Co meditace všímavosti není

Pokud se jedná o zvládání emocí, nejlepší metodou je takzvaná meditace. Ne kvůli příštím životům. Ne kvůli tomu, abychom přišli do nebe. Ale kvůli každodenní pohodě.
... I lidé, kteří se nezajímají o náboženství a víru, chtějí žít šťastný život. Tyto lidi a zejména mladou generaci bychom měli naučit zvládat emoce na základě každému dostupné zkušenosti a zdravého rozumu založeného na vědeckých poznatcích.

Dalailama

 

I přes prokázané přínosy meditace všímavosti zůstávají mnozí lidé opatrní, když slyší slovo „meditace“. Je to pochopitelné, protože slovem meditace se označuje velmi široký okruh různých duševních cvičení, z nichž některé mohou být kontroverzní. Je tedy dobré rozptýlit některé mýty a nejprve jasně říci, co meditace všímavosti není. Pokud by Vám i přesto slovo meditace znělo nepřirozeně, můžete klidně používat jiné slovo třeba cvičení všímavosti nebo rozvíjení všímavosti, někdy se též používá praxe všímavosti (praktické cvičení).:

 

  • Meditace všímavosti není náboženství. Na té nejzákladnější úrovni je to metoda cvičení pozornosti. Mnozí lidé, kteří se věnují meditaci vyznávají různá náboženství, ale stejně tak meditují i ateisté či lidé, kteří jdou po nějaké vlastní jedinečné cestě.
  • Cílem meditace všímavosti není dosahování stavů extáze, únik ze skutečnosti, autosugesce, zastavení myšlenek, nevnímání emocí atd. Při meditaci všímavosti si prostě jen s lehkostí a zájmem všímáme čehokoliv, co prožíváme, ať je to příjemné či nepříjemné, a díky tomu se učíme, které naše reakce zvyšují stres a které ho snižují. 
  • Nemusíte sedět s nohama zkříženýma na zemi (jako na těch obrázcích, které jste viděli v časopisech nebo v televizi), ale můžete pokud chcete. Většina lidí, kteří přicházejí na naše tréninky, meditují na židli, stejně tak ale můžete rozvíjet všímavost u všech běžných aktivit doma, v dopravních prostředcích, na procházce, či v práci. Můžete meditovat víceméně kdekoliv.
  • Meditace nezabere mnoho času, i když na druhé straně je zapotřebí jisté trpělivosti a vytrvalosti. Mnozí lidé dokonce po nějaké době zjistí, že je meditace osvobodila od stresu a díky tomu se dokáží vyhnout neuváženým reakcím, které je stály spoustu času. A navíc dokáží vychutnávat plněji mnohem větší část svého života než dřív.
  • Meditace není složitá. Nejde v ní o „úspěch“ či „selhání“. I když někdy není meditace příjemná, vždy se díky tomu můžete naučit něco cenného o tom, jak pracuje vaše mysl.
  • Meditace neumrtví vaši mysl a nebude vám bránit v dosahování cílů, které se týkají vaší kariéry či životního stylu. Meditace také nevede k zaujetí pasivního postoje k životu. Meditace umožňuje vidět jasněji, co se právě děje, získat nadhled, nenechat se strhnout okamžitými navyklými reakcemi a díky tomu přijímat uvážlivější rozhodnutí. Což je ten nejefektivnější způsob, jak věci měnit. Meditace kultivuje přátelství a soucit k sobě i k druhým, díky tomu můžete jasněji rozlišit podstatné cíle od nepodstatných a najít nejvhodnější cestu, abyste naplnili své nejhlubší potřeby.