Setkání a kurzy

Sebepřijetí
Jak se spřátelit sám se sebou díky všímavosti a laskavosti
Od 10. května 2023
- - - -
Hravě
Jak objevit v životě více radosti, tvořivosti a odvahy
Od 23. května 2023
- - - -
Focusing 1 a 2
Mindfulness
při práci s emocemi
13. a 14. května 2023
- - - -
Ztráty a nálezy
Práce se zármutkem, hledání naděje a nových možností
18. května 2023
- - - -
Víkend v přítomnosti
Klidný odpočinek s meditací všímavosti
19. - 21. května 2023
- - - -
Tiché meditační ústraní
Týden věnovaný meditaci všímavosti (mindfulness)
uprostřed přírody
1. - 8. července 2023
- - - -
Roční profesionální výcvik pro lektory mindfulness
zaměřený na mezilidské vztahy a komunikaci
Od října 2023