blog

Sekulární nirvána - Jak západní medicína objevila jádro Buddhova učení

„A kolik těch lidí s chronickou bolestí vyléčíte?“

„Upřímně řečeno, je to menší část, zbytek má bolesti dál, menší nebo větší.“

Takhle nějak začal rozhovor Jona Kabat-Zinna, tehdy mladého biochemika, s jedním z lékařů, kteří se zabývali léčbou chronické bolesti na University of Massachusetts.

Bylo to koncem sedmdesátých let minulého století a Jon Kabat-Zinn se již několik let věnoval buddhistické meditaci všímavosti (též zvané meditace vhledu, vipassana). Hlavním cílem této meditace není dosažení stavů extáze, ale cvičení všímavosti (anglicky mindfulness) – schopnosti plně prožívat přítomnost. Díky rozvinuté všímavosti je pak možné lépe porozumět příčinám psychické bolesti. Mladého vědce tehdy napadlo, že by buddhistická meditace mohla prospět i lidem trpícím fyzickou bolestí. Vždyť fyzická bolest vyvolává bolest psychickou.

Jon Kabat-Zinn, zakladatel sekulárního přístupu k meditaci všímavosti (mindfulness)

Zdroj: mindful.org

Tags: 

Recenze: Meditace pro zdraví

Indiánský stařešina byl povolán, aby urovnal hádku mezi dvěma muži. Jeho vnuk se ho zeptal, proč se lidé hádají.
Stařešina odpověděl: „Všichni máme v sobě dva vlky. Jeden je šedý a plný hněvu, strachu, hořkosti, závisti, žárlivosti, chamtivosti a arogance. Druhý je bílý a plný lásky, míru naděje, odvahy, pokory, soucitu a naděje. A ti dva se spolu neustále perou.“

A já mám v sobě ty dva vlky také?“ ptá se malý indián.
Ano, každý je v sobě má“.
A který vyhraje?“
Ten kterého nakrmíš“, odvětil stařešina.

 

Vybral jsem na úvod tento úryvek, protože krásně ilustruje záměr této knihy– respektovat šedého vlka hněvu a strachu a zároveň se naučit krmit i bílého vlka. Protože, když se musíte vyrovnat s chronickou bolestí ať fyzickou či psychickou, nepomůže Vám, když se na na svou bolest či na sebe sama budete hněvat, nebo budete svou bolest ignorovat, či se jí bát. Nepomůže Vám ani to, když se kvůli strachu a hněvu, který bolest vzbuzuje, začnete izolovat od druhých lidí a zahořkle se uzavírat do sebe.

 

Autoři: Vidyamala Burch a Danny Penman, Vydala Grada v roce 2016

 

Recenze: Všímavost – cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají

Všímavost – cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají
Michael Sinclair, Josie Seydel
vydala Grada, 2015

Nakladatelství Grada mne požádalo, abych napsal recenzi na tuto knihu od dvojice autorů, kteří pracují s uspěchanými klienty v Londýnském City. Tito klienti nemají čas na formální meditaci všímavosti a tak hledají způsob, jak účinně rozvíjet všímavost při každodenních činnostech. Já sám na kurzech mindfulness zdůrazňuji, jak je důležité, rozvíjet všímavost při běžných činnostech, jako je mytí nádobí, čištění zubů, chůze, ale i rozhovor nebo psaní na počítači (ano právě teď píšu všímavě, nebo to aspoň stále znova zkouším :) ) Nicméně tvrdit, že k tréninku všímavosti stačí pouze tato neformální praxe je přinejmenším spekulativní. Neexistuje žádný výzkum, který by to potvrzoval. Naopak při tzv. formální meditaci v sedě (nemusí to být ovšem zrovna v lotosovém sedu) či v chůzi (kdy chodíme sem-tam po krátké trase), omezíme množství rozptylujících podnětů a tak se může mysl lépe zklidnit. Díky tomu si můžeme začít všímat vnitřních procesů, které jsme předtím nedokázali zachytit – například to, jak naše jednání ovlivňují různé druhy postojů a motivací, jak vznikají a zanikají myšlenky, nebo jak se emoce projevují v těle. Je to podobné, jako když se na jezeře zklidní rozčeřená hladina a my můžeme vidět, co se skrývá hluboko pod ní.

Tags: 

První český neurovědecký výzkum mindfulness

Mezi meditujícími a nemeditujícími byly při meditaci všímavosti zjištěny rozdíly. Jedním z rozdílů je vzájemná závislost aktivity různých částí mozku. Obrázky ukazují rozmístění EEG elektrod na hlavě a ty vztahy, které nejlépe rozlišují meditující a nemeditující.

 

Tags: 

Buddhovy rozpravy pro nebuddhisty

Buddha (Siddharta Gautama) žil a učil mezi čtvrtým a šestým stoletím př.n. l. v Indii

 

Nedávno začal jeden můj kamarád studovat Buddhovy rozpravy a pak se mi svěřil, že mu z toho jde kolikrát hlava kolem. Buddha totiž učil různými způsoby různé druhy lidí. Rozpravy určené mnichům a mniškám nebo pokročilým meditujícím nemusí být srozumitelné a praktické pro nás – pro obyčejné lidi. Vybral jsem úryvky z několika Buddhových rozprav, které mi přijdou nejpraktičtější. V Buddhových rozpravých můžete nalézt praktické inspiraci pro svůj život, i když se neidentifikujete s buddhismem či jiným náboženstvím.

Tags: 

Jak Marshall Rosenberg medioval konflikt mezi válčícími kmeny

Marshall Rosenberg Non-violent communication

Marshall Rosenberg - tvůrce Nenásilné komunikace

 

Jednou mne pozvali, abych medioval konflikt mezi dvěma kmeny v severní Nigérii. Jeden kmen byl křesťanský druhý muslimský. Konflikt vznikal kvůli místům na tržišti. Během roku bylo zabito asi sto lidí - čtvrtina místní populace. Jeden můj kolega šest měsíců tvrdě pracoval na tom, aby se náčelníci obou kmenů setkali a pokusili se nalézt řešení konfliktu. Když jsem vcházeli do místnosti upozornil mne můj kolega: Marshalle, buď připraven na velké napětí, budou tam tři lidé, kteří vědí, že někdo v místnosti zabil jejich dítě.“

Tags: 

Vtípky o všímavosti :o)

Jen tak pro radost. Vtípky o meditaci všímavosti na které narazím na webu a zasměji se.

 

 

Tags: 

Vyšla kniha Všímavost

Když jsem procházel osmitýdenním kurzem všímavosti (mindfulness), používal náš lektor Kevin Hawkins právě tuto knihu - Všímavost - jak najít klid v uspěchaném světě. Je to praktická příručka, která detailně popisuje průběh osmi týdenního kurzu Všímavosti. Každý týden se naučíte nové cvičení, které Vám pomůže prozkoumat další části Vaší mysli a těla, abyste lépe dokázali zvládat stres, nepříjemné emoce a dokázali lépe vnímat a oceňovat bohatství Vašeho života. To vše je podloženo seriozním vědeckým výzkumem. Není náhodou, že se kniha dlouho držela na prvním místě žebříčku nejprodávanějších self-help příruček ve Velké Británii. Hlavním autorem knihy je oxfordský profesor psychologie Mark Williams, blízký spolupracovník Jona Kabat-Zinna, zakladatele kurzů MBSR .
Tags: 

Jak překládat mindfulness


Čínský znak pro mindfulness se skládá ze dvou symbolů - nahoře "teď, tento okamžik", dole "srdce/mysl".Jednou jsem se začal skoro hádat s kamarádkou Ivou, jak překládát „mindfulness“. Iva překládá z francouzštiny knížky vietnamského mnicha Thich Nhat Hanha a používá termín „plné vědomí“. Já zase většinou používám „všímavost“. Myšlení se mi rozjelo a vymýšlelo argumenty proč je můj překlad vhodný – i když určitě ne dokonalý. V tom zazněl zvoneček. Používáme ten zvoneček, abychom se zastavili, vrátili do přítomného okamžiku a třikrát se nadechli a vydechli. Jiná kamarádka si všimla naší počínající hádky a zazvonila.

Tags: 

Mýty o štěstíVětšina pohádek, kterým jsme naslouchali jako děti, končí: „... a žili šťastně až do smrti.“ A koneckonců i většina Hollywoodských filmů, televizních programů a populárních románů a končí Happy endem. Dobro triumfuje nad zlem, pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, kladný hrdina to nandá darebákům. Odpovídá to ale naší životní zkušenosti?
Psycholog Russ Harris, autor knihy The Happiness Trap (Past štěstí), popsal rozšířené a neustále v omílané mýty, které nás nutí věřit, že bychom měli být, co nejvíce šťastní – a pokud nejsme, tak je s námi něco špatně. Pokud těmto mýtům uvěříme a budeme se snažit získat více štěstí, než je reálné, místo štěstí bude výsledkem zklamání a frustrace.

Tags: 

Stránky

Subscribe to RSS - blog