Úvod

Mindfulness

Jak zvládat stres a emoce
díky plnému prožívání přítomného okamžiku.

Co je všímavost (mindfulness)?   Kurz Mindfulness

Všímavost je schopnost se zájmem a lehkostí prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od posuzujících myšlenek.

Všímavost odhaluje, které reakce a postoje zvyšují stres a které nás od něj osvobozují.

Všímavost tak vytváří větší prostor mezi podnětem a reakcí a umožňuje Vám najít dovednější odpověď na stresující situace.

Všímavost je možné rozvíjet pomocí pravidelného cvičení, při kterém vytrvale vracíte pozornost k tomu, co právě prožíváte. Postupně se tak můžete osvobodit od navyklých reakcí, které Vás udržují ve stresu. Podle klinicky ověřených výzkumů dokáží všímavější lidé lépe zvládat:

  • nepřehledné a stresující situace
  • nutkavé, stále dokola se vracející myšlenky
  • zahlcující nepříjemné emoce (zejména deprese, úzkost, vztek)
  • chronický stres, chronické bolesti, nespavost, vyčerpání
  • mezilidské vztahy a konflikty

Proč tomu tak je a jak všímavost funguje?

 

Kurz Mindfulness vychází z klinicky ověřených programů, zaměřených na zvládání chronického stresu, depresí, úzkostí, chronické bolesti a psychosomatických obtíží. V průběhu osmi týdnů se pomocí jednoduchých cvičení všímavosti budete učit, jak být vyrovnanější, nepodléhat navyklým stresujícím reakcím a mít více radosti ze života.

Komu jsou kurzy Mindfulness určeny?

Zdravým lidem, kteří chtějí být vyrovnanější, lépe zvládat stres, dělat více věcí pro radost, méně se obávat neúspěchu a být přátelštější k sobě i druhým.

Lidem, kteří trpí vážnějšími zdravotními obtížemi, např. depresí, úzkostí, chronickou bolestí a psychosomatickými obtížemi. Viz seznam zdravotních obtíží, při kterých je kurz mindfulness vhodnou léčbou. 

Zvlášťe přínosný je rozvoj všímavosti pro zaměstnance, kteří jsou vystaveni stresu v práci nebo využijí všímavost při práci s lidmi.

Kromě klasický kurzů Mindfulness nabízím nově i kurzy Mindfulness v mezilidských vztazích.
Pokud chcete vědět více o historii a struktuře kurzů přečtěte si o lékařských programech MBSR a MBCT

Jan Burian, Ph.D. - psychoterapeut a lektor
+420 608 214 854
 

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Vytvářím pro Vás tyto stránky a vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů.

Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Jako dobrovolník pomáhám rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Pravidelně mne můžete potkat na Večerech v přítomnosti v centru Lotus.

Psychoterapie   Focusing - mindfulness při práci s emocemi
 

Obvyklým cílem terapie je lépe zvládat obtížné životní situace a osobní problémy spojené se vztahy, rodinou, prací či zdravotním stavem. Nabízím individuální i párovou terapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla.

 Nehodnotím, zda něco děláte dobře nebo špatně, ale mohu Vám pomoci rozpoznat, co je pro Vás skutečně důležité, a najít cesty, jak toho dosáhnout.

Více o psychoterapii

 

Focusing je na všímavosti založená metoda umožňující lépe porozumět emocím, přijmout je a učinit z nich spojence. Konkrétně Vám může Focusing pomoci:

  • zvládat emoce, které doprovázejí např. konflikty ve vztazích, obavy ze selhání nebo ztrátu blízkého člověka.
  • léčit emoční zranění z minulosti.
  • využít emoce jako rádce při důležitých rozhodnutích

Více o Focusingu

     
Všímavá komunikace   Večery v přítomnosti
nenásilná komunikace  

Empatická komunikace je praktická metoda zaměřená na empatické porozumění a zvládání konfliktů. Konflikty jsou vnímány jako příležitost, ne jako překážka. Cílem je najít řešení, které uspokojí všechny zůčastněné.

Mindfulness ve vztazích je osmitýdenní kurz, zaměřený na zvládání stresu a emocí při komunikaci a na uzdravování mezilidských vztahů. Díky všímavosti získáváme větší svobodu vybrat nejvhodnější způsob, jak se v daném vztahu zachovat.

 

 

Večery v přítomnosti jsou zcela otevřená setkání, kde můžete potkat nové přátele a věnovat se meditaci všímavosti (též meditace vhledu, vipassana). Pokud si meditaci chcete vyzkoušet, dostanete srozumitelné instrukce od zkušených učitelů. Pokud již nějakou dobu meditujete, pak zde najdete podporu pro Vaši praxi a lidi, kteří Vám rozumějí.

Více o Večerech v přítomnosti

 

Inspirace pro všímavý život

Všímavost (Mindfulness)

Jak cvičit všímavost

Stres a všímavost

Myšlení, emoce a všímavost

Jak udržet všímavost v každodenním životě?

 

Další inspirace

Mindfulness pro skeptiky

Jak překládat mindfulness

Každodenní etika

Přátelství - v malých i větších dávkách

Buddhovy rozpravy pro nebuddhisty

Všechny inspirace ...

 

 

Doporučuji:

Sekulární nirvána - Jak západní medicína objevila jádro Buddhova učení

Všímavost v mezilidských vztazích

Mindfulness a emoce

 

Cvičení (meditace) všímavosti

Vyzkoušejete si meditaci všímavosti

Co meditace všímavosti není

Pozice při meditaci

Původ meditace všímavosti

 

Meditační učitelé

Thich Nhat Hanh - život a moudrost významného vietnamského učitele, mnicha, spisovatele a mírového aktivisty.

Toni Packer - inspirujte se rozhovory pronikavé a odvážné meditační učitelky.

Další učitelé všímavosti ...

 

Video-přednášky o Mindfulness

Rozhovor pro Mindfulnessclub

Doporučuji jako úvod k tomu, co je vlastně mindfulness, jak pomáhá pracovat se stresem a emocemi, a jak se kurzy všímavosti dostávají do vězení. Rozhovor byl natočen v roce 2017.

Přátelský zájem o druhé i o sebe

Jak popřát "Dobrý den", opravdu od srdce? Přátelský zájem o druhé lidi i o sebe se dá trénovat a funguje jako malá dávka léku, která Vás osvobozuje od mezilidského stresu a dlouhodobě posiluje imunitu a odolnost. Více v tomto článku. Mindfulnesscon 2018.

Mindfulness a sebe-pojetí
Improvizovaná přednáška o sebepojetí, lpění na sebeobrazu a naplňování potřeb. Mindfulnessco 2019.

Laskavá společnost

Laskavost je silnější a hlavně zdravější motivací než je motivace odměnou a trestem. Laskon 2018.

Přednáška na festivalu Evolution 2017

Přibližuji mindfulness na mnoha praktických případech. Závěr je věnován meditaci vděčnosti.

Úvod do meditace všímavosti

Jak jsem se dostal k meditaci všímavosti, jak se buddhistická meditace všímavosti začala využívat v sekulárním zdravotnictví ke zvládání stresu. Jaké jsou druhy meditací.

Mindfulness ve vězení

Přednáška na Midfulnessconu 2016 o kurzech mindfulness ve věznici ve Vinařicích u Kladna. Více v tomto článku.

Meditace bez buddhismu
Diskuse o smysluplnosti meditace všímavosti bez odkazů na budhismus. Uvádí Honza Burian, dále se zúčastnili například Tomáš Vystrčil, Jaroslav Chýle, Jan Kotas, Ondřej Skála a další. Diskuse se konala na jaře 2012 v Centru Lotus.
Kamera: Jan Šípek

Všímavá výchova
Přednáška Kevina Hawkinse, předního odborníka na mindfulness ve škole. Kevin mluví o svých zkušenostech s výukou meditace ve škole a ukazuje jednoduchá meditační cvičení vhodná pro děti. Zmiňuje se také o vědeckém výzkumu, který podkládá využití meditace ve zdravotnictví a ve školství.
Diskuse proběhla v pražském Centru Lotus, v únoru 2013.