Rozhovory

Rozhovory a přednášky

Rozhovory pro rozhlas:

Streamy na facebooku Mindfulnessclubu:

 

 

Rozhovor pro Mindfulnessclub

Doporučuji jako úvod k tomu, co je vlastně mindfulness, jak pomáhá pracovat se stresem a emocemi, a jak se kurzy všímavosti dostávají do vězení. Rozhovor byl natočen v roce 2017.

Přátelský zájem o druhé i o sebe

Jak popřát "Dobrý den", opravdu od srdce? Přátelský zájem o druhé lidi i o sebe se dá trénovat a funguje jako malá dávka léku, která Vás osvobozuje od mezilidského stresu a dlouhodobě posiluje imunitu a odolnost. Více v tomto článku. Mindfulnesscon 2018.

Vnitřní přítel
Vnitřní přátelé jsou představy, které nám mohou posílit naše vnitřní bezpečí a přátelslý vztah k sobě. Na toto video přímo navazuje audio nahrávka s vedenou meditací. Mindfulnesscon 2023.

Mindfulness a sebelaskavost pro zlepšení kvality života

Rozhovor s psychologem Martinem Pospíchalem, který se věnuje podpoře onkologických pacientů. Jak porozumět svým emocím a udělat z nich spojence? Jaké postoje posilují stres a jaké nás od něj osvobozují? Jak je důelžité neopomíjet to, co se nám daří, z čeho máme radost, za co můžeme být vděční. Rozhovor probíhal v době Covidu.

Mindfulness a sebe-pojetí
Improvizovaná přednáška o sebepojetí, lpění na sebeobrazu a naplňování potřeb. Mindfulnesscon 2019.

Životní ztráty a nálezy
Ztráty, jakkoliv závažné, nám vždy otevírají nové možnosti. Mindfulnesscon 2021

Laskavá společnost

Laskavost je silnější a hlavně zdravější motivací než je motivace odměnou a trestem. Laskon 2018.

Přednáška na festivalu Evolution 2017

Přibližuji mindfulness na mnoha praktických případech. Závěr je věnován meditaci vděčnosti.

Úvod do meditace všímavosti

Jak jsem se dostal k meditaci všímavosti, jak se buddhistická meditace všímavosti začala využívat v sekulárním zdravotnictví ke zvládání stresu. Jaké jsou druhy meditací.

Mindfulness ve vězení

Přednáška na Midfulnessconu 2016 o kurzech mindfulness ve věznici ve Vinařicích u Kladna. Více v tomto článku.

Meditace bez buddhismu
Diskuse o smysluplnosti meditace všímavosti bez odkazů na budhismus. Uvádí Honza Burian, dále se zúčastnili například Tomáš Vystrčil, Jaroslav Chýle, Jan Kotas, Ondřej Skála a další. Diskuse se konala na jaře 2012 v Centru Lotus.
Kamera: Jan Šípek

Všímavá výchova
Přednáška Kevina Hawkinse, předního odborníka na mindfulness ve škole. Kevin mluví o svých zkušenostech s výukou meditace ve škole a ukazuje jednoduchá meditační cvičení vhodná pro děti. Zmiňuje se také o vědeckém výzkumu, který podkládá využití meditace ve zdravotnictví a ve školství.
Diskuse proběhla v pražském Centru Lotus, v únoru 2013.