Přehled Nenásilné komuniakce

Přehled Nenásilné komunikace

Cílem je vytvořit a udržet vztahy, ve kterých je nám spolu dobře.

 

Co nám v tom pomůže?

Empatie k sobě

Všímáme si, co právě teď prožíváme a co bychom potřebovali, aby náš život byl bohatší a spokojenější. Upřímně a konkrétně sdělujeme, co je pro nás důležité, a jak toho dosáhnout.

Empatie k druhému

Nasloucháme a empaticky odhadujeme, co je důležité pro druhého. Nehodnotíme druhého jako dobrou/špatnou osobu a zároveň s jeho názory a jednáním nemusíme souhlasit.

Pokud se dostaneme do konfliktní situace, v první řadě je důležité postarat se o zajištění svého bezpečí a naplnění svých potřeb. Není to sobecké, protože teprve když se o sebe postaráme, máme kapacitu pečovat o druhé. Pokud na nás někdo útočí nebo po nás chce něco, co nechceme dělat, je samozřejmě na místě se účinně bránit, držet si hranice a umět říkat „ne“.
Pokud jsme v bezpečí a máme dostatečnou kapacitu, pak je pro komunikaci klíčové, dát druhému člověku najevo, že mu opravdu chceme porozumět a zajímají nás jeho potřeby. Tím zvýšíme šanci, že druhý nás bude ochoten porozumět nám a zajímat se o to, co potřebujeme my.

 

Jak porozumět složité situaci? Můžeme ji prozkoumat ve 4 krocích:

Pozorování

-

Pozorování je objektivní, jen co vidím a slyším, jako by situaci nahrála kamera. Rozlišujeme mezi pozorováním a Vaším výkladem situace.
Např. „Přišel jsi o 10m pozdě!“ x „Vykašlal ses na mě a nechal mě tu trčet!“

Pocity (Emoce)

-

Pocity nejsou myšlenky, posuzování, či názory na situaci (např. cítím, že by to dělat neměl). Pocity mohu vnímat v těle (např. strachem se mi sevřelo hrdlo, vztekem se mi zaťaly pěsti). Pocity jsou přirozené signály, že mi něco chybí nebo naopak něco dostávám. Nemusíme za ně obviňovat ani druhé ani sebe.

Potřeby

(Hodnoty, kvality, touhy)

-

Základní potřeby, ať už tělesné (např. bezpečí, jídlo) nebo psychické (např. respekt, svoboda), jsou společné všem lidem. Potřeby jsou zdrojem pocitů. Rozlišujeme mezi potřebami a strategiemi, které vedou k uspokojení potřeb. Např. vydělávat peníze (strategie), přináší někomu bezpečí, jinému zase respekt.

Návrh
(Jednání, akce)

-

Návrh by neměl znít jako příkaz nebo hrozba. Měl by dávat možnost odmítnout. Návrh nabízí jasný a konkrétní návrh strategie, která nám společně pomůže naplnit naše potřeby.

 

Jak prozkoumat své pocity a potřeby?

Jak prozkoumat pocity a potřeby druhého?

Když vidím nebo slyším, že ….......,

tak cítím ….......,

protože potřebuji ….......

Když vidí nebo slyší, že ….......,

tak možná cítí ….......,

protože potřebuje ….......?

Tyto věty Vám pomohou lépe porozumět sobě a druhému, ale často nejsou vhodné pro reálnou konverzaci. Je to jen jakási kostra, kterou musíte upravit na míru danému člověku a situaci.

 

Jak zvládat silné nepříjemné pocity (například hněv či strach):

  1. Zastavte se. Uvědomte si své tělo a dech. Uvědomte si myšlenky.
  2. Uvědomte si, jaké pocity právě teď cítíte a jaké potřeby teď nejsou naplněny.
  3. Zkuste odhadnout pocity a potřeby druhé osoby.
  4. Zvolte nejvhodnější akci, která povede k tomu, abyste byli v daném vztahu spokojenější.