Všímavá výchova

CZ: Kevin Hawkins učí kurzy všímavosti pro děti i jejich rodiče na International School of Prague. V přednášce mluví o svých zkušenostech s výukou meditace ve škole a ukazuje jednoduchá meditační cvičení vhodná pro děti. Zmiňuje se také o vědeckém výzkumu, který podkládá využití meditace ve zdravotnictví a ve školství.
Diskuse proběhla v pražském Centru Lotus, v únoru 2013.

EN: Kevin Hawkins teaches the mindfulness courses at The International School of Prague. In this presentation he talks about his experience with teaching meditation in the school and shows simple meditation exercises suitable for children. He mentions also the scientific research which underlies the application of mindfulness in education and health-care.

Kamera: Honza Šípek