Umění komunikace

 


Umění komunikace


 

Umění komunikace je dlouhodobý intenzivní výcvik (celkem 18 výcvikových dní během 9ti měsíců), na kterém se naučíte efektivněji komunikovat v každodenním životě, doma i v práci. Zároveň si osvojíte profesionální lektorské dovednosti  pro vedení kurzů zaměřených na komunikaci a mezilidské vztahy. Po ukončení výcviku budete schopni samostatně (pod supervizí) vést osmitýdenní kurz komunikace.  

Na výcviku je pro nás klíčové vytváření bezpečného, respektujícího a důvěrného prostředí, které účastníkům pomáhá vzájemně se podporovat a inspirovat.

 

Co se naučíte:

 • Sebezkušenost: 
  • Empatie k sobě i druhým, založená na porozumění pocitům a potřebám 
  • Zvládání stresu a silných emocí 
  • Sebepéče, sebepřijetí, schopnost hledat a využívat zdroje
  • Rozlišování faktů a myšlenek které nám pomáhají, od zkreslujícího, iracionálního a odsuzujícího myšlení, které blokuje komunikaci
  • Aktivní naslouchání
  • Jasné vyjadřování otevřených návrhů 
  • Pevné držení hranic 
    
 • Lektorské dovednosti: 
  • Nastavení a udržování bezpečí ve skupině
  • Schopnost aplikovat umění komunikace při vedení skupin, tj. naslouchat a porozumět účastníkům i když se:
   • ptají na obtížné věci, mluví nesrozumitelně, stěžují si apod.
   • prožívají a sdílejí intenzivní emoce
   • nebo se dostávají do konfliktu mezi sebou či s lektory
  • Nácvik vedení různých typů cvičení s okamžitou a bezpečnou zpětnou vazbou od kolegů v malých pracovních skupinkách 
  • Vedení krátkých workshopů 
  • Vedení osmitýdenního kurzu Nenásilné komunikace
   (K worskhopům a osmi týdennímu kurzu dostanete podrobné lektorské manuály.)
  • Praktické know how, jak pronajmout prostor, jak udělat propagaci kurzům apod. 

 

 

Z čeho vycházíme a jak bude výcvik probíhat

Výcvik propojuje do jednoho celku několik navzájem se podporujících přístupů:

 • Nenásilnou komunikaci
 • Všímavost (mindfulness), laskavost a sebepřijetí
 • Humanistickou psychoterapii (zejména její na tělo a emoce zaměřené směry)
 • Pozitivní psychologii
 • Ekoterapii

Všechny tyto přístupy kladou důraz na rozvoj sociální a emoční inteligence. Nejde tedy jen o komunikaci, ale o schopnost s respektem vytvářet mezilidské vztahy, pečovat o ně a někdy je i opouštět. Stejně tak důležité je pečovat o vztah k sobě, tedy schopnost s respektem naslouchat svým potřebám a držet si pevné hranice. Věnujeme pozornost i vztahu k tomu, co nás v nějakém smyslu přesahuje - lidské společnosti, přírodě a etice.

Důraz klademe na praktické trénování schopností, které umožňují lépe porozumět jak sobě, tak i druhým lidem, oslabují stereotypy blokující komunikaci (odsuzování, donucování, nálepkování,   nevyžádané rady apod. ), a posilují dovednosti, které komunikaci naopak usnadňují (zájem, respekt, empatie, naslouchání, jasné hranice). 

Teorie bude na výcviku spíše méně. Studovat literaturu budete samostatně doma, na výcviku se na ni budeme odkazovat. Bude dostatek prostoru na odborné dotazy a zamyšlení.

Většina cvičení je založena na konkrétních situacích z Vašeho života, protože to je podle nás nejúčinnější způsob, jak komunikaci trénovat. Situace nejprve prozkoumáme na úrovni myšlenek, pocitů a potřeb a poté hledáme různé možnosti, jak v nich jednat. Mimo jiné Vás naučíme, jak bezpečně simulovat reálné situace, jako byste je hráli na divadle. Některá cvičení mohou být emočně náročná, nicméně si můžete vždy vybrat, jak náročné situace chcete zkoumat, a zda vůbec se chcete cvičení účastnit. Všechny aktivity na výcviku jsou zcela dobrovolné, i když některé je třeba splnit pro získání lektorského osvědčení (viz níže).

Sebezkušenostní cvičení i trénink lektorských dovedností budou probíhat většinou ve dvojích nebo v malých skupinkách. Kromě toho Vám dáme i základy individuálních terapeutických postupů, které rozvíjejí sebepéči, všímavost (mindfulness) a laskavost, schopnost zvládat stres a do hloubky porozumět emocím včetně Vašich případných psychických zranění. Součástí výcviku však není terapeutická práce s traumaty druhých lidí. 

Individuální cvičení jsou také součástí samostatné práce, kterou budete dělat doma a která v průměru nezabere více jak 15 minut denně (případně více, pokud budete chtít).

Těšit se můžete i na cvičení, která budou pracovat s vnímáním těla, pohybem, neverbální interakcí, hravostí a hlubokým prožíváním přírody. 

 

Skupina 

Výcvik má maximální kapacitu 18 osob. Skupina je uzavřená. Naším cílem je dát Vám dostatek prostoru vzájemně se poznat a propojit. Nechceme Vás jen formálně “školit”, rádi bychom vytvořili prostředí ve kterém mohou vznikat trvalé a blízké přátelské a kolegiální vztahy. Počítáme s přirozenou dynamikou skupiny, která může zahrnovat jak sblížení, tak i konflikty. Vše, co se děje ve skupině, je také příležitostí k učení. Chceme Vás podpořit, abyste se neučili jen od nás - lektorů, ale i od sebe navzájem, proto zařazujeme do programu dostatek prostoru na sdílení a otázky. Ve volném čase budete mít možnost nabídnout ostatním Váš vlastní program např. jógu, tanec, přednášku apod.

 

Lektoři

Jan Burian, PhD. 

Jsem psychoterapeut a vedu kurzy Nenásilné komunikace, Mindfulness, sebelaskavosti a práce s emocemi. V psychoterapii se zaměřuji na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Na kurzech v terapii je pro mne klíčové vytvořit prostředí, které je natolik bezpečné, aby v něm bylo možné léčivě prožívat i ty nejvíce ohrožující pocity. 
Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik, desítky workshopů Nenásilné komunikace se zahraničními i českými lektory a trénink pro lektory mindfulness organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu.
Od roku 2013 jsem vedl desítky kurzů Nenásilné komunikace. Kromě výcviku Umění komunikace se podílím i na vedení výcviku pro lektory mindfulness zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (RMT).
Bydlím v Praze se svou ženou a synem. Mám rád laskavý humor.

 

- - -

 

Mgr. Zdeňka Voštová

Jsem gestalt psychoterapeutka, zapsaná mediátorka a zakladatelka Institutu pro ekoterapii Klidem. Považuji za zásadní pečovat o náš svět, vnitřní i ten vnější, a to s respektem, laskavostí a soucitem vlastním právě nenásilné komunikaci. Těší mě provázet lidi na této cestě. Těžím při tom i ze své mnohaleté mediátorské praxe, kde lidem pomáhám se vzájemně slyšet a najít dohodu tam, kde se to zpočátku zdálo nemožné. Od roku 2016 vedu jakožto lektorka kurzy efektivní komunikace na Univerzitě Karlově. Pravidelně facilituji ekoterapeutické kurzy a workshopy podle metody Work that reconnects (Joanna Macy) a aktuálně jsem ve výcviku Wild mind vedeném Animas Valley Institutem založeným Billem Plotkinem. Mám dvě dcery a miluji kolo jako dopravní prostředek.

 

Pro koho je výcvik určený

1 . Pro kohokoliv, kdo se chce zdokonalit nejen v komunikaci s druhými lidmi, ale chce lépe porozumět sám sobě, emocím které prožívá, a situacím, do kterých se dostává. Předpokládáme, že nejvíc přinese výcviku terapeutům, mediátorům, sociálním pracovníkům, lidem z pomáhajících profesí, učitelům, lektorům a samozřejmě také rodičům (i když výcvik není zaměřen primárně na  komunikaci s dětmi).

2. Pro toho, kdo se chce naučit vést profesionálně kurzy komunikace (případně obecně kurzy založené zážitku a sebepoznání). Výcvik je určen jak pro Ty, kteří ještě nikdy žádný kurz nevedli, tak i pro zkušenější lektory, kteří hledají nové inspirace. 

Podmínkou pro přijetí do výcviku je absolvování alespoň jednoho úvodního kurzu Nenásilné komunikace (nebo podobného kurzu) v rozsahu min 7 hodin (cca 1 den). Jedním z důvodů je, abyste si zažili pozici účastníka na kurzu. Není pro nás tolik podstatné, kdo kurz učil a zda jste ho absolvovali v České republice nebo v zahraničí. Pokud tuto podmínku nesplňujete, kontaktujte nás, můžeme se dohodnout, že úvodní kurz Nenásilné komunikace absolvujete v průběhu výcviku. 

 

Podmínky pro získání lektorského osvědčení                 

Pro získání osvědčení o lektorské kvalifikace pro vedení osmi - týdenních kurzů Nenásilné komunikace budete potřebovat:

 • Splnit docházku (Přípustná absence, kterou není nutné nahradit jsou 3 výcvikové dny. Další až 3 výcvikové dny bude možné nahradit na jiných doporučených akcích).
 • Vést dvouhodinový workshop a pořídit z něj zvukový záznam 
 • Poskytnout písemnou zpětnou vazbu na workshop (ze zvukového záznamu nebo osobní přítomnosti) alespoň dvěma dalším účastníkům v kurzu
 • Vést vlastní základní osmitýdenní kurz komunikace s minimálně šesti účastníky + získat a odevzdat zpětnou vazbu od účastníků tohoto kurzu. Tuto podmínku je třeba splnit nejdéle do do dvou let od začátku výcviku.
 • V průběhu vedení osmitýdenního kurzu absolvovat alespoň 3 supervize (ideálně těsně před kurzem, v jeho průběhu a po skončení). Cena supervizí není v ceně kurzu a je stanovena na 1500 Kč za hodinovou supervizi.

Výcvikem samozřejmě můžete projít a budete z něj čerpat, i když výše uvedené podmínky nesplníte. Chápeme, že některým účastníkům mohou ve splnění podmínek zabránit životní okolnosti nebo si prostě mohou stanovit jiné priority než je získání lektorského osvědčení. Zároveň budeme dělat maximum pro to, abychom Vás ve splnění podmínek podpořili.

 

Termíny, ubytování a cena

Výcvik se skládá z pěti setkání (celkem 18 výcvikových dní). Čtyři setkání jsou prodloužené víkendy (čtvrtek večer - nedělní oběd) a jedno setkání je pětidenní (úterý večer - nedělní oběd). 

Termíny setkání v roce 2025: 

6-9. bžezen, 17-20. duben, 27. květen - 1. červen, 2.-5. říjen, 13.-16. listopad

 

Ubytování

Ubytováni budeme v usedlosti Naděje, prostorném a pohodlně rekonstruoavném mlýně na samotě uprostřed krásné přírody. Necelou hodinu autem na východ od Prahy. Kuchyně bude vegetariánská. A v rybníku se dá koupat :)

 

Cena a splácení

Cena výcviku je 44 000 Kč.

Cenu výcviku je možné splatit ve dvou splátkách. První splátku 10 000Kč platíte jako zálohu a rezervací svého místa na výcviku. Záloha není vratná, ale je možné ji převést na někoho jiného. 

Další splátku 34 000Kč zaplatíte do začátku výcviku.  Je možné individuálně domluvit i jiný způsob splácení, který Vám bude vyhovovat.

Pokud by Vám cena bránila v účasti na výcviku, kontaktujte nás, zkusíme najít řešení.

V ceně výcviku není zahrnuto ubytování a strava, cca 1000Kč na den, které platíte samostatně majitelům ubytování.

 

Přihláška do výcviku

Rádi odpovíme na jakékoliv další dotazy.
Kontaktujte prosím Honzu.
Mail: burian@praveted.info
Tel: 608214854

 

 

Inspirace, ze kterých výcvik vychází

 

Nenásilná komunikace (Non-violent communication)

Nenásilná komunikace (někdy též Soucitná komunikace) je propracovaný systém zaměřený na vytváření vztahů ve, kterých je lidem spolu dobře. Je založena na empatickém porozumění a respektu. Nenásilná komunikace není jen o komunikaci, je to to etický způsob života, který není autoritativní. Tj. není založen na poslouchání autorit a jejich přikázání, na odměně a trestu, moralizování typu ty jsi dobrý a ty špatný, a donucování musíš, měl bys (jinak uvidíš!). Násilí není zakázané, ale je to ta poslední možnost, jak naplňovat své potřeby (např. v sebeobraně). Nejednáme ani proto, že to po nás někdo chce, ani automaticky, ze zvyku, nebo slepě, "protože se to tak prostě dělá".
Místo toho máme záměr jasně si uvědomovat, co je důležité pro mne a pro druhé. Jasné porozumění, co je pro nás důležité, zvyšuje šanci, že společně najdeme způsob, jak zohlednit potřeby všech zúčastněných (win-win). Klíčovou (ale ne jedinou) složkou Nenásilné komunikace je konstruktivní řešení konfliktů, založené na rovnováze mezi ohledem k našim potřebám (držením jasných a pevných hranic) a respektujícím zájmem o potřeby druhých.

Hlavním autorem Nenásilné komunikace je Marshall Rosenberg, který ji aplikoval při řešení konfliktů ve školách, ve vězení i ve válečných zónách.

 

Všímavost (mindfulness), laskavost a sebepřijetí

Všímavost a laskavost jsou schopnosti, které je možné rozvíjet cílevědomým tréninkem pomocí mnoha různých typů cvičení a postupů, individuálně i ve skupině.

Všímavost  je schopnost uvědomovat si okamžik za okamžikem, co prožíváme uvnitř i co se děje kolem nás. Být všímavý znamená jasně vědět, co nás právě teď ovlivňuje, a díky tomu zachytit různé navyklé reakce a sklony, které si běžně neuvědomujeme. Díky tomu máme větší přehled, co se děje mezi podnětem a reakcí. Přestáváme jednat ukvapeně a křečovitě. Můžeme se naopak svobodněji rozhodnout pro nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat. Všímavost je základní schopnost, na které staví většina seberozvojových, koučovacích a psychoterapetických postupů, často však místo “všímavost” používají příbuzné termíny jako třeba “sebenapojení”, “sebeuvědomění”, “sebereflexe” nebo “dělat věci vědomě”. 

Laskavost je přátelský a pečující zájem o potřeby sebe i druhých. Laskavost je opakem lhostejnosti, opovržení a, zlomyslnosti. Na úrovni myšlenek se projevuje jako otázka: “Co je teď pro mne nebo pro druhého opravdu důležité, co potřebuji nebo co potřebuje?” Když prožíváme něco náročného, tak místo abychom se přehnaně kritizovali, hledáme, jak si lépe porozumět a být sami sobě podporou. Když dokážeme být podporou sami sobě, můžem se stát lepší podporou i pro druhé. Laskavost je klíčovou schopností pro zvládání intenzivních emocí a péči o zraněné části psychiky (např. poruchy citové vazby), které dlouhodobě poškozují komunikaci a vztahy. 

Všímavost a laskavost vedou k sebepřijetí - schopnosti přijímat své vlastnosti a aktuální omezení, nebojovat marně s tím, co nelze změnit, a místo toho aktivně naplňovat svůj potenciál v rámci toho, co realisticky možné je.

Mezi nejvýznamnější autory, kteří popularizovali sekulární (tj. na náboženství a kultuře nezávislé)  využití všímavosti a laskavosti  patří např. Jon Kabat-Zinn, Paul Gilbert nebo Kristine Neff.

 

Humanistické psychoterapeutické směry zaměřené na emoce a tělesné prožívání

Humanistická psychoterapie předpokládá, že klíčem k duševnímu zdraví jsou bezpečné a respektující vztahy. Neklade důraz na diagnozy, ale zaměřuje se na porozumění konkrétnímu člověku. Respektuje jedinečnost každého člověka a zároveň zohledňuje základní potřeby, které mají všichni lidé společné. Za vnější vrstvou často zcela odlišných symptomů, hledá společné podmínky, které vedou k emočním zraněním (traumatům). Jedná se zejména o prožitky hrůzy, osamělosti, odmítnutí a ponížení, které jsou projevem nedostatku bezpečí, péče, lásky, (sebe)přijetí a porozumění. Tyto prožitky, pokud nejsou zdravě odžité, se ukládají do chronických vzorců tělesného napětí a ochablosti. Klíčová pro léčbu je korektivní zkušenost, při které může být emoční zranění znovu prožito a odžito v bezpečném prostředí. Bezpečí spočívá jednak v bezpečném terapeutickém vztahu, ale také v postupně rostoucí schopnosti vnímat emoce jako tělesně zakotvené procesy s porozuměním a soucitem. 

Nejvýznamnější zástupci těchto směrů jsou Carl Rogers (Na osobu zaměřená terapie), Eugene Gendlin (Focusing)  nebo Les Greenberg (Na emoce zaměřená terapie) mezi příbuzné směry můžeme zařadit  moderní verze Gestalt terapie, Procesově orientované terapie nebo Biosyntézy. 

 

Ekoterapie

Ekoterapie vychází z principů hlubinné ekologie, která popisuje, jakým způsobem je vše živé na Zemi propojeno sítí vzájemných vztahů. Pomocí nejrůznějších cvičení v přírodě či s přírodou tak obnovujeme  a prohlubujeme svojí schopnost vnímat sami sebe jako smysluplnou součást širšího celku živé přírody. Tento základní postoj nás navrací k naší celistvosti a odráží se i ve způsobu, jakým komunikujeme sami se sebou i s ostatním světem. Ekoterapie zdůrazňuje respektující přístup nejen k lidem, ale k životu vůbec, a bude tvořit širší rámec našeho výcviku. Autoři, z jejichž přístupů budeme na výcviku čerpat jsou zejména Andy Fisher, Bill Plotkin, Joanna Macy a Thich Nhat Hanh.

 

Pozitivní psychologie 

Pozitivní psychologie se na rozdíl od klasické psychologie a psychoterapie, zaměřené zejména na patologie a jejich léčení, zaměřuje na upevňování a rozvoj našeho potenciálu a duševní pohody (well-being). Zdůrazňuje význam hledání, budování a pravidelného využívání zdrojů jako jsou zdravé vztahy, smysluplná práce, zdravý životní styl, odpočinek, tvořivost a hravost. Podporuje cílený rozvoj schopností jako je vděčnost, laskavost a radost. Důsledkem je nejen rozšíření a posílení naší kapacity prožívat příjemné stránky života, ale i zvýšení odolnosti, tedy schopnosti vyrovnaně zvládat situace nepříjemné. 

Zakladatelem pozitivní psychologie jako směru vědeckého bádání je Mark Seligman.