Mindfulness v mezilidských vztazích

Mindfulness v mezilidských vztazích

(Relational Mindfulness Training)

 

Co se mezi námi děje, právě teď ?

 

Kde kurz využijete?

 • při řešení vztahů v rodině či mezi blízkými (nesklouzávat do naučených nefunkčních reakcí, začít mluvit o tom, co je opravdu důležité)
 • v pracovních vztazích (lepší schopnost vyjednávat, spolupracovat a vést druhé lidi)
 • při navazování a prohlubování vztahů (menší obava z odmítnutí nebo nepochopení, větší důvěra a sebedůvěra a zároveň schopnost držet si své hranice)

Co se naučíte?

Většina cvičení probíhá ve dvojicích, kde se pomocí řízeného dialogu naučíte:

 • zastavit se a uvědomit, si jaké pocity a myšlenky Vás právě ovlivňují
 • uvolnit se při komunikaci a méně podléhat naučeným reakcím
 • jasně vyjadřovat, co je pro Vás opravdu důležité
 • naslouchat druhým lidem
 • empaticky odhadovat, co druhý cítí a co je pro něj důležité

Pokud jste spíše introvertní typ naučíte se překonávat nervozitu a nejistotu při komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti.

Pokud se považujete za extroverta naučíte se citlivěji vnímat potřeby druhých, dávat jim více prostoru a překonávat nutkavou potřebu mluvit.

Mindfulness (všímavost) je schopnost plně prožívat přítomnost. Mindfulness ve vztazích zpřehledňuje komunikační a emoční návyky a dává nám tak větší svobodu vybrat nejvhodnější způsob, jak se v daném vztahu zachovat. Všímavost je schopnost, která se dá trénovat, pokud jí věnujeme dostatek času. Proto kurz trvá osm týdnů. Trénovat nebudeme pouze na společných setkáních, ale i mezi nimi v každodenním životě. Veškerá cvičení, která budeme v rámci kurzu dělat jsou dobrovolná.

Pokud už jste prošli klasickým kurzem Mindfulnes (MBSR/MBCT apod.), pak je pro Vás Mindfulness ve vztazích vhodným pokračováním. Nicméně žádná předchozí zkušenost s mindfulness není nutná.

 

 

Osmitýdenní kurz v Praze

Od 23. listopadu 2021 do 18. ledna 2022

 

Kurz obsahuje:

 • osm setkání jednou týdně, vždy v úterý večer 18:30 - 21h
 • celodenní setkání: neděle 9. ledna, 10 - 17h
 • Dostanete také podrobná skripta a nahrávky meditačních cvičení.

 

Kde: Centrum Paleček, Písecká 17, pět minut od metra Flora

 

Lektor: Honza Burian

 

Cena: 5800Kč (3800Kč pro studenty, důchodce, matky samoživitelky a nezaměstnané).

 

Přihlašte se prosím na mail: burian@praveted.info

 

Další informace:

 • Není nutné zúčastnit se každého setkání. Po každém setkání dostanete shrnující email. Budete mít k dispozici audionahrávky meditačních cvičení.
 • Po celou dobu kurzu se mnou můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťují pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

Pro firmy a organizace nabízím tento kurz na míru Vašim potřebám. Kontaktujte mne prosím pro bližší informace.

 

Vědecký výzkum

Kurz Mindfulness v mezlidských vztazích (Relational Mindfuleness Training, RMT), jsme vyvinuli společně s kolegou Markem Vichem a otestovali ho na více než stovce účastníků. Účastníci prošli před kurzem i po něm rozsáhlou baterií testů, které prokázaly, že 8- týdenní kurz RMT pomáhá výrazně snížit stres a vede ke zlepšení mindfulness, empatie, vnímaného štěstí, schopnosti vést druhé lidi a schopností psychicky se vypořádávat s náročnými situacemi. Účastníci také uváděli, že jim kurz pomohl cítit více sebedůvěry a bezpečí v mezilidských vztazích.

 

Struktura kurzu

Výcvik v sobě zahrnuje 8 pravidelných týdenních setkání (8 x 2h) a jeden celodenní sobotní seminář (6 h). Výcvik tedy celkem obsahuje 22 hodin.

Každé setkání je zaměřeno na představení nové metody, kterou pak budete moci za pomocí doprovodných nahrávek i instrukcí moci ihned zapojit do běžného života. V průběhu společných setkáních se budeme věnovat cvičením samostatně, ve dvojici i v celé skupině.  Veškerá cvičení, která budeme v rámci kurzu dělat jsou dobrovolná.

Na začátku výcviku obdržíte pracovní skripta, kde naleznete shrnutí všech technik programu, shrnutí teorie a rekapitulaci cvičení.

Absolventi výcviku obdrží certifikát o absolvování kurzu, který umožní pokračovat v pokročilejších kurzech, či zúčastnit se dalších základních kurzů za zvýhodněných podmínek.

 

Jakým způsobem snižuje všímavost stres ve vztazích?

Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně nám přinášejí silný stres a nepříjemné emoce. Jde zejména o odloučení od milovaných osob, nutnost stýkat se s lidmi, které nemáme rádi, ale také nesplněné touhy po uspokojení ve vztazích, touhy nebýt sám, být vnímán či obdivován druhými, případně touha skrýt se či utéct. To vše způsobuje trápení, které je dále udržováno nepochopením a zvyky.

Všímavost (mindfulness) odhaluje návyky, které ve vztazích nevědomě opakujeme. Tyto návyky vycházejí často z přirozené obavy, že nebudu dost dobrý a druzí mne nepřijmou. Potřeba přijetí, uznání, a respektu je přirozená, pokud však na ní příliš lpíme, vede k silnému stresu. Lpění na přijetí od druhých je možno rozpoznat, porozumět mu a postupně ho nahrazovat porozuměním a přátelskými sebepřijetím. Pokud dokážeme postupně přijmout sami sebe, včetně naší nedokonalosti, můžeme být na na přijetí od druhých méně závislí. Přijetí není pasivní rezignace, ale schopnost přijmout skutečnost, právě takovou jaká je, nepodlehnout naučené reakci ovládané strachem či vztekem, a díky tomu najít nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

 

Zkušenosti účastníků

Kurz relational mindfulness mě naučil všímat si vlastních pocitů a interakce s lidmi. Díky pravidelnému cvičení se postupně zlepšila moje pozornost. Začal jsem si všímat věcí, které jsem před tím přehlížel. Naučil jsem se lépe komunikovat s lidmi, což mi jako introvertovi občas činilo problémy. V neposlední řadě se na kurzu seznámil se spoustou zajímavých lidí, vyslechl jejich příběhy a uvědomil si, že všichni občas čelíme podobným problémům.“ Stanislav

Kurz Mindfulness mi v dnešní uspěchané době neskutečně otevřel oči. Zastavit se na chvíli, zamyslet se nad přítomností, kterou většina z nás běžně opomíjí. Ranní kurzy byly jednoznačným nábojem do nového dne.Kurz Vás dokáže vrátit do přítomnosti a pomůže nám lépe vnímat a naslouchat sobě samému a okolí.“  Ivana

Kurz Mindfulness byla nová, pozitivní a hlavně silná zkušenost. Ranním kurzům od 7h jsem nedával velké naděje, protože si rád přispím. Nicméně když byl den s ranním RMT, tak jsem vždy vyrazil, protože jsem věděl, že mi to úžasně nakopne den. Osobní rozvoj mě baví obecně a RMT kurz byl skutečně intenzivní - v tom jak naplno prožívat současnost, uvědomovat si věci tady a teď. Nechodit s hlavou plnou starostí, kdy se proberete v pátek a ani nevíte, co se celý týden dělo. I když se některá cvičení někdy mohou zdát zvláštní, tak doporučuji vydržet :)“ Libor

To nejdůležitější, co jsem si z kurzu odnesla, je síla okamžiku. Nikdy jsem si neuvědomovala, jak člověku může být krásně jen proto, že se na někoho usmějete a on vám úsměv opětuje, že když se opravdu soustředíte na to, co vám druhý říká, jste schopni si daleko víc porozumět, že když se člověku díváte do očí, pochopíte o tolik víc, než když s někým chatujete.“ Lucie