Vím co dělám


Tato meditace je zaměřena na praktické využití všímavosti. Cíle meditace je jasné uvědomění situace ve které se nacházíte a propojení smyslových vjemů, myšlení, pocitů a záměrů.
Před touto meditací je ideální udělat ještě krátkou meditaci Prostor k nadechnutí.
Ale pokud není čas nebo chuť můžeme se na chvíli zastavit a začít si uvědomovat, co se děje právě teď:

  • Kde právě jste? Co vidíte? Co slyšíte. Jací další lidé jsou kolem Vás. Jaké máte možnosti.
  • V jaké pozici je Vaše tělo a kde se dotýká země či jiné podložky? Vnímáte nějaké napětí v těle? Pokud ano dovolte mu, aby se uvolnilo.
  • Co chcete dělat? Máte jasnou představu o výsledku?
  • Proč to chcete dělat? Toto je nejdůležitější krok celé meditace. Co důležitého to přinese Vám či někomu jinému. Jde o vědomé rozhodnutí nebo o navyklou reakci. Ovlivňuje Vás chtivost nebo odpor? Lpíte na výsledku a obáváte se neúspěchu? Nebo jste k sobě laskaví a přijímáte, že můžete udělat to nejlepší, co dokážete, ale nejste dokonalí a některé věci nemůžete ovlivnit?
  • Jak to uděláte? Jaký bude další krok, jaké pomůcky či informace k tomu potřebujete apod. Kolik toho chcete stihnout v čase, který máte k dispozici?

Jednotlivým bodům věnujte jen pár vteřin, nezačínejte o nich dlouze přemýšlet. Pokud Vás myšlení začne vtahovat, všimněte si toho a přejděte k dalšímu bodu.
Tuto meditaci můžete dělat kdekoliv a tak často, jak si vzpomenete. Nejužitečnější je ovšem před náročnějšími činnostmi.
Po jistém tréninku je možné zvládnout tuto meditaci během pár vteřin.