Meditace Prostor k nadechnutí

Prostoru k nadechnutí Vám pomůže zastavit se uprostřed stresujících situací, získat odstup od emocí a nutkavých myšlenek. Díky tomu se postupně rozpouští navyklé stresující vzorce myšlení (např. vnitřní kritik) a emocí (např. úzkost, podráždění, únava, smutek). Prostor k nadechnutí můžete používat dvěma způsoby:

  • Jako prevenci stresu - dělejte ho pravidelně několikrát za nebo prostě, když si vzpomenete, i když zrovna výrazný stres nevnímáte.
  • Jako rychlou pomoc v případě nouze, kdy jste pod tlakem a potřebujete jasně vidět, co se právě děje. Umožňuje Vám zklidnit se, když myšlenky začnou vířit stále dokola, a pomůže Vám znovu získat přátelský postoj zakotvený v přítomném okamžiku.

Prostor k nadechnutí shrnuje všechny základní prvky meditace všímavosti do tří kroků, každý z nich trvá zhruba minutu, ale je možné je případně prodloužit či zkrátit na pár sekund. Můžete využít nahrané instrukce, ale můžete samozřejmě meditovat i bez vnějšího vedení. Měli byste přitom zachovat třídílnou strukturu meditace a věnovat každé části zhruba stejnou dobu. Určitě se vyplatí přečíst si detailní instrukce uvedené níže, které Vám pomohou blíže se seznámit se strukturou meditace. Nicméně není až tak důležité udělat vše, co je v instrukcích. Nejdůležitější je správný postoj k meditaci - všimnout si zda se při meditaci objevuje chtivost, odpor či zmatek.

Pokud je to aspoň trochu možné, nechte tělo, ať si najde uvolněnou a zároveň vzpřímenou pozici. Nenechte tělo zhroutit do sebe. Nezáleží na tom, zda sedíte či stojíte. Pokud je Vám to příjemné a situace to dovoluje, zavřete oči nebo sklopte zrak. Můžete si přečíst i podrobnější instrukce o vhodné poloze při meditaci.

Mnozí účastníci kurzů Mindfulness považují meditaci Prostor k nadechnutí za to nejdůležitější, co se na kurzu naučili.

První krok: Co prožívám právě teď?“

Objevují se v mysli nějaké myšlenky? Pokud ano, zkuste je pozorovat, jako by to byly přírodní děje, třeba jiskry které létají od ohně nebo tekoucí řeka. Respektujte myšlenky, které přicházejí, ale nemusíte jim ve všem věřit.

Je mi teď spíš příjemně nebo nepříjemně? Se zájmem přijímejte jakékoliv i nepříjemné či nepohodlné právě takové, jaké jsou, nesnažte se je změnit nebo od nich utéci.

Jaké pocity vnímám v těle? Můžete rychle projít tělo a zaznamenat napětí či ztuhlost, přijímejte tyto pocity, právě takové jaké jsou, nesnažte je změnit nebo od nich utéci.

Druhý krok: Dech

Nyní zaměřte pozornost na svůj dech. První tři dechy můžete prohloubit, pak nechte dech ať plyne přirozeně. Vnímejte, co se děje těle, když se nadechuje a vydechujete. Následujte dech po celou dobu nádechu i výdechu. Každý nádech a výdech je příležitost spojit se s přítomným okamžikem. A pokud se mysl zatoulá, jemně ji přiveďte zpět k dechu.

Třetí krok: Tělo

Nyní rozšiřte pozornost tak, že zahrne nejen dech, ale i celé tělo, Vaši pozici a výraz obličeje. Jakoby celé tělo dýchalo. Všímejte si, jak se tělo okamžikem za okamžikem mění. Pokud se objeví jakékoliv napětí či nepohodlí nesnažte se ho násilím změnit nebo se ho zbavit, věnujte mu přátelský zájem, jako by to bylo malé dítě, které se dožaduje pozornosti. Dovolte tělu, aby se uvolnilo, ale nenuťte se do uvolnění. Můžete zkusit o nepohodlí v těle pečovat tím, že je prodýcháte - jako by vzduch mohl proudit do té části těla, kde nepohodlí cítíte.

Nyní se můžete zaposlouchat do sebe a zjistit, co je teď pro Vás to nejdůležitější. Možná se objeví i konkrétní kroky, které pro to můžete udělat. Někdy je ale to nelepší, co můžeme dělat, počkat. Nebo přijmout, že zatím nevíme, co dál.

Nakonec rozšiřte pozornost i na okolní zvuky a pomalu otevírejte oči.

Pokud budete mít opravdu málo času, můžete Prostor k nadechnutí zkrátit na tři hlubší nádechy a výdechy. Časem, při troše tréninku, je můžete podrobněji rozčlenit: Například první nadechnutí Vám pomůže zastavit se, při druhém si uvědomíte své tělo a třetí pomůže tělu, aby se uvolnilo.

Nahrané instrukce v mp3 Autor: Honza Burian