Ztráty a nálezy

Ztráty, jakkoliv závažné, nám vždy otevírají nové možnosti.

 

Na tomto setkání budeme pracovat se zármutkem a vyrovnávat se s životními ztrátami. Ztráty se mohou týkat nejen věcí ale hlavně vztahů, zdraví či práce. Jednou ze zrát, se kterou se můžeme na setkání vyrovnávat je i současná epidemie coronaviru, která přináší ztrátu svobod a jistot. Setkání je také vhodné pro vyrovnání se s úmrtím blízké osoby nebo práci s environmentálním žalem. Cílem je nejen se přes ztrátu přenést, ale pochopit, co nám tato zkušenost dala a jak nás může inspirovat a posílit v dalším životě.

Určitě se nebudeme jen utápět v nějaké depresi :) Opřeme se o ověřené a bezpečné  postupy a postupně projdeme několika fázemi, které pracují s příjemnými i  nepříjemnými emocemi a udržují je ve zdravé rovnováze:

  1. Nejprve se zakotvíme v tom, čeho s v životě opravdu vážíme, co je pro nás důležité nebo za co jsem vděční.
  2. Pak se postupně budeme dotýkat emocí spojených se ztrátou a vnímat, jak na ně reaguje nejen mysl, ale i tělo.
  3. Poté posílíme schopnost sebelaskavosti  - přátelského zájmu o sebe a své pocity.
  4. Nakonec objevíme, co jsme díky ztrátě našli a jak to může obohatit náš život.

Vše je zcela dobrovolné. Sdílet budeme v malých důvěrných skupinkách.

 

Kdy:
pátek 27. listopadu 2020
18:30  - 21h

 

Kde:

online v aplikaci ZOOM
(aplikace je zdarma, připojení velmi snadné)
 

Příspěvek: 440Kč

 

Max. 12 účastníků

 

Lektor: Honza Burian

 

Přihlašte se prosím na:
burian@praveted.info

Děkuji.