Cvičení empatického porozumění

Díky tomuto cvičení můžete nejen lépe porozumět sobě i druhým a v důsledku porozumění ve Vás může dojít k prožitkovému posunu a uvolnění napětí.

Budete potřebovat:
- papír a tužku
- cca 20 minut času
- vzpomínku na konkrétní situaci (Kdy to bylo? Kde to bylo? Kdo tam byl?)
- mít odvahu být sami se sebou

1. Můžete zkoumat příjemné i nepříjemné situace. Pokud si vyberete nepříjemnou situaci, nemusí jít nutně o konflikt. Nevybírejte si zpočátku příliš těžké situace, ale spíš středně nepříjemné.
Najděte v průběhu celé situace jeden konkrétní okamžik, který byl nejintenzivnější. Objektivně popište chování druhé osoby v tomto okamžiku (jako kdyby to zachytila kamera). Např. :
  • Řekla mi: "Už zase jsi neumyl nádobí!"
  • Otočil se a odešel pryč.
  • Dívala se na mne a mlčela (ale pozor např. "ublíženě mlčela" či "výhrůžně mlčela" není objektivní pozorování, ale pouze náš dojem)

Na horní okraj papíru napište krátký popis chování druhé osoby, např. co nejpřesnější citát výroku, který Vám řekl/a.

2. V horní polovině papíru udělejte dvě čáry ve tvaru T. Levou část nadepište Pocity a pravou Potřeby.

3. Do levé části napište pocity, které se objevily poté, co jste výrok slyšeli. Můžete se inspirovat v seznamu pocitů.

4. Do pravé části napište co jste potřebovali a nedostali, když jste výrok slyšeli. Můžete se inspirovat v seznamu potřeb.

5. Chvíli relaxujte a uvědomte si, zda ještě nějaký pocit nebo potřebu nechcete na papír dopsat.

6. V dolní polovině papíru udělejte opět dvě čáry ve tvaru T. Levou část nadepište pocity a pravou Potřeby.

7. Do levé části napište pocity, které mohla cítit osoba, která výrok řekla. Můžete se inspirovat v seznamu pocitů.

8. Do pravé části napište, co asi potřebovala a nedostávala osoba, která výrok řekla. Můžete se inspirovat v seznamu potřeb.

9. Chvíli relaxujte a uvědomte si, zda ještě nějaký pocit nebo potřebu druhé osoby nechcete na papír dopsat.

10. Sledujte chvíli své pocity. Je možné že došlo k prožitkové změně a cítíte méně napětí, nepříjemných emocí, možná méně hněvu, podráždění, obav či únavy.
Pokud k posunu nedošlo, nevadí, je běžné, že se to jisté části lidí poprvé nepovede. Empatické porozumění je dovednost, kterou lze trénovat. Můžete tedy toto cvičení zkoušet stále znovu s tou samou nebo jinou situací.

Toto cvičení je velmi jednoduchou ukázkou Nenásilné komunikace, rozhodně však možnosti nenásilné komunikace nevyčerpává.

Cvičení bylo převzato ze stránek theexercise.org