Všímavý rozhovor

Meditovat nemusíme jen potichu. Udržování všímavosti (mindfulness) při rozhovoru přináší větší porozumění sobě a empatii k druhým. Můžeme rozvíjet prospěšné a omezovat neprospěšné komunikační návyky a postupně vyjasňovat a uzdravovat mezilidské vztahy. Všímavý rozhovor je založen na poznání, že jsme zranitelní a nedílnou součástí života je radost, ale i stres, neklid a trápení. Trápení má složky tělesné a osobní, ale také důležitou složku mezilidskou. Trápí nás odloučení od milovaných osob, nutnost trávit čas s lidmi, které nemáme rádi, nesplněné touhy po tom být vnímán či obdivován druhými, případně se skrýt či utéct. A to vše je dále udržováno nepochopením a zvyky. Díky všímavosti můžeme získat vhled do své zranitelnosti - jak lpíme na tom, aby nás druzí ocenili, a jak se obáváme, že nás odmítnou. Díky vhledu můžeme zvládnout své obavy, být méně závislí na názorech druhých a přijmout svoji nedokonalost. Lpění na vztazích je postupně nahrazováno otevřeností a přátelstvím a zároveň i schopností jasně vyjádřit, co je pro nás důležité. Všímavý rozhovor není jen cvičení v komunikačních dovednostech. Není dokonce nutné ani mluvit. Stačí jen všímat si, co prožívám spolu s druhým v přítomném okamžiku.

Více informací je možné dočíst se v podrobných instrukcích ke všímavému rozhovoru.

Všímavý rozhovor je inspirován metodou Insight Dialogue amerického meditačního učitele Gregory Kramera, Nenásilnou komunikací Marshalla Rosenberga a Uměním sdílet buddhistického učitele Thich Nhat Hanha.

Setkání:

- - - - -

 Všímavý rozhovor si můžete vyzkoušet každou první středu v měsíci na Večerech v přítomnosti v centru Lotus

- - - - -
 
Každý rok pořádáme
Víkend všímavého rozhovoru
 
- - - - -
 
Stáhněte si v podrobné
instrukce ke všímavému rozhovoru.