Komunikace a vztahy - osmitýdenní mindfulness kurz

Komunikace a vztahy

založené na všímavosti a laskavosti

 

Aby nám spolu bylo dobře.

V tomto kurzu Vám nabízíme to nejdůležitější, co sami používáme, když pečujeme o své vztahy. Inspirovaly nás přitom mimo jiné všímavost (mindfulness) v mezilidských vztazích, nenásilná komunikace a poradní kruhy.

Kde kurz využijete?

 • při řešení vztahů v rodině či mezi blízkými (nesklouzávat do naučených nefunkčních reakcí, začít mluvit o tom, co je opravdu důležité)
 • v pracovních vztazích (lepší schopnost vyjednávat, spolupracovat a vést druhé lidi)
 • při navazování a prohlubování vztahů (menší obava z odmítnutí nebo nepochopení, větší důvěra a sebedůvěra a zároveň schopnost držet si své hranice)

Co se naučíte?

Veškerá cvičení, která budeme v rámci kurzu dělat jsou dobrovolná. Teorie bude spíš méně a bude popsaná v doprovodných textech a doporučené literatuře. Budeme pracovat samostatně, ve dvojicích i v celé skupině v bezpečně vededním kruhu. Cvičení budou praktická zaměřená na konkrétní  situace ve Vašem živote.

 • zastavit se a uvědomit si jaké pocity a myšlenky Vás právě ovlivňují
 • uvolnit se při komunikaci a méně podléhat naučeným reakcím
 • odlišovat konkrétní pozorování od dohadů a domněnek
 • lépe porozumět svým emocím = lépe komunikovat sami se sebou :)
 • jasně vyjadřovat, co je pro Vás opravdu důležité, bez neplodného kritizování nebo sebekritizování
 • udržet si své hranice a umět říkat ne
 • naslouchat druhým lidem a empaticky odhadovat, co druhý cítí a co je pro něj důležité
 • Předcházet konfliktům a zároveň se jim nevyhýbat:
  • řešit konflikty efektivně, bez neplodných nadávek, výčitek nebo trucování.
  • využít konflikt jako příležitostí k k hlubšímu vzájemnému porozumění a zdravějšímu vztahu.
  • ustát situace, kdy se nedá najít řešení uspokojivé pro všechny.

Kurz je vhodným pokračováním pro absdolventy osmitýdenních kurzů Mindfulnes (MBSR, MBCT, RMT apod.). Nicméně žádná předchozí zkušenost s mindfulness není nutná.

 

 

Osm setkání v Praze

Od 4. října do 6. prosince 2022

 

Kurz obsahuje:

 • osm setkání jednou týdně, vždy v:
  úterý dopoledne 9 - 11:30
  Pozor 15. a 22.11. máme pauzu, celková délka kurzu je tedy deset týdnů.
 • navíc celodenní setkání:
  neděle 20. listopadu, 9 - 17:00
 • Dostanete také doprovodné texty a nahrávky meditačních cvičení.

 

Kde: Centrum Lotus, Dlouhá 2, kousek od Staroměstského náměstí

 

Lektoři: Honza Burian a Šimon Grimmich

 

Cena: 6800Kč (5000Kč pro studenty, důchodce, matky samoživitelky a nezaměstnané).

 

Přihlašte se prosím na mail: burian@praveted.info

 

Další informace:

 • Není nutné zúčastnit se každého setkání. Po každém setkání dostanete shrnující email. Budete mít k dispozici audionahrávky meditačních cvičení.
 • Po celou dobu kurzu s námi můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťujeme pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

 

Jak pomáhá všímavost a laskavost zvládat stres ve vztazích?

Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně nám přinášejí silný stres a nepříjemné emoce. Všímavost (mindfulness) odhaluje návyky, které ve vztazích nevědomě opakujeme. Tyto návyky vycházejí často z přirozené obavy, že nebudu dost dobrý a druzí mne nepřijmou. Potřeba přijetí, uznání, a respektu je přirozená, pokud však na ní příliš lpíme, vede k silnému stresu. Výsledkem jsou automatické naučené reakce, ovládané strachem a vztekem, které vztahy ničí - výčitky, kritika, ponižování, výhrůžky, trucování ... Někdy jsou tyto reakce obráceny k druhým a ničí blízkost a důvěru ve vztazích, jindy je obracíme sami k sobě a podrýváme zdravou sebedůvěru a radost ze života.

Lpění na přijetí od druhých je možno rozpoznat, porozumět mu a postupně ho nahrazovat porozuměním a přátelským, laskavým sebepřijetím. Pokud dokážeme postupně přijmout sami sebe, včetně naší nedokonalosti, můžeme kritizování, donucování a manipulaci postupně nahradit laskavým, přátelským zájmem: "Co je pro mne důležité?" , "Co právě teď potřebuji?", "Co mne teď může podpořit?" Díky všímavosti a laskavosti tak můžeme najít nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

Více praktických příkladů jak rozvíjete všímavost v komunikaci a v mezilidských vztacích ...

 

Lektoři

Honza Burian

 

Šimon Grimmich

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení.  S kolegou markem Vichem jsme vytvořili osmitýdenní kurz Realtional Midnfulness Training zaměřený na  všímavost ve vztazích. Vedu také kurzy Nenásilné komunikace a nabízím také  psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Bydlím v Praze se svou ženou a synem.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

  

Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď, a rád na této cestě doprovázím druhé. Jsem učitelem mindfulness (všímavosti), absolvoval jsem oficiální výcvik pro učitele MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) a také výcvik MBCL (Mindfulness-Base Compassionate Living)   v Německu, který pořádá Institut für Achtsamkeit. Vedle 8 týdenních kurzů a pobytů pořádám meditační pobyty a kurzy také v Kolínském klášteře (spolu s Petrem Vacíkem) nebo ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií. Pracuji rovněž jako překladatel, nejraději se věnuji překladům poezie. A poezii také píši, můžete se podívat na moji sbírku Zámlčí.

Rád zachycuji ty prchavé (nebo snad věčné?) okamžiky krásy. Fascinuje mě vztah mezi poezií, přítomností a všímavostí.