První český neurovědecký výzkum mindfulness

Mezi meditujícími a nemeditujícími byly při meditaci všímavosti zjištěny rozdíly. Jedním z rozdílů je vzájemná závislost aktivity různých částí mozku. Obrázky ukazují rozmístění EEG elektrod na hlavě a ty vztahy, které nejlépe rozlišují meditující a nemeditující.

 

V lednu 2013 začal první český neurovědecký výzkum meditace všímavosti (mindfulness). Navrhl jsem metodologický rámec výzkumu a pozval meditující. Tým vedený neurologem MUDr. Oldřichem Vyšatou vyšetřoval mozkovou aktivitu při meditaci a analyzoval a interpretoval získaná data.  

Výzkum měl dva cíle:

 • zjistit jak je možné rozlišit meditující od nemeditujcích
 • zjistit jaké existují rozdíly mezi dvěma typy meditací:
  • meditací všímavosti (mindfulness či meditace vhledu - vipassana)
  • meditací klidu (tranquility, samatha) 

Do výzkumu se zapojilo sedm dlouhodobě meditujících s celkovou praxí přesahující tisíc hodin meditace. Kontrolní skupinu tvořilo sedm dobrovolníků, bez předchozí zkušenosti s meditací.

Výzkum byl založen na analýze signálů z EEG. Inspirovali jsme se předchozími výzkumy a zkoumali jsme zejména,  jakým způsobem se vzájemně ovlivňují různé části mozku. O výzkumu byly zatím publikovány dva články a na dalších se pracuje.  

 

Výsledky výzkumu:

 • Je možné s vysokou mírou přesnosti odlišit zkušené meditující od nemeditujících. Liší se ve vzájemné závislosti aktivity různých částí mozku (měřené pomocí tzv. wavelet coherence).
 • Při obou typech meditací bylo nejsnazší rozlišit zkušené meditující a nemeditující podle závislostí aktivity ve frontální (čelní) oblasti (týká se frekvenčních pásem gama, theta, alfa)  a podle závislostí mezi aktivitou ve frontální a okcipitální (týlové) oblasti (pásma alfa, beta, theta).
 • Vzájemná závislosti mezi částmi mozku zůstávala v průběhu meditace relativně stabilní u meditujících i nemeditujících.
 • Nejvýraznější rozdíly  mezi oběma typy meditací byl ve frekvenčním pásmu delta, kde byla zaznamenána vyšší míra závislosti mezi některými částmi mozku u meditace vhledu.

 

 • Oba typy meditace snížili tzv. permutační entropii EEG signálu u meditujících. To je může naznačovat, že při meditaci je méně signálů, které ruší synchronizaci částí mozku.

 

Výsledky výzkumu se zatím omezují na technický popis, je zatím brzo na konkrétnější interpretace. Výzkum je však důležitým kouskem do mozaiky poznatků o účincích meditace na lidkský mozek.

Odkazy na články:

Název: EEG Synchronizations Length During Meditation
Autoři: Jakub Kopal, Oldřich Vyšata, Jan Burian, Martin Schätz, Aleš Procházka, Martin Vališ
Časopis: Journal of Medical and Biological Engineering (2017)

Název: Complex continuous wavelet coherence for EEG microstates detection in insight and calm meditation
Autoři: Jakub Kopal, Oldřich Vyšata, Jan Burian, Martin Schätz, Aleš Procházka, Martin Vališ
Časopis: Consciousness and Cognition 30 (2014) 13–23

Název: Non-Linear EEG Measures in Meditation
Oldřich Vyšata , Martin Schätz, Jakub Kopal , Jan Burian , Aleš Procházka, Kuchyňka Jiří, Jakub Hort , Martin Vališ
Časopis: J. Biomedical Science and Engineering, 2014, 7, 731-738

 

Tags: