Seznam potřeb

Autonomie
volit si vlastní cíle
a cesty pro jejich naplnění

Oslava
oslavovat vznik života
a naplněné sny
slavnostně si připomínat
ztráty: milované osoby, sny
atd. (smutek)

Celistvost
autentičnost
tvořivost
vlastní hodnota
význam

Potěšení
smích
zábava

Společenství
blízkost
citová jistota
důvěra
láska
ocenění
podpora
porozumění
potvrzení
pozornost
přijetí
přispění k obohacení života
společnost
respekt
upřímnost
uznání
empatie
laskavost
Duševní jednota, spojení
harmonie
inspirace
klid a mír
krása
řád
smysl

Tělesné potřeby
bezpečí domova
dotek
jídlo
odpočinek
ochrana před nebezpečím
pohyb, cvičení
sexuální vyjádření
voda
vzduch

Převzato z knihy M. Rosenberga Nenásilná komunikace