Mindfulness a psychoaktivní látky

V říjnu 2016 proběhla v rámci Večerů v přítomnosti diskuse o možných souvislostech mezi mindfulness (všímavostí) a některými psychoaktivními látkami (zmíněny byly například ayahuasca, psilocibyn, MDMA, ibogain). Diskuse se zúčastnil pracovník Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Mgr. Jan Kozák, a psychonaut Maks. Diskusi moderoval Honza Burian.

Inspirací pro diskusi bylo buddhistické etické předsevzetí, které varuje před užíváním omamných látek. V diskusi byla zmíněna jak možná rizika užívání psychoaktivních látek, tak i možné přínosy pro sebepoznání.

Některé zajímavé názory, které zazněly v průběhu diskuse:

  • Cesta meditační praxe může vést k podobným vhledům jako psychoaktivní látky. Je to pomalejší, ale mnohem bezpečnější cesta. Bezpečí je zprostředkované právě všímavostí - schopností vědět, co se se mnou právě děje.
  • Mezi rizika psychoaktivních látek patří možný rozvoj psychického onemocnění, změny osobnosti, vznik psychických závislostí a egocentrického lpění.

Vyšší míra všímavosti umožňuje lépe využít zkušenost změněného stavu vědomí a integrovat ji do běžného života.

 

  • Pokud se někdo pro užití psychoaktivní látky rozhodne, je klíčové s jakým postojem k užívání látky přistupuje. Touží po konzumním zážitku? Chce utéci před nepříjemnostmi? Nebo naopak vnímá změněný stav vědomí jako příležitost odhalit v sobě kořeny omezujících návyků a závislostí?
  • Vyšší míra všímavosti umožňuje lépe využít zkušenost změněného stavu vědomí a integrovat ji do běžného života.
  • Mezi možné přínosy užívání psychedelik patří např. odhalení nevědomých stereotypů, komplexů a traumat, léčba traumat, odhalení a léčba závislostí.
  • Zážitky pod vlivem psychoaktivních látek mohou posílit odhodlání věnovat se meditační praxi všímavosti.
  • Rizika psychoaktivních látek je možné snížit nastavením bezpečného prostředí a přítomností člověka, který velmi dobře účinky látky zná. Na druhé straně je otázka, jestli různí šamani, průvodci či terapeuti, kteří látky používají, opravdu vědí, co dělají.
  • Je třeba dlouhodobý vědecký výzkum účinků psychoaktivních látek a následné využití těchto informací v celospolečenské debatě (důležitá je zejména informovanost rodičů).
  • Na druhé straně se objevila i otázka, jestli je možné brát vědecký výzkum jako jediný zdroj pravdy o psychoaktivních látkách.

 

Poslechněte si audio záznam diskuse v mp3 (čas 1h16m, velikost souboru 73MB)

Záznam diskuse byl editován a zkrácen.

 

 

 

Tags: