Nenásilná komunikace

Nenásilná komunikace

 

Jak si lépe porozumět
a přitom si udržet hranice?

V tomto kurzu Vám nabízím to nejdůležitější, co sám používám, když pečuji o vztahy, na kterých mi záleží.

Kde kurz využijete?

 • při řešení vztahů v rodině či mezi blízkými (nesklouzávat do naučených nefunkčních reakcí, začít mluvit o tom, co je opravdu důležité)
 • v pracovních vztazích (lepší schopnost vyjednávat, spolupracovat a vést druhé lidi)
 • při navazování a prohlubování vztahů (menší obava z odmítnutí nebo nepochopení, větší důvěra a sebedůvěra a zároveň schopnost držet si své hranice)

Co se naučíte?

Kurz je zaměřen na nácvik praktických schopností komunikaovat a budovat zdravé vztahy v každodenních situacích:

 • zastavit se a uvědomit si jaké pocity a myšlenky Vás právě ovlivňují
 • uvolnit se při komunikaci a méně podléhat naučeným reakcím
 • odlišovat konkrétní pozorování od dohadů a domněnek
 • lépe porozumět svým emocím = lépe komunikovat sami se sebou :)
 • jasně vyjadřovat, co je pro Vás opravdu důležité, bez neplodného kritizování nebo sebekritizování
 • udržet si své hranice a umět říkat ne
 • naslouchat druhým lidem a empaticky odhadovat, co druhý cítí a co je pro něj důležité
 • Předcházet konfliktům a zároveň se jim nevyhýbat:
  • řešit konflikty efektivně, bez neplodných nadávek, výčitek nebo trucování.
  • využít konflikt jako příležitostí k k hlubšímu vzájemnému porozumění a zdravějšímu vztahu.
  • ustát situace, kdy se nedá najít řešení uspokojivé pro všechny.

Veškerá cvičení, která budeme v rámci kurzu dělat jsou dobrovolná. Budeme pracovat samostatně, ve dvojicích i v celé skupině. Podstatnou součástí kurzu jsou cvičení, která budete samostatně dělat doma a zaberou cca 20 minut denně.

Teorie bude spíš méně a většinu najdete v knize Nenásilná komunikace od Marshalla Rosenberga, kterou doporučuji přečíst nebo začít číst ještě před kurzem.  
Nenásilná komunikace pomáhá vytvářet bezpečné a zdravé meziilidské vztahy. Americký psycholog Marshall Rosenberg se po většinu svého života zabýval řešením konfliktů – ve školách, v rodinách, na pracovišti, ve vězení i mezi válčícími skupinami. Základem Nenásilné komunikace je záměr uspokojit potřeby všech zúčastněných, pokud je to možné. Tomuto záměru se také říká strategie win-win, zkoušíme najít řešení, při kterém by všichni zúčastnění "vyhráli" a byli spokojení. Abychom toho dosáhli, pomůže nám:

 • uvědomovat si, co je pro mne důležité (místo nevědomých zautomatizovaných reakcí)
 • empaticky odhadovat nebo se doptat, co je důležité pro druhého (což naprosto neznamená, že s ním musíme vždy souhlasit nebo mu vyhovět).
 • vyjadřovat jasné, konkrétní a splnitelné návrhy (místo kritizování, výčitek, manipulace apod.)

Můžete si přečíst konkrétní příklady empatie při nenásilné komunikaci a stručný přehled Nenásilné komunikace.

 

Dlouhodobý kurz v Praze

Od 4. dubna do 6. června 2024

 

Kurz obsahuje:

 • osm setkání jednou týdně:
  vždy čtvrtek večer, 18:30 - 21:00
 • výjimkou jsou čtvrtky 18. 4. a 9. 5. kdy se setkání nekoná
 • navíc bude celodenní setkání:
  neděle 5. května, 10 - 17:00
 • Dostanete také doprovodné texty a nahrávky meditačních cvičení.

 

Kde: Centrum Paleček, Písecká 17, kousek od metra Flora

 

Lektor: Honza Burian

 

Cena: 6800Kč (5200Kč pro studenty, důchodce, matky samoživitelky a nezaměstnané).

 

Přihlašte se prosím na mail: burian@praveted.info

 

Další informace:

 • Není nutné zúčastnit se každého setkání. Po každém setkání dostanete shrnující email. Budete mít k dispozici audionahrávky meditačních cvičení.
 • Po celou dobu kurzu se mnou můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťuji pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

 

Jak pomáhá všímavost (mindfulness) a laskavost zvládat stres ve vztazích?

Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně přinášejí silný stres a nepříjemné emoce, které často souvisí s obavou z nedostatečnosti, selhání a odmítnutí. Když jsme ve stresu spouštějí se nevědomé návyky, které mohou blokovat komunikaci, tlačí nás do rozhodnutí, se kterými nejsme spokojení, nebo nějak jinak poškozují naše vztahy. Takových návyků existuje velké množství, uveďme jen pár příkladů:

 • Klademe na sebe nebo druhé nepřiměřené nároky (většinou vyjádřené slovy "Musím, měl/a bych"). Nedokážeme sebe nebo druhé ocenit za to, co se nám daří.
 • Na kritiku reagujeme protiútokem nebo ji provinile přijmeme a sebekritikcy bičujeme sami sebe.
 • Máme dojem, že musíme pečovat o to, aby se ostatní měli dobře. Musíme jim vyhovět, jinak nás již nebudou mít rádi. Neumíme druhé odmítnout a říci "Ne".
 • Nebo naopak máme dojem, že povinností druhých je pečovat o nás - i když už jsme dospělí.

Tyto návyky lze všímavě rozpoznat, pochopit odkud pramení a postupně je nahrazovat empatickým, laskavým zájmem, který se dá vyjádřit například větami: "Co je pro mne (pro něj) důležité?" , "Co právě teď potřebuji/e?" Díky všímavosti a laskavosti tak můžeme najít nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

Více praktických příkladů jak rozvíjete všímavost v komunikaci a v mezilidských vztazích ...