Vznik traumatu závisí na kvalitě našich vztahů

Vznik traumatu závisí na kvalitě našich vztahů. Trauma nevzniká jen proto, že prožijeme nějakou ohrožující událost, ale teprve tehdy, když zůstaneme se svou bolestí a strachem sami.

Bonnie Badenoch

Tags: