Kam dál ...

Meditovat nemusíme jen potichu. Udržování všímavosti při rozhovoru přináší větší porozumění sobě a empatii k druhým. Můžeme rozvíjet prospěšné a omezovat neprospěšné komunikační návyky. Můžeme získat vhled do své zranitelnosti - jak lpíme na tom, aby nás druzí ocenili, a jak se obáváme, že nás odmítnou. Díky vhledu můžeme lpění nahradit otevřeností a laskavostí k sobě i druhým.

Víkend je věnován tradiční meditaci vhledu (vipassana), ale také dalším meditačním cvičením, vhodným pro každodenní život. A věnujeme čas také tomu, aby se meditující navzájem seznámili a mohli spolu sdílet své zkušenosti.

Sdružení Osobní rozvoj pořádá programy pro harmonický rozvoj mysli a těla, skupiny osobního rozvoje a série akcí na téma bdělého prožívání života.
Informace o meditační ústraních v České republice:
Buddha Mangala
Bodhi Praha
Bhavana.cz
Centrum Lotus

MBSR, mindfulness, stres, stress, všímavost, meditace, kabat-zinn