Čokoládová meditace


Vyberte si jakoukoliv čokoládu, kterou jste zatím nejedli, nebo kterou už jste dlouho nejedli. Může být hořká a aromatická, bio nebo fair-traidová, cokoliv si vyberete. Důležité je vybrat si čokoládu, kterou normálně nejíte nebo jen velmi zřídka.

  • Otevřete balíček. Vnímejte aroma. Oddejte se mu.
  • Ulomte si kousek a dívejte se na něj. Vpijte se do něj pohledem, prozkoumejte každý růžek a skulinu.
  • Dejte si kousek do pusy. Zkuste jestli je možné podržet ho na jazyku a nechat ho rozpustit. Můžete si povšimnout tendence začít kousek cucat. Čokoláda má více než tři sta různých chutí. Zkuste jestli dokážete některé z nich vnímat.
  • Pokud se Vám v průběhu ochutnávání zatoulá mysl někam jinam, všimněte si, co mysl zaujalo a pak ji jemně přiveďte zpět do přítomného okamžiku.
  • Poté, co se čokoláda rozpustí, velmi pomalu a s jasným záměrem ji polkněte. Nechte ji stékat krkem dolů.
  • Opakujte to s dalším kouskem.

Jaké to bylo. Jiné než obvykle? Chutnala čokoláda lépe, než kdybyste ji snědli ve spěchu?

A vědeli jste, že ...


Převzato z knihy Marka Williamse, Všímavost: Jak najít klid v uspěchaném světe