Focusing - Mindfulness při práci s emocemi


Různé emoce vnímáme odlišně v různých částech těla (Zdroj: PNAS)

 

Focusing - Dialog s emocemi

Porozumět emocím, přijmout je a učinit z nich spojence

 

Focusing je na všímavosti (mindfulness) založený postup, který účinně snižuje stress a rozvíjí emoční inteligenci.

Může Vám pomoci:

 • zvládat zahlcujíci emoce, které doprovázejí např. stresující práci, konflikty ve vztazích, obavy ze selhání nebo ztrátu blízkého člověka.

 • uvolnit chronické napětí a nepříjemné emoce spojené například s emočním zraněním, ke kterému došlo v minulosti.

 • využít emoce jako rádce při důležitých rozhodnutích a být méně závislí na mínění druhých lidí.

 • méně se kritizovat a více rozumět svým skutečným potřebám

 • přijímat realitu, tak jak je, a zároveň najít motivaci ke změně

 

Kurz je rozdělen do dvou samostatných částí:

Focusing 1: V první části, krom krátkého teoretického úvodu, prohloubíme schopnost vnímat emoce v těle a pak se naučíme pomocí focusingu pracovat s vlastním emocemi.  

Focusing 2: V druhé části budeme pracovat ve dvojicích. Zažijete, jaké to je mít při focusingu vnější respektující podporu, a naučíte se, jak focusingem bezpečně provázet druhé. Předpokladem je absolvování Focusingu 1 nebo jiného úvodu do Focusingu.

Na obou kurzech je vše zcela dobrovolné, bude dostatek prostoru pro sdílení, dotazy a odpočinek. 

 

Termíny

- - - - -

Focusing 1

Sobota
9. listopadu 2024

9 - 17:00

Cena: 1900Kč

- - - - -

Focusing 2

Sobota
7. prosince 2024
9 - 17:00

Cena: 1900Kč

- - - - -

Cena za oba kurzy: 3300Kč

 

Kde: Centrum Paleček
Písecká 17, Praha 3
Pět minut od metra Flora

 

Lektor: Honza Burian

 

Přihlášky a dotazy
posílejte prosím na mail:
burian@praveted.info

 

- - - - -

 

Pokud chcete kurz někomu věnovat jako dar, vystavím Vám dárkový poukaz.

 
Autorem metody Focusingu je významný americký psychoterapeut Eugen Gendlin. Na základě dlouhodobého výzkumu zjistil, že podmínkou úspěšného zvládání náročných situací v pracovním i osobním životě, je schopnost prožívat emoce v těle.

Při Focusingu zaměřujeme pozornost na místa, kde se emoce projevují v těle – tzv. fokusy – a zároveň s respektem a zájmem zkoumáme, co nám emoce chtějí sdělit.  Díky propojení těla a myšlení můžeme svobodněji prožívat i emoce, kterých jsme se dříve obávali a potlačovali je. Některé emoce si totiž nedovolujeme plně prožít, protože jsou příliš nepříjemné, nebo je potlačujeme, protože máme dojem, že bychom je prožívat neměli. Příjemné emoce zase často pomíjíme jako samozřejmé a neumíme je plně vychutnat a s vděčností ocenit.

Pokud se již nějakou dobu věnujete rozvíjení všímavosti (mindfulness) - schopnosti plně prožívat přítomnost, pak ji při Focusingu můžete s výhodou využít. Focusing je v podstatě jen praktické využití všímavosti pro porozumění a přijetí emocí.

Co se dále na kurzu můžete naučit:

 • zklidnit mysl a uvolnit tělo, abyste mohli prožívat emoce do hloubky.

 • nenechat se emocemi ovládat a omezovat a vytvořili si i z těch nejnepříjemnějších emocí spojence.

 • naslouchat emocím a ptát se jich, co je pro mne opravdu důležité. 

 • hledat v souladu s emocemi konkrétní kroky, které vedou k dosažení Vašich cílů.

 • provázet focusingem druhého člověka

Focusing se naučíme využívat v různých situacích:

 • pro zvládání stresu v každodenních situacích.

 • když se připravujete na náročné rozhodování.

 • když se chcete vyrovnat s náročnou situací v minulosti.

 • když chcete ocenit své úspěchy a opřít se o ně v budoucnosti

 

                  

Více o Focusingu (úryvek z knihy Síla Focusingu od Ann Cornellové):

Focusing je na tělo orientovaný proces sebeuvědomování a emočního uzdravení. Člověk si prostě uvědomuje, jak se cítí - a pak se svými emocemi vede dialog, při němž hlavně naslouchá. Focusing začíná nějakým známým pocitem ve vašem těle, který se týká něčeho, co se děje i ve vašem životě. Pokud cítíte chvění v žaludku, máte-li promluvit na veřejnosti, nebo jestliže cítíte sevření na prsou, je-li před vámi důležitý telefonát, zakoušíte to, čemu říkáme "pociťovaný smysl" - tělesný pocit, který má význam pro Váš život.

Co tedy děláte, pokud se vám chvěje žaludek, máte sevřenou hruď nebo pocit dušení v krku? Jste-li jako většina lidí, snažíte se toho pocitu zbavit. Možná že ho proklínáte: "Proč musí ten pitomý pocit přicházet právě teď, když potřebuji udělat něco důležitého?" Nebo možná sami sebe shazujete: "Kdybych byl k něčemu, tohle by se mi nestávalo." Třeba zkoušíte zhluboka dýchat nebo si dáte skleničku či cigaretu.

Avšak pokud neznáte focusing, nenapadne vás, že byste mohli pocitu naslouchat a nechat ho, aby k vám mluvil.

Focusing představuje proces naslouchání vlastnímu tělu jemným, vstřícným způsobem a připravenost přijímat zprávy o tom, co je pro Vás skutečně důležité. Jde o proces, při němž vyjadřujete respekt vůči moudrosti, kterou máte uvnitř sebe, a uvědomujete si onu nenápadnou rovinu vědění, jež k vám hovoří prostřednictvím vašeho těla.

Důsledkem naslouchání vlastnímu tělu je vhled, tělesná úleva a pozitivní životní změny. Lépe si rozumíte, cítíte se lépe a jste méně závislí na názorech druhých lidí. Zkrátka jednáte způsobem, který s větší pravděpodobností povede k životu, o nějž stojíte.

 

 

Opravdu jsem nečekal, že za dva dny mohu změnit posotj ke svým emocím a naučit se je vnímat ne jako šikanující zátež, ale jako užitečný zdroj informací, který mi pomáhá orientovat se v životě. Karel Litovský

- - - -

K focusingu se často vracím…a už jsem ho využila i s klientem. Stále mě překvapuje…moc děkuji za laskavé a autentické vedení kurzem i doprovodné materiály.  Zuzana K.

- - - -

Kurz byl pro mě  zajímavý a užitečný, i když psychicky náročný. To, co nejvíce cením byla praktičnost kurzu. Místo dvou dnů teoretického povídání užitečná praxe. Pavla B. 

- - - -