Recenze: MBSR - Zbavte se stresu pomocí všímavosti

Autorky jsou zkušené učitelky všímavosti, které nás s německou důkladností uvádějí do praxe všímavosti a popisují krok za krokem nejznámější a nejstarší osmitýdenní mindfulness program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) vytvořený Jonem Kabat-Zinnem.

V češtině již před několika lety vyšla klasická Kabat-Zinnova kniha Život samá pohroma, která také popisuje program MBSR, ale kromě toho obsahuje rozsáhlé myšlenkové exkurzy do historického, filosofického a lékařského kontextu ve kterém sekulární mindfulness programy vznikaly. Kniha německých autorek je mnohem více zaměřená na praxi a rozsah (194 stran) má ani ne poloviční oproti Kabat-Zinově bichli. Ale to vůbec není na škodu, protože obsahuje velké množství postřehů z praxe a samotný program MBSR popisuje natolik důkladně, že čtenář může programem sám projít. Autorky ovšem upozorňují, že ideální je projít programem ve skupině, kde je možné čerpat inspirace nejen z přímé interakce s učiteli, ale je možné se leccos naučit i se sdílení ostatních účastníků.

MBSR – Zbavte se stresu pomocí všímavosti, Linda Lehrhaupt a Petra Meibert, vydala Alferia v roce 2020

Jako učitel mindfulness na knize nejvíc oceňuji, že autorky zúročily vlastní dlouholetou zkušenost. Je vidět, že neopakují jen moudra, která si někde přečetli. Kniha je přímo prošpikována zážitky a otázkami účastníků. Skvělý příklad je všímavé jedení rozinky, kterému je věnována celá jedna kapitola, a které velmi zevrubně a prakticky a z různých stran vysvětluje, co to vlastně ta všímavost je. Učitelé účastníkům často kladou otázky, které je vedou k ještě hlubšímu pochopení procesů, které v nich probíhají.

Jako jediný závažnější nedostatek bych knize vytknul nepřítomnost nahraných meditačních cvičení, které jsou podstatnou podporou pro všechny, kdo s cvičením všímavosti začínají. Kniha neobsahuje ani CD s nahrávkami ani odkaz na nahrávky na internetu (nahrávky chybí i německém originále). Samozřejmě je možné nahrávky pro většinu cvičení dohledat na internetu (najdete je i na mém webu).

Na závěr si dovolím krátkou úvahu, který se netýká ani tak samotné knihy jako vlastního programu MBSR. MBSR je opravdová klasika. Podle některých názorů se před více jak 40 lety Kabat-Zinnovi podařilo vytvořit program, který zahrnuje vše důležité. Mě osobně však v MBSR chybí propracovanější zdůraznění významu přátelského postoje (nebo laskavosti) k sobě a k druhým a jeho aktivní rozvíjení. MBSR (na rozdíl třeba od MBCT – Mindfulness-Based Cognitive Therapy) ve svém základu neobsahuje žádné meditační cvičení přímo zaměřené na rozvíjení přátelského postoje k sobě a k druhým. Autorky se to v knize snaží kompenzovat mnoha zmínkami o významu přátelského a nenásilného postoje a praktickými příklady. Nicméně podrobnějšímu vysvětlení přátelského postoje se věnuje jen jedna stránka. Většina učitelů MBSR, které znám, přitom na kurzech věnuje přátelskému zájmu dostatek pozornosti. Cvičení přátelství či laskavosti je totiž možno do programu MBSR snadno doplnit nebo je možné již i v České republice absolvovat samostatné kurzy zaměřené na laskavost/sebe-laskavost jako je MBCL (Mindfulness-based Compassionate Living) nebo MSC (Mindful Self-Compassion).

Tags: