Všímavá sebelaskavost

 

Všímavá sebelaskavost 

(Mindful self-compassion)

 

Všímavost

S lehkostí a zájmem si uvědomujeme, co právě prožíváme, ať už je to příjemné nebo nepříjemné. Zároveň si uchováváme odstup od posuzujících myšlenek a automatických reakcí.

Sebelaskavost

Když prožíváme něco náročného, tak místo abychom se přehnaně kritizovali, hledáme, jak si lépe porozumět a být sami sobě podporou.

Propojení

Připomínáme si, že každý člověk občas zažívá těžké chvíle a dělá chyby. Díky svému trápení můžeme porozumět druhým a oni mohou porozumět nám. Nejsme sami.

Všímavá sebelaskavost je klinicky ověřený osmitýdenní kurz, vytvořený americkými psychology Kristin Neffovou a Chrisem Germerem. Naučíte se rozvíjet přátelský a laskavý postoj (nejen) k sobě samým. Získané dovednosti Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě i větší vyrovnanost při zvládání náročných situací.

Výzkum ukázal, že sebelaskavost souvisí s:

 • větší životní radostí a spokojeností

 • větší jasností a vnitřním klidem ve stresujících situacích

 • vyšší mírou odolnosti

 • jednodušším navazováním a budováním smysluplných vztahů

Můžete si přečíst přehledovou studii o sebelaskavosti v angličtině.

Jednotlivá setkání budou mít tři hlavní složky.
 1. Sebereflexe a prozkoumávání laskavosti a nelaskavosti k sobě i druhým, odkud tyto vnitřní tendence vychází, jak se s nimi spřátelit, a jak jim v klidu naslouchat.
 2. Vždy pouze dobrovolné sdílení (ve dvojicích a ve skupině) zaměřené na prožitky a praktické používání cvičení laskavosti v každodenním životě. 
 3. Jednoduché aktivity prohlubující přátelský a laskavý postoj v každodenních i náročných situacích.

Protože je pojem sebelaskavost v českém prostředí nový, rádi bychom vyjasnili co sebelaskavost není:  

Sebelaskavost není sebelítost
Sebelítost je výsledek dojmu, že jsem se svým trápením sám, a když se trápím, tak jsem méněcenný, bezmocný, ubohý apod.. Sebelaskavost naopak zdůrazňuje, že podobné trápení jako já zažívá spousta a možná i většina ostatních lidí, nejsme proto nějak nenormální nebo pokažení. Nejsme v tom sami. Sebelaskavost nám také pomáhá aktivně proměnit obtížné životní situace v cenné zkušenosti, které nám mohou pomoci lépe se  poznat a rozvíjet svůj potenciál.

Sebelaskavost není sebestřednost
Sebestřednost vede k dojmu, že musím starat především o sebe, o svůj prospěch a nemusím brát ohled na druhé. Sebelaskavost naopak propojuje péči o sebe se zájmem o druhé. Teprve pokud budeme sami v pohodě a budeme mít dostatek energie a dalších zdrojů, můžeme věnovat kvalitní pozornost a péči i druhým lidem.V současnosti vedu oblast prevence a podpory duševní spokojenosti ve vzdělávání v Národním ústavu duševního zdraví.

Sebelaskavost není pohodlnost nebo změkčilost
Sebelaskavost neznamená, že když nám není dobře tak, že sníme spoustu čokolády, zkonzumujeme několik filmů za sebou nebo se jinak rozptýlíme a utečeme od nepříjemných pocitů. Samozřejmě není nic špatného občas si dát čokoládu nebo se podívat na filmy. Tato krátkodobá rozptýlení však neřeší dlouhodobé problémy. Když začneme sportovat, vyžaduje to jisté nepohodlí. Podobně nám sebelaskavost dává podporu, k dlouhodobému postupnému zkoumání a uzdravování stále hlubších vnitřních zdrojů stresu a nespokojenosti.
  

Osmitýdenní kurz v Praze

Od 16. října do 11. prosince 2019

 

Kurz zahrnuje:

 • Osm setkání vždy ve středu večer, 18-21h
  (13. 11. setkání nebude, máme pauzu)
 • Celodenní setkání: Sobota 16. 11, 10-16:30h
 • Kde: Mindfulness club, U Letenského sadu 6, Praha 7

Lektorka: Kami Dvořáková

Počet účastníků : max 18 osob

Příspěvek: 5800Kč plná cena nebo 3800Kč pro studenty, důchodce a matky samoživitelky nebo možnost stipendia.
Je pro mě hodně důležité, aby kurzy sebelaskavosti a všímavosti byly dostupné všem, kteří mají zájem. Pokud byste se chtěli tohoto kurzu zúčastnit, ale z finančních důvodů si to nemůžete dovolit, nabízím vám stipendium, kde si vy sami určíte částku, kterou můžete zaplatit. Důvěřuji vám, že si určíte částku, která bude pro vás dostupná a zároveň vyjádří vaši motivaci a zájem zúčastnit se tohoto kurzu. Pokud se chcete přihlásit o stipendium, vyplňte prosím formulář přihlášky níže a do poznámek napište:
1. proč se o stipendium hlásíte
2. jaké jsou vaše 3 hlavní motivace zúčastnit se tohoto kurzu a
3. jakou částku chcete zaplatit.

Těším se na vás:)
Kami

Pro přihlášení použijte prosím tento formulář. Děkujeme.

Veškeré dotazy posílejte prosím Kami na: kamila.dvorakova@gmail.com

Další informace:

 • Není nutné zúčastnit se každého setkání. Dostanete vytištěné informace, které shrnují podstatnou část každého setkání.
 • Po celou dobu kurzu s námi můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťujeme pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

 

 

Lektorka:

Kami Dvořáková

Jsem vývojová psycholožka. Ráda se směji, užívám si drobností, a učím se přistupovat k životu s lehkostí a radostí. Mám moc ráda lidi:) Absolvovala jsem výcvik ve vedení kurzů Mindful self-compassion, vedený autory tohoto programu v USA. Dále se věnuji oblasti prevence a podpory duševní spokojenosti ve vzdělávání, například v Národním ústavu duševního zdraví


 

Náplní kurzu budou témata:

 • V čem spočívá sebelaskavý postoj?

 • Překážky sebelaskavosti

 • Odhalování vnitřního nelaskavého nastavení

 • Zvládání drobných nepříjemností skrze sebelaskavý přístup

 • Zvládání intenzivnějších náročných situací

 • Rozšiřování laskavosti k druhým lidem

Kurz Všímavé sebelaskavosti je vhodný jako úvod do klasických osmi-týdenních kurzů Mindfulness (MBSR/MBCT apod.) i jako pokračováním pro ty, kteří už klasickým Mindfulness kurzem prošli. Cvičení všímavosti (mindfulness) jsou součástí sebelaskavosti, ale hlavní důraz je kladen na kvalitu laskavého a přátelského postoje. Stejně jako kurzy Mindfulness i kurzy Všímavé sebelaskavosti mohou mít terapeutický efekt, ale nejsou terapií.
 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se zeptat Kamily na kamila.dvorakova@gmail.com :)