Meditační aplikace

O neustále vzrůstající popularitě meditace všímavosti (mindfulness) svědčí i množství nových počítačových aplikací, které mají podpořit meditační praxi. Vlastně je to tak trochu paradox, protože počítače a mobilní telefony nás většinou rozptylují. Zkusili jste už psát maily nebo smsky opravdu všímavě? Ale dejme aplikacím šanci :) Nejjednodušší aplikace fungují prostě jako budík, který v pravidelných intervalech zobrazí zprávu nebo přehraje zvukové znamení. Právě před chvílí se ozval z mého notebooku příjemný zvuk gongu. Nastavil jsem aplikaci Mindful Clock, aby mne vracela do přítomnosti každou půl hodinu. Přestal jsem psát tento textík a po tři nádechy a výdechy jsem si všímal, jak mi je právě teď. Všechno je najednou skutečnější, vnímám, jak se mi uvolňuje napětí v ramenou a mám větší radost z toho, co dělám. Podobná aplikace pro mobily se jmenuje Mindfulness Bell.

Kromě jednoduchých budíčků, existuje i celá řada aplikací, které obsahují předem nahrané meditace (většinou v angličtině) pro různé příležitosti – např. aplikace Buddhify nabízí meditace pro cestování, chůzi po městě, když nemůžete spát a samozřejmě i klasické meditace pro chvíle klidu u Vás doma. Některé aplikace, jako např. Meditation helper umožňují zaznamenávat a sledovat, kolik jste toho nameditovali a zda se Vám daří dosahovat cílů, které jste si při meditaci stanovili.

Zde je možné se zastavit a chvíli sledovat, jaký je Váš postoj k meditaci. Chcete sobě nebo druhým něco dokázat? Chcete se stát opravdu dobrým meditujícím? Lepším než ti druzí? Kritizujete sami sebe, že dost nemeditujete nebo že nejste dost všímaví? Nestává se pro Vás meditace výkonnostní disciplinou – a tím i dalším zdrojem stresu?

Inspirativní aplikace je Conscious, která nabízí v průběhu dne různé všímavé úkoly. Další aplikace, jako je AEON, nabízejí interaktivní a multimediální podporu při zvládání stresujících myšlenek a stavů. Jiné aplikace, např. Waking Up, se zaměřují nejen na meditace, ale i na rozhovory s vynikajícími učiteli mindfulness.  Ať už si vyzkoušíte jakoukoliv z těchto aplikací zkuste při jejich používání zůstat všímaví. Aby Vás nakonec všechny ty elegantní aplikace se spoustou nastavení spíš nerozptýlili :)

Meditační aplikace existují již i v češtině. Můžete vyzkoušet např. Calmio nebo Bettermind.cz

Dobrý přehled mindfulness aplikací pro mobilní telefony naleznete zde: https://mindful.technology/meditation-apps/

Mindful Clock existuje ve dvou verzích - pro Linux a pro Windows, vyvíjí je různí autoři, fungují ale podobně: 

 

Tags: