Úvod

Mindfulness

Jak zvládat stres a emoce
díky plnému prožívání přítomného okamžiku.

Co je všímavost (mindfulness)?   Kurz Mindfulness

Všímavost je schopnost se zájmem a lehkostí prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od posuzujících myšlenek.

Všímavost odhaluje, které reakce a postoje zvyšují stres a které nás od něj osvobozují.

Všímavost tak vytváří větší prostor mezi podnětem a reakcí a umožňuje Vám najít dovednější odpověď na stresující situace.

Všímavost je možné rozvíjet pomocí pravidelného cvičení, při kterém vytrvale vracíte pozornost k tomu, co právě prožíváte. Postupně se tak můžete osvobodit od navyklých reakcí, které Vás udržují ve stresu. Podle klinicky ověřených výzkumů dokáží všímavější lidé lépe zvládat:

  • nepřehledné a stresující situace
  • nutkavé, stále dokola se vracející myšlenky
  • zahlcující nepříjemné emoce (zejména deprese, úzkost, vztek)
  • chronický stres, chronické bolesti, nespavost, vyčerpání
  • mezilidské vztahy a konflikty

Proč tomu tak je a jak všímavost funguje?

 

Kurz Mindfulness vychází z klinicky ověřených programů, zaměřených na zvládání chronického stresu, depresí, úzkostí, chronické bolesti a psychosomatických obtíží. V průběhu osmi týdnů se pomocí jednoduchých cvičení všímavosti budete učit, jak být vyrovnanější, nepodléhat navyklým stresujícím reakcím a mít více radosti ze života.

Komu jsou kurzy Mindfulness určeny?

Zdravým lidem, kteří chtějí být vyrovnanější, lépe zvládat stres, dělat více věcí pro radost, méně se obávat neúspěchu a být přátelštější k sobě i druhým.

Lidem, kteří trpí vážnějšími zdravotními obtížemi, např. depresí, úzkostí, chronickou bolestí a psychosomatickými obtížemi. Viz seznam zdravotních obtíží, při kterých je kurz mindfulness vhodnou léčbou. 

Zvlášťe přínosný je rozvoj všímavosti pro zaměstnance, kteří jsou vystaveni stresu v práci nebo využijí všímavost při práci s lidmi.

Kromě klasických kurzů Mindfulness nabízím nově i kurzy Sebepřijetí zaměrené na rovíjení laskavosti.
Pokud chcete vědět více o historii a struktuře kurzů, přečtěte si o lékařských programech MBSR a MBCT

Jan Burian, Ph.D. - psychoterapeut a lektor
Jan Burian
Tel: +420 608 214 854
Účet: 1170194025/3030
QR kód pro platbu
 

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Vytvářím pro Vás tyto stránky a vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů.

Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Jako dobrovolník jsem mnoho let pomáhal rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

Bydlím v Praze se svou ženou a synem.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Psychoterapie   Sebepřijetí - Jak se spřátelit sám se sebou
 

Obvyklým cílem terapie je lépe zvládat obtížné životní situace a osobní problémy spojené se vztahy, rodinou, prací či zdravotním stavem. Nabízím individuální i párovou terapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla.
Nehodnotím, zda něco děláte dobře nebo špatně, ale mohu Vám pomoci rozpoznat, co je pro Vás skutečně důležité, a najít cesty, jak toho dosáhnout.
Terapii nabízím také na procházce v přírodě nebo naopak online.

Více o psychoterapii

 

Sebepřijetí je základním pilířem duševního zdraví. Série setkání Sebepřijetí je založena na klinicky ověřených kurzech Mindful self-compassion a Mindfulness-based compassionate living. Naučíte se rozvíjet přátelský a laskavý postoj (nejen) k sobě. Získané dovednosti Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě i větší odolnost a stabilitu při zvládání náročných situací. Zjisíte, že laskavost je efektivnější a hlavně zdravější motivace než touha po úspěchu a obava ze selhání. 

Více o kurzu Sebepřijetí

     
Focusing - mindfulness při práci s emocemi   Nenásilná komunikace
 

Focusing je na všímavosti založená metoda umožňující lépe porozumět emocím, přijmout je a učinit z nich spojence. Focusing Vám může pomoci:

  • zvládat emoce, které doprovázejí např. konflikty ve vztazích, obavy ze selhání nebo ztrátu blízkého člověka. Péči kterou venujeme emocím léčí
  • léčit emoční zranění z minulosti.
  • využít emoce jako rádce při důležitých rozhodnutích

Více o kurzu Focusing

 

Nenásilná komunikace je praktická metoda zaměřená na empatické porozumění a zvládání konfliktů. Základem je uvědomit si, co je pro mne v dané situaci opravdu důležité, jasně to vyjadřovat a zároveň naslouchat tomu, co je důležité pro druhé. Cílem je najít řešení, které uspokojí všechny zúčastněné. Díky tomu mohou být konflikty vnímány jako příležitost a ne jako překážka.

Více o kurzu Nenásilná komunikace

 

 

Inspirace pro všímavý život

Všímavost (Mindfulness)

Jak cvičit všímavost

Stres a všímavost

Myšlení, emoce a všímavost

Jak udržet všímavost v každodenním životě?

 

Další inspirace

Mindfulness pro skeptiky

Jak překládat mindfulness

Každodenní etika

Přátelství - v malých i větších dávkách

Buddhovy rozpravy pro nebuddhisty

Všechny inspirace ...

 

 

Doporučuji:

Sekulární nirvána - Jak západní medicína objevila jádro Buddhova učení

Všímavost v mezilidských vztazích

Mindfulness a emoce

 

Cvičení (meditace) všímavosti

Vyzkoušejete si meditaci všímavosti

Co meditace všímavosti není

Pozice při meditaci

Původ meditace všímavosti

 

Meditační učitelé

Thich Nhat Hanh - život a moudrost významného vietnamského učitele, mnicha, spisovatele a mírového aktivisty.

Toni Packer - inspirujte se rozhovory pronikavé a odvážné meditační učitelky.

Další učitelé všímavosti ...

 

Přednášky a rozhovory

Rozhovory pro rozhlas:

Další rozhovory:

Streamy na facebooku Mindfulnessclubu:

 

 

Rozhovor pro Mindfulnessclub

Doporučuji jako úvod k tomu, co je vlastně mindfulness, jak pomáhá pracovat se stresem a emocemi, a jak se kurzy všímavosti dostávají do vězení. Rozhovor byl natočen v roce 2017.

Přátelský zájem o druhé i o sebe

Jak popřát "Dobrý den", opravdu od srdce? Přátelský zájem o druhé lidi i o sebe se dá trénovat a funguje jako malá dávka léku, která Vás osvobozuje od mezilidského stresu a dlouhodobě posiluje imunitu a odolnost. Více v tomto článku. Mindfulnesscon 2018.

Vnitřní přítel
Vnitřní přátelé jsou představy, které nám mohou posílit naše vnitřní bezpečí a přátelslý vztah k sobě. Na toto video přímo navazuje audio nahrávka s vedenou meditací. Mindfulnesscon 2023.

Mindfulness a sebelaskavost pro zlepšení kvality života

Rozhovor s psychologem Martinem Pospíchalem, který se věnuje podpoře onkologických pacientů. Jak porozumět svým emocím a udělat z nich spojence? Jaké postoje posilují stres a jaké nás od něj osvobozují? Jak je důelžité neopomíjet to, co se nám daří, z čeho máme radost, za co můžeme být vděční. Rozhovor probíhal v době Covidu.

Mindfulness a sebe-pojetí
Improvizovaná přednáška o sebepojetí, lpění na sebeobrazu a naplňování potřeb. Mindfulnesscon 2019.

Životní ztráty a nálezy
Ztráty, jakkoliv závažné, nám vždy otevírají nové možnosti. Mindfulnesscon 2021

Laskavá společnost

Laskavost je silnější a hlavně zdravější motivací než je motivace odměnou a trestem. Laskon 2018.

Další rozhovory a přednášky najdete zde ...