Sebepřijetí

 

Sebepřijetí

Jak se spřátelit se svým jedinečným životem ...

 

Všímavost

S lehkostí a zájmem si uvědomujeme, co právě prožíváme, ať už je to příjemné nebo nepříjemné. Díky tomu dokážeme zmírnit stres, uvolnit tělesné napětí a udržet si odstup od posuzujících myšlenek a automatických reakcí.

Sebelaskavost

Když prožíváme něco náročného, tak místo abychom se přehnaně kritizovali, hledáme, jak si lépe porozumět a být sami sobě podporou. Když dokážeme být podoporu sami sobě, můžem se stát lepší podporou i pro druhé. 

Propojení

Připomínáme si, že každý člověk zažívá radosti, ale i těžké chvíle, a dělá chyby. Díky sdílení radosti i trápení můžeme porozumět druhým a oni mohou porozumět nám. Nejsme v tom sami. Společně můžeme hledat, jak se inspirovat a podpořit.

 

Co se na kurzu naučíte:

  • Jak nebýt k sobě tak tvrdí.
  • Jak zvládat náročné emoce s větší lehkostí.
  • Jak získat motivaci díky povzbuzení místo kritizování.
  •  Praktická cvičení která si můžete dále zkoušet doma.
  •  Stručný přehled vědeckého výzkumu všímavosti a laskavosti.

Sebepřijetí je šestitýdenní kurz založený na klinicky ověřených kurzech Mindful Self-Compassion a Mindfulness-Based Compassionate Living. Naučíte se rozvíjet přátelský a laskavý postoj (nejen) k sobě. Získané dovednosti Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě i větší odolnost a stabilitu při zvládání náročných situací. Více se můžete dočíst např. v přehledové studii o sebelaskavosti (v angličtině).

Jak jsou setkání vedena
Setkání vedu s hlubokým respektem a záměrem vytvářet pro Vás maximální bezpečí. Vše je zcela dobrovolné. Když něco nechcete dělat, tak nemusíte. Dokonce i kdyby všichni ostatní něco dělali, tak stejně nemusíte :) Žádné otázky nejsou hloupé nebo zbytečné. Přímo na kurzu se můžete učit, jak pečovat o své potřeby a hranice. 

 

Co sebepřijetí a sebelaskavost je a není

Sebepřijetí není pasivní rezignace
Sebepřijetí neznamená, že se vzdáme naděje, že bychom mohli změnit sebe nebo situaci ve které jsme. V těch situacích, které jde změnit, může sebepřijetí dodat stabilitu a odvahu ke klidné, kreativní a vytrvalé práci na změně. V situacích, které změnit nejde, se mohu naučit prožít obavy, hněv, smutek a truchlení jako přirozenou součást života.  Místo abychom se nechali spoutat zoufalstvím a beznadějí zaměříme se na to, že i neúspěch nebo ztráta nám může přinést nové podněty do života. 

Sebelaskavost není pohodlnost nebo změkčilost
Sebelaskavost neznamená, že utíkáme před nepříjemnými pocity a řešíme své problémy přejídáním a koukáním na seriály. Samozřejmě není nic špatného občas si dát zmrzlinu nebo se podívat na film. Krátkodobá rozptýlení však neřeší dlouhodobé problémy. Když chceme například zlepšit svou fyzickou kondici, vyžaduje to nejprve námahu a nepohodlí. Podobně nám sebelaskavost dává podporu, k dlouhodobému postupnému zkoumání a uzdravování stále hlubších vnitřních zdrojů stresu a nespokojenosti.

Sebelaskavost není sebestřednost
Sebestřednost je sklon starat se především o sebe, o svůj prospěch bez ohledu na druhé. Sebelaskavost naopak propojuje péči o sebe se zájmem o druhé. Teprve pokud se postaráme o své potřeby, můžeme věnovat kvalitní pozornost a péči i druhým lidem. A naopak, pokud máme kapacitu přátelsky se zajímat o druhé lidi, posilujeme sebelaskavost a sebepřijetí.

Sebelaskavost není sebelítost
Sebelítost prožíváme, když jsme se svým trápením sami, ostatní nám připadají mnohem schopnější a tak vzniká dojem, že jsme méněcenní, bezmocní apod.. Sebelaskavost naopak zdůrazňuje, že podobné trápení jako my zažívá spousta a možná i většina ostatních lidí, nejsme proto nějak nenormální nebo pokažení. Nejsme v tom sami a můžeme společně hledat, jak se inspirovat a podpořit.

  

Sedm setkání

od 26. listopadu 2024 do 21. ledna 2025

 

Kdy: vždy v úterý večer 18:30 - 21h
Pozor: 24.12. a 31.12 se setkání nekoná.
 

Kde: Centrum Paleček
Písecká 17, Praha 3
5 minut od metra Flora

 

Lektor: Jan Burian

 

Počet účastníků : max 16 osob

 

Příspěvek: 5800Kč
Sleva 4800Kč pro studenty, důchodce a matky samoživitelky. Sleva je určena Těm, kterým by normální cena bránila v účasti na kurzu.
Pokud by Vám i snížená cena bránila v účsti na kurzu, napište mi zkusíme najít řešení. Je také možné platbu rozdělit na více částí.

 

Přihlašte se prosím na mail:
burian@praveted.info

Děkuji.

 

Další informace:

  • Není nutné zúčastnit se každého setkání. Dostanete informace, které shrnují podstatnou část každého setkání.
  • Po celou dobu kurzu s námi můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťujeme pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

 

Kurz Sebepřijetí je vhodný i jako pokračování klasických osmitýdenních kurzů Mindfulness. Stejně jako kurzy Mindfulness i kurzy Sebepřijetí mohou mít terapeutický efekt, ale nejsou terapií.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a napište mi na  burian@praveted.info :)

Obsah setkání

Vše na setkáních je dobrovolné. Na každém setkání se seznámíme s novou složkou Sebepřijetí.  Budeme se např. učit laskavě zvládat emoce, pracovat s vděčností, vnitřním kritikem, vnitřním dítětem a rozvíjet empatii k sobě i k druhým lidem. Naučíme se nové aktivity, meditace, cvičení a hry pomáhající rozvíjet přátelský vztah k sobě a k druhým. Na každém setkání bude dostatek prostoru pro dobrovolné sdílení vašich zkušeností a jakékoliv dotazy.

Kurz nenahrazuje psychoterapii. Na kurzu můžete zmínit kokrétní události z Vašeho života, ale není zde prostor na to, abychom se podrobně a delší dobu věnovali psychickým problémům jednoho člověka. 

 

Zkušenosti účastníků

- - -

Kurz Sebepřijetí mi pomohl více se v sobě zorientovat a dal návod a tipy, jak pracovat se svými emocemi. Doprovodné texty ke kurzu jsou za mě supr. Nejenže se k daným tématům mohu kdykoliv vrátit, ale poskytují mi i informace, jak funguje lidská psychika. Pomáhá mi to v přijetí sama sebe. Ráda absolvuji kurzy pod Honzovým vedením, protože dokáže vytvořit bezpečný, akceptující prostor. Jana C.

- - -

Sebepřijetí prohloubilo, co jsem se naučila během jiných mindfulness kurzů. Zvlášť přínosné pro mě bylo si uvědomit, že je to hlavně o tom, jak přijímám sama sebe a když jsem já v pohodě tak budou i ti kolem mě (tj. hlavně děti). Také moc oceňuji dobře zpracované materiály s background informacemi. Dobře se mi k nim vrací. Blanka Collis

- - -

Našla jsem řešení, jak pracovat s vnitřním kritikem. Hodně využívám při práci s pocity postup Poznat, Připustit, Prozkoumat, Pečovat. Po cvičení vděčnosti víc vnímám to dobré, co v životě ještě mám. A učím se vidět i úspěchy a svoje silné stránky. Často využívám nahrávky u Honzy na webu. A podklady ke kurzu jsou supr. Helena H.

- - -

Tohle byla asi nejlepší seberozvojová akce, na které jsem byla. Negativa spojená s onlinem vyvažovalo sdílení ve dvojicích. Přišlo mi, ze je tam akorát teorie i praxe, vše na sebe pěkně navazovalo a dávalo smysl. I když se mi nedaří se věnovat cvičením tak pravidelně, jak bych chtěla, semínko sebepřijetí je zasazeno hodně hluboko. Kamila K.

- - -

Kurz Sebepřijetí s Honzou byl skvělý! Byl vyvážený z hlediska praxe i teorie. Líbilo se mi, že každá hodina byla zaměřená na určité téma, které se rozebíralo jak fyzicky ve skupině, tak i pak v doprovodných materiálech, které krásně doplnili kurz o teorii, na kterou v praktických hodinách nebyl čas. Ty oceňuji moc, protože se má člověk stále k čemu vracet (stejně jako k nahrávkám meditací). Honza je skvělý učitel, všechny hodiny vede s příjemně klidným přístupem, praktickou zkušeností, empatií a velkou profesionalitou. Nikoho do ničeho nenutí, takže pokud máte chuť jen sedět a poslouchat, tak můžete. Zároveň do hodin vnáší praktické příklady ze života, které ukazují jak pracovat i s těmi nejbanálnějšími situacemi, které prožíváme všichni. Mně osobně se naťukla témata, která mi dala poznat zase kus sebe, objevit nějaké zapomenuté kostlivce ve skříni, ale hlavně se naučit více laskavosti jak k sobě, tak k ostatním a přijímat věci tak, jak jsou. Díky moc Honzo, že děláš, co děláš!  Anna Hábová