Poučení o laskavosti

Poučení o laskavosti
(Karaníja-mettá-sutta)

volně přeložil Jan Burian
Takto jedná ten,
kdo dovedně pomáhá sobě i druhým
 žít spokojeně a v míru.


Je odvážný, upřímný a poctivý,
 otevřený, jemný a skromný.
Nebere na sebe víc závazků než je schopen dostát
a žije prostě.
Je naplněn mírem, rozvážný a zdrženlivý.
Nesnaží se druhým zalíbit ani je ovládat.


Vyhýbá se skutkům, které by si později mohl vyčítat.


Pěstuje a naplňuje toto přání:

Nechť jsou všechny bytosti v bezpečí, zdravé a šťastné.


Všechny bytosti bez rozdílu:
 velké, střední i malé,
 dlouhé i krátké,
 slabé i silné,
 viděné i neviděné,
 blízké i vzdálené,
 zrozené i ty, které se teprve narodí.


Nechť nikdo nikoho nepodvádí
 a nikdo nikým nepohrdá.
Nechť nikdo z nenávisti, krutosti či vzteku
 nepřeje druhým, aby trpěli.


Tak jako matka, která dá vlastní život,
 aby ochránila své dítě,
 své jediné dítě,
 právě tak s bezmeznou laskavostí
 objímá a chrání všechny bytosti
 ve svém srdci.


Laskavě objímá celý vesmír,
 nahoru, dolů, do všech stran,
 do nekonečna.


Ve stoje, v chůzi, v sedě i v leže,
 v každém bdělém okamžiku
 pěstuje a naplňuje toto přání:

Nechť jsou všechny bytosti v bezpečí, zdravé a šťastné.


Tak dosáhne nebe
 tady a teď.


Pokud se navíc nepoutá k názorům,
je čestný, rozlišuje prospěšné a neprospěšné
a nepodléhá smyslové žádostivosti
nezrodí se z jeho činů již nikdy žádné utrpení.