Ztráty a nálezy

Ztráty, jakkoliv závažné, nám vždy otevírají nové možnosti.

 

Na tomto setkání budeme pracovat se zármutkem a vyrovnávat se s životními ztrátami. Ztráty se mohou týkat nejen věcí ale hlavně vztahů, zdraví či práce. Setkání je také vhodné pro vyrovnání se s úmrtím blízké osoby nebo práci s environmentálním žalem. Cílem je nejen se přes ztrátu přenést, ale pochopit, co nám tato zkušenost dala a jak nás může inspirovat a posílit v dalším životě.

Určitě se ale nebudeme jen utápět v nějaké depresi :)

Opřeme se o ověřené a bezpečné  postupy a projdeme několika fázemi, které pracují s příjemnými i  nepříjemnými emocemi a udržují je ve zdravé rovnováze:

  1. Nejprve se zakotvíme v tom, čeho s v životě opravdu vážíme, co je pro nás důležité nebo za co jsem vděční.
  2. Pak se postupně budeme dotýkat emocí spojených se ztrátou a vnímat, jak na ně reaguje nejen mysl, ale i tělo.
  3. Poté posílíme schopnost sebelaskavosti  - přátelského zájmu o sebe a své pocity.
  4. Nakonec objevíme, co jsme díky ztrátě našli a jak to může obohatit náš život.

 

Vše je zcela dobrovolné. Sdílet budeme v malých důvěrných skupinkách.

 

Kdy:
18. května 2023
18:30  - 21h

 

Kde:

Terapeutický prostor
U kolejí 22, Praha 6

 

Příspěvek: 600Kč

 

Max. 6 účastníků

 

Lektor: Honza Burian

 

Přihlašte se prosím na:
burian@praveted.info

Děkuji.

     
 

Workshop se mi moc líbil, byla tam příjemná atmosféra. Nejvíc mi asi přinesl další úhel pohledu na ztrátu, že může přinést i něco pozitivního a něčím můj život obohatit, ikdyž to pochopím až s velkým odstupem. Že ztráta s sebou nese i nálezy, jen ty nálezy nejsou hned uchopitelné... Eliška

- - - -

Každý z nás z nás v životě už něco ztratil. Někdy přijdeme o vztah, někdy o svého blízkého, někdy ztratíme i sami sebe. Já zažila všechny tři ztráty. Přišlo mi proto úžasné sdílet téma Ztráty s ostatními. Zjistila jsem, jak je důležité umět i naslouchat ostatním, protože každý z nás má svůj vlastní jedinečný příběh. Byl to příjemný večer s fajn lidmi a mužů ho jenom doporučit. Honzovu větu, že člověk může přijmout a nechat, co přijde, jsem si zapsala. Iveta