Psychoterapie


Terapeutická místnost v centru Diabasis, Boršov 2, Staré město, Praha

 

Terapeutická sezení je v případě zájmu možno uskutečnit i jako videorozhovor online. 

 

OTÁZKA: Co vlastně terapie nabízí?
ODPOVĚĎ: Cíl terapie stanovujete vy. Obvyklým cílem je lépe zvládat obtížné životní situace a osobní problémy spojené se vztahy, rodinou, prací či zdravotním stavem. Témata, která do terapie můžete přinést, nejsou nijak omezena. Nabízím individuální terapii i terapii pro partnerské páry.
Mým cílem je poskytnout porozumění a důvěrný prostor, ve kterém se můžete zabývat svým prožíváním, otevírat problémové stavy nebo situace a postupně jim lépe porozumět.
Cílem terapie není vykládat Vaše zkušenosti v rámci nějaké teorie. Nehodnotím, zda něco děláte dobře nebo špatně, ale mohu Vám pomoci, abyste sami dokázali rozpoznat, co je pro Vás skutečně důležité a najít cesty, jak toho dosáhnout. Nedávám rady jak Vaše problémy vyřešit, ale mohu Vám pomoci naučit se lépe orientovat ve Vašem prožívání, a tak problémům předcházet.
Nebudeme pouze přemýšlet o problémech, ale prozkoumáme také Vaše emoce a to, jak se projevují v těle. Využijeme a rozvineme přitom Vaši všímavost (mindfulness), schopnost plně prožívat přítomnost, zvládat emoce a udržet si odstup od nutkavých posuzujících myšlenek.

Zaměříme se nejen na to, co je náročné nebo nepříjemné, ale budeme se věnovat i tomu, co Vám dává radost a podporu.

 

OTÁZKA: Hmm, stále mi není jasné, jak to vlastně funguje?
ODPOVĚĎ: Většinou si spolu budeme prostě povídat. Co konkrétně se při terapii děje, se může u každého člověka značně lišit. Nejlepší je prostě přijít a vyzkoušet, zda Vám terapie se mnou vyhovuje.

 

OTÁZKA: No dobře. A jak bychom se vlastně setkávali?
ODPOVĚĎ: Nejjednodušší je kontaktovat mne emailem nebo telefonicky. Na prvním setkání si ujasníme, co od terapie očekáváte, co by se mělo stát, a jak poznáme, že se to skutečně stalo. Pokud nebudete očekávat něco, co Vám nemohu nabídnout, a vzájemně si sedneme, domluvíme se na termínech dalších setkání. Většinou navrhuji setkávat se jednou týdně 50 minut. Osobní setkání je možné v Praze, ale nabízím také terapii přes telefon nebo jako videorozhovor přes internet pomocí běžně dostupných aplikací.

 

OTÁZKA: A kolik to stojí?
ODPOVĚĎ: Individuální terapie 60 minut: 1200Kč
Individuální terapie 80 minut: 1600Kč
Párová terapie 80 minut: 2000Kč
Pokud se nacházíte v obtížné finanční situaci, je možné dohodnout slevu.

 

OTÁZKA: Můžete mi o sobě říci něco bližšího?
ODPOVĚĎ: Rád :) Zde najdete pár slov a o mě a kontakt.