Setkání a kurzy

Mindfulness
Klasický osmitýdenní kurz zvládání stresu a emocí
Od 15. března 2023
- - - -
Mindfulness a
Nenásilná komunikace

Osmitýdenní kurz zaměřený na vztahy a komunikaci
Od 21. března 2023
- - - -
Sebepřijetí
Jak se spřátelit sám se sebou díky všímavosti a laskavosti
Od 10. května 2023

- - - -
Focusing 1 a 2
Mindfulness
při práci s emocemi
13. a 14. května 2023
- - - -
Ztráty a nálezy
Práce se zármutkem, hledání naděje a nových možností
18. května 2023
- - - -
Víkend v přítomnosti
Klidný odpočinek s meditací všímavosti
19. - 21. května 2023
- - - -
Tiché meditační ústraní
Týden věnovaný meditaci všímavosti (mindfulness)
uprostřed přírody
1. - 8. července 2023
- - - -
Roční profesionální výcvik pro lektory mindfulness
zaměřený na mezilidské vztahy a komunikaci
Od října 2023