Sebepřijetí

 

Sebepřijetí

Jak se spřátelit sám se sebou díky všímavosti a sebelaskavosti

 

Všímavost

S lehkostí a zájmem si uvědomujeme, co právě prožíváme, ať už je to příjemné nebo nepříjemné. Zároveň si uchováváme odstup od posuzujících myšlenek a automatických reakcí.

Sebelaskavost

Když prožíváme něco náročného, tak místo abychom se přehnaně kritizovali, hledáme, jak si lépe porozumět a být sami sobě podporou.

Propojení

Připomínáme si, že každý člověk občas zažívá těžké chvíle a dělá chyby. Díky svému trápení můžeme porozumět druhým a oni mohou porozumět nám. Nejsme sami.

Sebepřijetí je čtyřtýdenní kurz založný na klinicky ověřených kurzech Mindful self-compassion a Mindfulness-based compassionate living. Naučíte se rozvíjet přátelský a laskavý postoj (nejen) k sobě. Získané dovednosti Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě i větší vyrovnanost při zvládání náročných situací.

Výzkum ukázal, že sebelaskavost souvisí s:

  • žít ve větší souladu sám se sebou (sebepřijetí)

  • větší životní radostí a spokojeností

  • větší jasností a vnitřním klidem ve stresujících situacích

  • vyšší mírou odolnosti

  • jednodušším navazováním a budováním smysluplných vztahů

Můžete si přečíst přehledovou studii o sebelaskavosti v angličtině.

Protože je pojem sebelaskavost v českém prostředí nový, rád bych vyjasnil, co sebelaskavost není:  

Sebelaskavost není sebelítost
Sebelítost je výsledek dojmu, že jsem se svým trápením sám, a když se trápím, tak jsem méněcenný, bezmocný, ubohý apod.. Sebelaskavost naopak zdůrazňuje, že podobné trápení jako já zažívá spousta a možná i většina ostatních lidí, nejsme proto nějak nenormální nebo pokažení. Nejsme v tom sami. Sebelaskavost nám také pomáhá aktivně proměnit obtížné životní situace v cenné zkušenosti, které nám mohou pomoci lépe se  poznat a rozvíjet svůj potenciál.

Sebelaskavost není sebestřednost
Sebestřednost vede k dojmu, že musím starat především o sebe, o svůj prospěch a nemusím brát ohled na druhé. Sebelaskavost naopak propojuje péči o sebe se zájmem o druhé. Teprve pokud budeme sami v pohodě a budeme mít dostatek energie a dalších zdrojů, můžeme věnovat kvalitní pozornost a péči i druhým lidem.V současnosti vedu oblast prevence a podpory duševní spokojenosti ve vzdělávání v Národním ústavu duševního zdraví.

Sebelaskavost není pohodlnost nebo změkčilost
Sebelaskavost neznamená, že když nám není dobře tak, že sníme spoustu čokolády, zkonzumujeme několik filmů za sebou nebo se jinak rozptýlíme a utečeme od nepříjemných pocitů. Samozřejmě není nic špatného občas si dát čokoládu nebo se podívat na filmy. Tato krátkodobá rozptýlení však neřeší dlouhodobé problémy. Když začneme sportovat, vyžaduje to jisté nepohodlí. Podobně nám sebelaskavost dává podporu, k dlouhodobému postupnému zkoumání a uzdravování stále hlubších vnitřních zdrojů stresu a nespokojenosti.
 
  

Čtyřtýdenní kurz online

 

Od 7. do 28. dubna 2021

 

Kurz probíhá formou videokonference v profesionální aplikaci Zoom. Ovládání je velmi jednoduché a dostanete srozumitelné instrukce.

 

Kurz zahrnuje:

  • Čtyři setkání vždy ve středu večer, 18:30 - 21h
  • Dopolední setkání: Sobota 17. 4., 9 - 13h

 

Lektor: Jan Burian

 

Počet účastníků : max 16 osob

 

Příspěvek: 2200Kč
Pokud by pro Vás byl kurz kvůli ceně nedostupný, ozvěte se mi a můžeme dohodnout slevu.

 

Přihlašte se prosím na mail:
burian@praveted.info

Děkuji.

 

Další informace:

  • Není nutné zúčastnit se každého setkání. Dostanete vytištěné informace, které shrnují podstatnou část každého setkání.
  • Po celou dobu kurzu s námi můžete konzultovat i mimo setkání. Zajišťujeme pro Vás podporu i po dokončení kurzu.

 

Kurz Všímavé sebelaskavosti je vhodný i jako pokračování klasických osmitýdenních kurzů Mindfulness. Stejně jako kurzy Mindfulness i kurzy Všímavé sebelaskavosti mohou mít terapeutický efekt, ale nejsou terapií.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a napište mi na  burian@praveted.info :)