Cvičení empatického porozumění

Díky tomuto cvičení můžete lépe porozumět sobě i druhým. Dokonce i pokud situaci "nevyřešíte" může v důsledku porozumění dojít k prožitkovému posunu a uvolnění napětí.

Budete potřebovat:

  • papír a tužku
  • cca 20 minut času
  • vzpomínku na konkrétní situaci (Kdy to bylo? Kde to bylo? Kdo tam byl?)
  • odvahu být sami se sebou

 

1. Můžete zkoumat příjemné i nepříjemné situace. Pokud si vyberete nepříjemnou situaci, nemusí jít nutně o konflikt. Nevybírejte si zpočátku příliš těžké situace, ale spíš středně nepříjemné. Najděte v průběhu celé situace jeden konkrétní okamžik, který byl nejintenzivnější. Objektivně popište chování druhé osoby v tomto okamžiku (jako kdyby to zachytila kamera). Např. :
  • Řekla mi: "Už zase jsi neumyl nádobí!"
  • Otočil se a odešel pryč.
  • Dívala se na mne a mlčela (ale pozor např. "ublíženě mlčela" či "výhrůžně mlčela" není objektivní pozorování, ale pouze náš dojem)

Na horní okraj papíru napište krátký popis chování druhé osoby, např. co nejpřesnější citát výroku, který Vám řekl/a.

2. V horní polovině papíru udělejte dvě čáry ve tvaru T. Levou část nadepište Pocity a pravou Potřeby.

3. Do levé části napište pocity, které se objevily poté, co jste výrok slyšeli. Můžete se inspirovat v seznamu pocitů.

4. Do pravé části napište, co jste potřebovali a nedostali, nebo co důležitého vám chybělo, když jste výrok slyšeli. Můžete se inspirovat v seznamu potřeb.

5. Chvíli relaxujte. Napadají Vás ještě nějaké pocity a potřeby, které by se daly na papír dopsat?

6. V dolní polovině papíru udělejte opět dvě čáry ve tvaru T. Levou část nadepište pocity a pravou Potřeby.

7. Do levé části napište pocity, které mohla cítit osoba, která výrok řekla. Můžete se inspirovat v seznamu pocitů.

8. Do pravé části napište, co asi potřebovala a nedostávala osoba, která výrok řekla. Můžete se inspirovat v seznamu potřeb.

9. Chvíli relaxujte. Napadají Vás ještě nějaké pocity a potřeby, které by se daly na papír dopsat?

10. Je pro Vás teď situace jasnější? Je možné lépe porozumět, proč jste se vy i druhý jednali tímto způsobem? Porozumění neznamená, že musíte jednání schvalovat. Sledujte chvíli své pocity.

Změnili se nějak Vaše pocity? Cítíte méně napětí a  nepříjemných emocí? Pokud ne, není to chyba, Empatické porozumění je dovednost, kterou lze trénovat. Můžete tedy toto cvičení zkoušet znovu s tou samou nebo jinou situací.

Toto cvičení je velmi jednoduchou ukázkou Nenásilné komunikace, rozhodně však možnosti nenásilné komunikace nevyčerpává.

Cvičení bylo převzato ze stránek theexercise.org