Tiché meditační ústraní

Tiché meditační ústraní

Farma Lozice, kde se koná Tiché meditační ústraní

 

Tiché týdenní ústraní je příležitost k dlouhodobému rozvíjení meditace všímavosti (mindfulness) nebo též meditaci vhledu (vipassana), v klidném prostředí, uprostřed přírody a mezi lidmi, kteří mají podobné zájmy.  Většinu času budeme dodržovat tzv. ušlechtilé mlčení - budeme komunikovat pouze, pokud to bude nezbytně nutné (to se týká i komunikace pomocí mobilních telefonů apod.).

Účast na meditacích bude dobrovolná, takže si sami určujete kolik času věnujete meditaci a kolik odpočinku. Pokud nemáte s meditací zkušenost, dostanete jednoduché a srozumitelné instrukce.

Program: Ráno bude možnost všímavé rozcvičky. Dopoledne se bude střídat meditace v sedě a v chůzi. Oběd a ostatní jídla jsou také příležitostí pro rozvíjení všímavosti. Odpoledne bude volnější s možností samostatné či společné meditační procházky. Večer se můžete těšit na krátkou přednášku o meditaci a prostor na otázky a odpovědi. Každý den bude také možnost rozhovoru s učitelem v malé skupině či individuálně.

Víkendem provází Honza Burian

Vedu meditační ústraní od roku 2012. Inspirovala mne řada různých meditačních učitelů (viz zde). Nabízím spíše laskavější a volnější styl meditace, kdy si meditující indiviuálně určuje své tempo.  Při meditaci zdůrazňuji důležitost přátelského vztahu k sobě i k druhým. Je pro mne důležité, aby meditující dokázali získané zkušenosti využít i v poté, co se vrátí zpět do každodenního života. Učím stylem, který není závislý na žádné náboženské tradici a respektuje různé spirituální cesty a světonázory.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Více o mě najdete zde.

 

  

Pohodlné ubytování

 
Týden od 29. června do 6. července 2024
 

Místo konání: Farma Lozice, více na www.usedlost.org

Začátek: začínáme v sobotu 29. červena večeří v 18 hodin

Ukončení: v sobotu 6. července v poledne

Příspěvek: 9800 Kč
Příspěvek zahrnuje pohodlné ubytování, zdravé jídlo a férovou odměnu pro kuchaře. Dále bude možnost dát dobrovolný příspěvek pro učitele. Pokud Je pro Vás cena překážkou, ozvěte se, můžeme domluvit individuální slevu.

Jídlo: Bude vegetariánské, z kvalitních surovin, různorodé. Večeře budou jen lehké. Vyjdeme vstříc Vašim dietním omezením, pokud nám je pošlete.

Kontakt a přihláška: Přihlášku obsahující Vaše jméno a telefon zašlete prosím na mailovou adresu: burian@praveted.info
Rád zodpovím jakékoliv dotazy. V případě nutnosti mi můžete zavolat na telefon: +420 608 214 854

Budeme vděční, když s přihláškou nebudete čekat na poslední chvíli, abychom měli přehled, kolik je zájemců. Kapacita objektu je omezena a může se rychle naplnit.

Pravidla: Abychom se vzájemně nerušili a vytvořili bezpečné prostředí, budou  platit tato pravidla:

 • Účast na všech aktivitách je dobrovolná.
 • Ušlechtilé mlčení:
  • V časech vyhrazených tiché meditaci budeme mluvit pouze, pokud to bude nezbytně nutné.
 • Budeme dodržovat tradičních Pět etických předsevzetí:
  1. Nezraňovat živé bytosti
  2. Nebrat, co není dáváno
  3. Zdržet se smyslové nestřídmosti (sexualita, přejídání, lenost apod.)
  4. Nemluvit nepravdivě nebo zraňujícím způsobem
  5. Neomamovat mysl drogami (včetně alkoholu)

Vezměte si s sebou: meditační polštář pokud ho máte, nepromokavou bundu, pevné boty a přezůvky.

 

Meditační místnost

  

Na dvoře ...

 

Těšíme se na Vás :-)