Nenásilná komunikace

Nenásilná komunikace

 

Jak si lépe porozumět
a přitom si udržet hranice?

V tomto kurzu Vám nabízím to nejdůležitější, co sám používám, když pečuji o vztahy, na kterých mi záleží.

Kde kurz využijete?

 • při řešení vztahů v rodině či mezi blízkými (nesklouzávat do naučených nefunkčních reakcí, začít mluvit o tom, co je opravdu důležité)
 • v pracovních vztazích (lepší schopnost vyjednávat, spolupracovat a vést druhé lidi)
 • při navazování a prohlubování vztahů (menší obava z odmítnutí nebo nepochopení, větší důvěra a sebedůvěra a zároveň schopnost držet si své hranice)

Co se naučíte?

Kurz je zaměřen na nácvik praktických schopností komunikaovat a budovat zdravé vztahy v každodenních situacích:

 • zastavit se a uvědomit si jaké pocity a myšlenky Vás právě ovlivňují
 • uvolnit se při komunikaci a méně podléhat naučeným reakcím
 • odlišovat konkrétní pozorování od dohadů a domněnek
 • lépe porozumět svým emocím = lépe komunikovat sami se sebou :)
 • jasně vyjadřovat, co je pro Vás opravdu důležité, bez neplodného kritizování nebo sebekritizování
 • udržet si své hranice a umět říkat ne
 • naslouchat druhým lidem a empaticky odhadovat, co druhý cítí a co je pro něj důležité
 • Předcházet konfliktům a zároveň se jim nevyhýbat:
  • řešit konflikty efektivně, bez neplodných nadávek, výčitek nebo trucování.
  • využít konflikt jako příležitostí k k hlubšímu vzájemnému porozumění a zdravějšímu vztahu.
  • ustát situace, kdy se nedá najít řešení uspokojivé pro všechny.

Veškerá cvičení, která budeme v rámci kurzu dělat jsou dobrovolná. Budeme pracovat samostatně, ve dvojicích i v celé skupině. Podstatnou součástí kurzu jsou cvičení, která budete samostatně dělat doma a zaberou cca 20 minut denně.

Teorie bude spíš méně a většinu najdete v knize Nenásilná komunikace od Marshalla Rosenberga, kterou doporučuji přečíst nebo začít číst ještě před kurzem.  
Nenásilná komunikace pomáhá vytvářet bezpečné a zdravé meziilidské vztahy. Americký psycholog Marshall Rosenberg se po většinu svého života zabýval řešením konfliktů – ve školách, v rodinách, na pracovišti, ve vězení i mezi válčícími skupinami. Základem Nenásilné komunikace je záměr uspokojit potřeby všech zúčastněných, pokud je to možné. Tomuto záměru se také říká strategie win-win, zkoušíme najít řešení, při kterém by všichni zúčastnění "vyhráli" a byli spokojení. Abychom toho dosáhli, pomůže nám:

 • uvědomovat si, co je pro mne důležité (místo nevědomých zautomatizovaných reakcí)
 • empaticky odhadovat nebo se doptat, co je důležité pro druhého (což naprosto neznamená, že s ním musíme vždy souhlasit nebo mu vyhovět).
 • vyjadřovat jasné, konkrétní a splnitelné návrhy (místo kritizování, výčitek, manipulace apod.)

Můžete si přečíst konkrétní příklady empatie při nenásilné komunikaci a stručný přehled Nenásilné komunikace.

 

Dlouhodobý kurz v Praze

Od 14. listopadu 2024 do 16. ledna 2025

 

Kurz obsahuje:

 • osm setkání jednou týdně:
  vždy čtvrtek večer, 18:30 - 21:00
  Pozor: 26. 12. a 2. 1. se setkání nekoná
 • navíc bude celodenní setkání:
  neděle 8. prosince, 10 - 17:00
 • Dostanete také doprovodné texty a nahrávky meditačních cvičení.

 

Kde: Centrum Paleček, Písecká 17, kousek od metra Flora

 

Lektor: Honza Burian

 

Cena: 6800Kč (5200Kč pro studenty, důchodce, matky samoživitelky a nezaměstnané).
Nechci, aby byly peníze překážkou pro vstup do kurzu. Ozvěte se pokud potřebujete zvláštní slevu. Určitě se domluvíme :)

 

Přihlašte se prosím na mail: burian@praveted.info

 

Další informace:

 • Není nutné zúčastnit se každého setkání. Po každém setkání dostanete shrnující email. Budete mít k dispozici audionahrávky meditačních cvičení.
 • Po celou dobu kurzu se mnou můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťuji pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

 

Jak pomáhá všímavost (mindfulness) a laskavost zvládat stres ve vztazích?

Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně přinášejí silný stres a nepříjemné emoce, které často souvisí s obavou z nedostatečnosti, selhání a odmítnutí. Když jsme ve stresu spouštějí se nevědomé návyky, které mohou blokovat komunikaci, tlačí nás do rozhodnutí, se kterými nejsme spokojení, nebo nějak jinak poškozují naše vztahy. Takových návyků existuje velké množství, uveďme jen pár příkladů:

 • Klademe na sebe nebo druhé nepřiměřené nároky (většinou vyjádřené slovy "Musím, měl/a bych"). Nedokážeme sebe nebo druhé ocenit za to, co se nám daří.
 • Na kritiku reagujeme protiútokem nebo ji provinile přijmeme a sebekritikcy bičujeme sami sebe.
 • Máme dojem, že musíme pečovat o to, aby se ostatní měli dobře. Musíme jim vyhovět, jinak nás již nebudou mít rádi. Neumíme druhé odmítnout a říci "Ne".
 • Nebo naopak máme dojem, že povinností druhých je pečovat o nás - i když už jsme dospělí.

Tyto návyky lze všímavě rozpoznat, pochopit odkud pramení a postupně je nahrazovat empatickým, laskavým zájmem, který se dá vyjádřit například větami: "Co je pro mne (pro něj) důležité?" , "Co právě teď potřebuji/e?" Díky všímavosti a laskavosti tak můžeme najít nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

Více praktických příkladů jak rozvíjete všímavost v komunikaci a v mezilidských vztazích ...

 

Zkušenosti účastníků

Kurz se mi velice líbil. Ocenila  jsem   propojení s mindfullness, zastavení si a ujasnění si, jak se cítím, zpomalení, než vůbec začnu komunikovat s někým dalším, což naplnilo moji potřebu napojit se sama na sebe. Kurz byl velice praktický, nacvičovali jsme např. jak říci rázně   a následně i laskavě NE a držet si svoje hranice, jak přijímat kritiku, jak si dát navzájem empatickou podporu ve skupinkách. Také jsem zjistila , že je dobré do konfliktu jít a vykomunikovat řešení ideálně dobré pro všechny a pokud to nejde, tak si ochránit vlastní hranice i na úkor druhého, pokud narušuje a omezuje moji svobodu, a hlavně nepáchat násilí sama na sobě. Skupinová setkání pro mě byla balzámem k uspokojení mojí potřeby spolupráce, vzájemné empatie a podpory a nahlédnutí některých osobních témat z různých uhlů pohledu. - Daniela P.

- - -

Honzo, děkuju za příjemné a citlivé vedení. Cítila jsem se dobře. Hodně se mi líbí, že umožňuješ uvolnit se a že na nikoho netlačíš. Uklidnil jsi mne, když jsem začala panikařit z toho, že nedokážu vymyslet zadnous istuaci na cvičení. Mám často potíž s vymýšlením něčeho na befél, zažila jsem to tolikrát, někdy se prostě sprajcnu a jsem násilná vůči sobě, jak se cítím neschopná, osamocena a mrzí mne to, a tys to krásně zvládnul, díky :) Zjistila jsem, jak rychle (až děsivé rychle) si dělam úsudky ostatních lidech, jak to vše interpretují podle svých situací a jak často se snažím hned dávat řešení. A taky jak je těžký se ptát a naslouchat, nejsem na to vůbec zvyklá! Doma se to nikdy nedělalo :) - Lenka B.

- - -

Moc díky za milá setkání, kde jsme v bezpečném prostředí mohli zkoumat a vylepšovat situace z našeho života. Procvičené jsem hned uváděla do praxe a do pohybu, občas to pěkně dřelo, ale manžel mi před Vánoci řekl, že se se mnou už ani nemůže pohádat, což je ta největší pocta. :) Takže používání Nenásilky nese své ovoce, já pojmenovávám své potřeby a očekávání, nenárokují si od manžela jejich splnění a on mi začal být rovnocennějším parťákem. - Martina V.

- - -

Kurz nenásilné komunikace mi v první řadě pomohl si vůbec uvědomit, jak moc podléhám automatickým reakcím a podnítil mě k tomu si jich všímat a pracovat na nich. Záměrně v této recenzi neříkám „naučila jsem se“ apod., protože je to vše běh na dlouho u trať, ale díky kurzu si nyní uvědomuji, jak je důležité věnovat prostor sobě, umět identifikovat, co vlastně chci/ potřebuji a tím pádem co vlastně chci sdělit, a zároveň naslouchat, být autentický a soustředit se na to, co chci komunikovat za své potřeby, bez balastu hodnocení a výčitek. V kurzu jsem se dozvěděla spoustu teorie a měla možnost prohlubovat ji zkoušením rozličných situací a nástrojů v praxi. Přišlo mi například nesmírně zajímavé se o nejniternějších věcech (ve smyslu například pocitů z konkrétní situace v životě) bavit s vlastně cizími lidmi a vnímám takový „tréning“ jako velice prospěšný (a kupodivu ani nikterak nepříjemný, ba naopak). Kurz velice doporučuji, stejně, jako všechny ostatní kurzy Honzy Buriana, ze kterých jsem absolvovala zatím skoro všechny. - Veronika Čížková

- - -

Nejvíc mi asi utkvěly praktické aktivity - simulované rozhovory, sdílení ve dvojicích atd. A líbil se mi, Honzo,  Tvůj přístup, takový laskavý a zároveň autentický, že nám přímo v komunikaci s námi ukazuješ, jak pečovat o potřeby svoje i druhých, jak třeba i vysvětlit případné nedorozumění, že to nebereš jen jako nějakou nějakou teorii, kterou nám přednášíš z pozice "experta". - Hanka P.