Inspirace

Sebepřijetí - jak se spřátelit sám se sebou

I když nejsme dokonalí, můžeme se naučit přijímat své limity a spřátelit se sami se sebou.

 

 

"... Ať najdu sílu změnit, co se změnit dá,
vyrovnanost přijmout, co změnit nejde
a moudrost to od sebe rozlišit.“

- Přání vyrovnanosti (Serenity prayer)

 

Existují vnější a vnitřní zdroje stresu. Například, když na vás zaútočí pes, je to vnější zdroj stresu. Zrychlí se nám dech, v krvi nám kolují stresové hormony. Je to přirozená reakce na ohrožení. Díky ní dokážeme rychleji a účinněji reagovat – utíkat nebo se bránit. Pokud by na nás, ale psi útočili, každý den, začneme zažívat chronický stres a ten může mít velmi vážné důsledky na naše zdraví – nespavost, neklid, podrážděnost, úzkosti, deprese a psychosomatická onemocnění.  

Vnitřní stres vzniká, když se cítíme ohrožení, i když na nás zvnějšku nikdo neútočí. Místo toho na nás mohou dorážet sebekritické myšlenky, obavy ze selhání, pocity studu a viny. Reakce na vnitřní stres jsou podobné, jako kdybychom prožívali vnější ohrožení - utíkáme od problémů, útočíme na sebe nebo na druhé lidi, případně popíráme, že se něco děje, a předstíráme, že jsme přece „úplně v pohodě“.

Vnitřní stres je zesilován nebo přímo vytvářen vnitřním konfliktem. Vnitřní konflikt vzniká, když nedokážeme přijmout některé své tělesné nebo psychické vlastnosti. Těžké může být například přijmout, když o nás neprojevuje zájem člověk, kterého máme rádi. Nebo když se nám nedaří dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. Když se srovnáváme s druhými a získáváme dojem, že nejsme tak atraktivní nebo schopní jako oni. Nebo když naše schopnosti a možnosti omezí vážná nemoc.

Tags: 

Recenze: Nenásilná komunikace v praxi

„Nenásilná komunikace v praxi“ přináší přepisy rozhovorů ze seminářů Marshalla Rosenberga, které simulují reálné interakce mezi lidmi. Zároveň jsou tyto interakce prokládány komentáři, které vysvětlují proč je právě takový způsob komunikace efektivní a propojují tak praktickou ukázku s teoretickým kontextem.

Takový formát knihy mi přijde nesmírně užitečný pro ty, kteří se již učí nenásilnou komunikaci (dále jen NK) zapojovat do svého života. V první kapitole najdete krátký přehled NK, nicméně pro Ty, kteří se NK teprve seznamuji bych doporučil již dříve vydanou knihu  "Nenásilná komunikace". Mnoho informací o NK najdete i na tomto webu.

V několika dalších tematicky zaměřených kapitolách najdeme příklady konkrétní komunikace a řešení konfliktů v oblasti partnerských vztahů, vyrovnání se s minulými křivdami, zvládání (a prospěšné využívání) hněvu, výchovy dětí i praktické spirituality. Pro podrobnější popis jednotlivých kapitol doporučuji recenzi Petra Sucháčka.

NK není jen o komunikaci. Rosenberg představuje NK jako životní styl nebo postoj k životu, který nabízí místo posuzování a obviňování (včetně obviňování sebe sama) respektující a empatický zájem. Zájem o to, co prožíváme, pochopení, co potřebujeme a konkrétní návrhy, jak naplnit potřeby všech. Cílem jsou zdravé vztahy, ve kterých je nám spolu dobře.

 

Marshall Rosenberg: Nenásilná komunikace v praxi, vydal Portál v roce 2020

Tags: 

Meditace v chůzi

Při chůzi můžeme být plně přítomní krok za krokem.

Meditace v chůzi je stejně důležitým pomocníkem při rozvíjení všímavosti jako např. sledování nádechu a výdechu. A má i podobné přínosy - tj. snížení stresu, odstup od myšlenek, regulace emocí a plnější prožívání života. Je možné, že při chůzi nedosáhnete takového klidu a uvolnění, jako při meditaci v sedě nebo vleže, zato je ale všímavost rozvinutá v chůzi mnohem živější, trvalejší a lépe se využívá každodenních situacích.

Tags: 

Recenze: MBSR - Zbavte se stresu pomocí všímavosti

Autorky jsou zkušené učitelky všímavosti, které nás s německou důkladností uvádějí do praxe všímavosti a popisují krok za krokem nejznámější a nejstarší na osmitýdenní mindfulness program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) vytvořený Jonem Kabat-Zinnem.

V češtině již před několika lety vyšla klasická knížka Kabat-Zinnova kniha Život samá pohroma, která také popisuje program MBSR, ale kromě toho obsahuje rozsáhlé myšlenkové exkurzy do historického, filosofického a lékařského kontextu ve kterém se sekulární mindfulness programy vytvářeli. Kniha německých autorek je mnohem více zaměřená na praxi, rozsah má ani ne poloviční. Ale to vůbec není na škodu, protože obsahuje velké množství postřehů z praxe a samotný program MBSR popisuje natolik důkladně, že čtenář může programem sám projít. Autorky ovšem upozorňují, že ideální je projít programem ve skupině, kde je možné čerpat inspirace nejen z přímé interakce s učiteli, ale je možné se leccos naučit i se sdílení ostatních účastníků.

MBSR – Zbavte se stresu pomocí všímavosti, Linda Lehrhaupt a Petra Meibert, Vydala Alferia v roce 2020

Tags: 

Pět překážek, které nám brání být v přítomnosti

V tradičních buddhistických textech o meditaci všímavosti se rozlišuje pět překážek, které nám brání být v přítomnosti jak při meditaci, tak i v každodenním životě. 

Tags: 

Minfulness a emoce

I s nepříjemnými emocemi se časem můžete spřátelit :)  (picture by Alex Noriega)

 

V tomto článku najdete nahrávky tří částí workshopu o práci s emocemi.

Tags: 

Všímavost v mezilidských vztazích

Všímavost je schopnost uvědomovat si s lehkostí a zájmem, co se mnou děje. Mohu zachytit, jak mne začínají ovlivňovat naučené automatické emoční a myšlenkové vzorce. Díky tomu hned automaticky nereaguji, ale získám větší nadhled a mohu si vybrat nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

Tak, například vidím, že někdo nechal po sobě neuklizený stůl a napadne mě: "No to mi snad dělá naschvál." Pokud jsem všímavý, tak si uvědomím, že je to jen myšlenka, které nemusím hned věřit. Může být spousta důvodů, proč ten stůl není uklizený.

 
Tags: 

Mindfulness ve vězení


Kurz Mindfulness ve věznici Vinařice

 

Na vrátnici je celkem přívětivý personál, procházíme kontrolou jako na letišti, ve skříňce je třeba nechat zbraně, mobily, datové nosiče, pak sundat klíče, pásek a někdy i boty, aby člověk prošel detektorem.

Tags: 

Mindfulness a psychoaktivní látky

V říjnu 2016 proběhla v rámci Večerů v přítomnosti diskuse o možných souvislostech mezi mindfulness (všímavostí) a některými psychoaktivními látkami (zmíněny byly například ayahuasca, psilocibyn, MDMA, ibogain). Diskuse se zúčastnil pracovník Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Mgr. Jan Kozák, a psychonaut Maks. Diskusi moderoval Honza Burian.

Inspirací pro diskusi bylo buddhistické etické předsevzetí, které varuje před užíváním omamných látek. V diskusi byla zmíněna jak možná rizika užívání psychoaktivních látek, tak i možné přínosy pro sebepoznání.

Některé zajímavé názory, které zazněly v průběhu diskuse:

  • Cesta meditační praxe může vést k podobným vhledům jako psychoaktivní látky, pomalejší, ale mnohem bezpečnější cestou. Bezpečí je zprostředkované právě všímavostí - schopností vědět, co se se mnou právě děje.
  • Mezi rizika psychoaktivních látek patří možný rozvoj psychického onemocnění, změny osobnosti, vznik psychických závislostí a egocentrického lpění.

Vyšší míra všímavosti umožňuje lépe využít zkušenost změněného stavu vědomí a integrovat ji do běžného života.

 

Tags: 

Přátelství - v malých i větších dávkách :)

Photo: Ben Benowski

I oni chtějí být v bezpečí a zdraví, mít domov, nebýt osamělí, mít respekt od druhých ...

 

Přátelský zájem o druhé je podle vědeckých výzkumů spojený s větší životní pohodou, optimismem a odolností. Přátelství nemusíte rozvíjet jen k Vašim blízkým a k těm, které osobně znáte. Dal jsem dohromady pár tipů, jak využít pro rozvíjení přátelství i letmá setkání s druhými lidmi.

Tags: 

Sekulární nirvána - Jak západní medicína objevila jádro Buddhova učení

„A kolik těch lidí s chronickou bolestí vyléčíte?“

„Upřímně řečeno, je to menší část, zbytek má bolesti dál, menší nebo větší.“

Takhle nějak začal rozhovor Jona Kabat-Zinna, tehdy mladého biochemika, s jedním z lékařů, kteří se zabývali léčbou chronické bolesti na University of Massachusetts.

Bylo to koncem sedmdesátých let minulého století a Jon Kabat-Zinn se již několik let věnoval buddhistické meditaci všímavosti (též zvané meditace vhledu, vipassana). Hlavním cílem této meditace není dosažení stavů extáze, ale cvičení všímavosti (anglicky mindfulness) – schopnosti plně prožívat přítomnost. Díky rozvinuté všímavosti je pak možné lépe porozumět příčinám psychické bolesti. Mladého vědce tehdy napadlo, že by buddhistická meditace mohla prospět i lidem trpícím fyzickou bolestí. Vždyť fyzická bolest vyvolává bolest psychickou.

Jon Kabat-Zinn, zakladatel sekulárního přístupu k meditaci všímavosti (mindfulness)

Zdroj: mindful.org

Tags: 

Recenze: Meditace pro zdraví

Indiánský stařešina byl povolán, aby urovnal hádku mezi dvěma muži. Jeho vnuk se ho zeptal, proč se lidé hádají.
Stařešina odpověděl: „Všichni máme v sobě dva vlky. Jeden je šedý a plný hněvu, strachu, hořkosti, závisti, žárlivosti, chamtivosti a arogance. Druhý je bílý a plný lásky, míru naděje, odvahy, pokory, soucitu a naděje. A ti dva se spolu neustále perou.“

A já mám v sobě ty dva vlky také?“ ptá se malý indián.
Ano, každý je v sobě má“.
A který vyhraje?“
Ten kterého nakrmíš“, odvětil stařešina.

 

Vybral jsem na úvod tento úryvek, protože krásně ilustruje záměr této knihy– respektovat šedého vlka hněvu a strachu a zároveň se naučit krmit i bílého vlka. Protože, když se musíte vyrovnat s chronickou bolestí ať fyzickou či psychickou, nepomůže Vám, když se na na svou bolest či na sebe sama budete hněvat, nebo budete svou bolest ignorovat, či se jí bát. Nepomůže Vám ani to, když se kvůli strachu a hněvu, který bolest vzbuzuje, začnete izolovat od druhých lidí a zahořkle se uzavírat do sebe.

 

Autoři: Vidyamala Burch a Danny Penman, Vydala Grada v roce 2016

 

Recenze: Všímavost – cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají

Všímavost – cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají
Michael Sinclair, Josie Seydel
vydala Grada, 2015

Nakladatelství Grada mne požádalo, abych napsal recenzi na tuto knihu od dvojice autorů, kteří pracují s uspěchanými klienty v Londýnském City. Tito klienti nemají čas na formální meditaci všímavosti a tak hledají způsob, jak účinně rozvíjet všímavost při každodenních činnostech. Já sám na kurzech mindfulness zdůrazňuji, jak je důležité, rozvíjet všímavost při běžných činnostech, jako je mytí nádobí, čištění zubů, chůze, ale i rozhovor nebo psaní na počítači (ano právě teď píšu všímavě, nebo to aspoň stále znova zkouším :) ) Nicméně tvrdit, že k tréninku všímavosti stačí pouze tato neformální praxe je přinejmenším spekulativní. Neexistuje žádný výzkum, který by to potvrzoval. Naopak při tzv. formální meditaci v sedě (nemusí to být ovšem zrovna v lotosovém sedu) či v chůzi (kdy chodíme sem-tam po krátké trase), omezíme množství rozptylujících podnětů a tak se může mysl lépe zklidnit. Díky tomu si můžeme začít všímat vnitřních procesů, které jsme předtím nedokázali zachytit – například to, jak naše jednání ovlivňují různé druhy postojů a motivací, jak vznikají a zanikají myšlenky, nebo jak se emoce projevují v těle. Je to podobné, jako když se na jezeře zklidní rozčeřená hladina a my můžeme vidět, co se skrývá hluboko pod ní.

Tags: 

První český neurovědecký výzkum mindfulness

Mezi meditujícími a nemeditujícími byly při meditaci všímavosti zjištěny rozdíly. Jedním z rozdílů je vzájemná závislost aktivity různých částí mozku. Obrázky ukazují rozmístění EEG elektrod na hlavě a ty vztahy, které nejlépe rozlišují meditující a nemeditující.

 

Tags: 

Buddhovy rozpravy pro nebuddhisty

Buddha (Siddharta Gautama) žil a učil mezi čtvrtým a šestým stoletím př.n. l. v Indii

 

Nedávno začal jeden můj kamarád studovat Buddhovy rozpravy a pak se mi svěřil, že mu z toho jde kolikrát hlava kolem. Buddha totiž učil různými způsoby různé druhy lidí. Rozpravy určené mnichům a mniškám nebo pokročilým meditujícím nemusí být srozumitelné a praktické pro nás – pro obyčejné lidi. Vybral jsem úryvky z několika Buddhových rozprav, které mi přijdou nejpraktičtější. V Buddhových rozpravých můžete nalézt praktické inspiraci pro svůj život, i když se neidentifikujete s buddhismem či jiným náboženstvím.

Tags: 

Jak Marshall Rosenberg medioval konflikt mezi válčícími kmeny

Marshall Rosenberg Non-violent communication

Marshall Rosenberg - tvůrce Nenásilné komunikace

 

Jednou mne pozvali, abych medioval konflikt mezi dvěma kmeny v severní Nigérii. Jeden kmen byl křesťanský druhý muslimský. Konflikt vznikal kvůli místům na tržišti. Během roku bylo zabito asi sto lidí - čtvrtina místní populace. Jeden můj kolega šest měsíců tvrdě pracoval na tom, aby se náčelníci obou kmenů setkali a pokusili se nalézt řešení konfliktu. Když jsem vcházeli do místnosti upozornil mne můj kolega: Marshalle, buď připraven na velké napětí, budou tam tři lidé, kteří vědí, že někdo v místnosti zabil jejich dítě.“

Tags: 

Vtípky o všímavosti :o)

Jen tak pro radost. Vtípky o meditaci všímavosti na které narazím na webu a zasměji se.

 

 

Tags: 

Vyšla kniha Všímavost

Když jsem procházel osmitýdenním kurzem všímavosti (mindfulness), používal náš lektor Kevin Hawkins právě tuto knihu - Všímavost - jak najít klid v uspěchaném světě. Je to praktická příručka, která detailně popisuje průběh osmi týdenního kurzu Všímavosti. Každý týden se naučíte nové cvičení, které Vám pomůže prozkoumat další části Vaší mysli a těla, abyste lépe dokázali zvládat stres, nepříjemné emoce a dokázali lépe vnímat a oceňovat bohatství Vašeho života. To vše je podloženo seriozním vědeckým výzkumem. Není náhodou, že se kniha dlouho držela na prvním místě žebříčku nejprodávanějších self-help příruček ve Velké Británii. Hlavním autorem knihy je oxfordský profesor psychologie Mark Williams, blízký spolupracovník Jona Kabat-Zinna, zakladatele kurzů MBSR .
Tags: 

Jak překládat mindfulness


Čínský znak pro mindfulness se skládá ze dvou symbolů - nahoře "teď, tento okamžik", dole "srdce/mysl".Jednou jsem se začal skoro hádat s kamarádkou Ivou, jak překládát „mindfulness“. Iva překládá z francouzštiny knížky vietnamského mnicha Thich Nhat Hanha a používá termín „plné vědomí“. Já zase většinou používám „všímavost“. Myšlení se mi rozjelo a vymýšlelo argumenty proč je můj překlad vhodný – i když určitě ne dokonalý. V tom zazněl zvoneček. Používáme ten zvoneček, abychom se zastavili, vrátili do přítomného okamžiku a třikrát se nadechli a vydechli. Jiná kamarádka si všimla naší počínající hádky a zazvonila.

Tags: 

Mýty o štěstíVětšina pohádek, kterým jsme naslouchali jako děti, končí: „... a žili šťastně až do smrti.“ A koneckonců i většina Hollywoodských filmů, televizních programů a populárních románů a končí Happy endem. Dobro triumfuje nad zlem, pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, kladný hrdina to nandá darebákům. Odpovídá to ale naší životní zkušenosti?
Psycholog Russ Harris, autor knihy The Happiness Trap (Past štěstí), popsal rozšířené a neustále v omílané mýty, které nás nutí věřit, že bychom měli být, co nejvíce šťastní – a pokud nejsme, tak je s námi něco špatně. Pokud těmto mýtům uvěříme a budeme se snažit získat více štěstí, než je reálné, místo štěstí bude výsledkem zklamání a frustrace.

Tags: 

Mindfulness pro skeptiky


Dan Harris: "Zkusil jsem to, protože jsem chtěl začít pečovat o své zdraví, zdálo se, že meditace mi v tom může pomoci. Ale první zkušenost byla drsná. Nastavil jsem si budík na pět minut, začal meditovat a v plné rychlosti narazil na neuvěřitelnou ZOO v mé mysli. Bylo to vážně tvrdé. "


Tags: 

Jak udržet všímavost v každodenním životě?

  • Začněte den všímavě. Můžete se například všímavě protáhnout a sledovat dech. Je to příležitost propojit se se svým tělem. Pokud cítíte únavu, úzkost, nešťastnost nebo tělesnou bolest, zkuste tyto prožitky vnímat jako přírodní děje, které vznikají, probíhají a zase zanikají. Povšimněte si jaký k nim máte postoj - je přítomna chtivost, odpor nebo zmatek? Nebo je přítomno přátelské přijetí toho, co se děje právě teď?
Tags: 

Meditační aplikace

Tags: