S příchodem jara rozkvétají květy ...

S příchodem jara rozkvétají květy.
Léta běží a lidé stárnou.
Proč bychom měli naříkat?
Stačí, když budeme laskaví.

- Kim Chiildong, korejská básnířka, 18. století

Tags: