Toni Packer

Toni Packer se stala v průběhu 70. let minulého století buddhistickou zenovou učitelkou a nakonec nástupkyní zenového učitele Philipa Kapleau v Rochesterském zenovém centru (USA). Kladla důraz na poctivé zkoumání přítomného okamžiku a připravenost odhalit jakékoliv formy lpění. A to včetně těch nejpevnějších a nejhůře zachytitelných, jako je lpění na názorech a identifikace s nějakou skupinou. Postupně zjišťovala, že tradiční způsob, jakým se zenový buddhismus vyučuje, je plný názorů a tradic, které je obtížné svobodně zkoumat. Týká se to rituálů, symbolů a zejména hierarchie. Toni například odložila róbu, která odlišuje studenty a učitele. Postupně začala opouštět i další tradiční pravidla a nakonec zjistila, že se již nemůže identifikovat s buddhismem. Proto z centra odešla a založila centrum nové, které zprvu mělo ještě v názvu zen, ale později už to bylo jen centrum pro meditační zkoumání. Někdy se o ní říká, že byla buddhistická zenová učitelka, která přestala být buddhistická, zenová i učitelka. Toni zemřela v srpnu 2013 ve věku 86 let.

 
Právě teď
 
výběr z rozhovorů Toni Packer
 
Přeložil Honza Burian. Neprošlo jazykovou korekturou.

 

Obsah
 
 
Celou knihu rozhovorů s Toni Packer připravuje k vydání nakladetelství Alferia na podzim 2019.
 

 

Další do češtiny přeložené rozhovory

 

Vztahy, láska a sexualita

Život s dětmi

 

- - - - -

 

Rozhovory v angličtině

Více informací o Toni