blog

Sebepřijetí - jak se spřátelit sám se sebou

I když nejsme dokonalí, můžeme se naučit přijímat své limity a spřátelit se sami se sebou

 

 

Tags: 

Recenze: Nenásilná komunikace v praxi

„Nenásilná komunikace v praxi“ přináší přepisy rozhovorů ze seminářů Marshalla Rosenberga, které simulují reálné interakce mezi lidmi. Zároveň jsou tyto interakce prokládány komentáři, které vysvětlují proč je právě takový způsob komunikace efektivní a propojují tak praktickou ukázku s teoretickým kontextem.

Takový formát knihy mi přijde nesmírně užitečný pro ty, kteří se již učí nenásilnou komunikaci (dále jen NK) zapojovat do svého života. V první kapitole najdete krátký přehled NK, nicméně pro Ty, kteří se NK teprve seznamuji bych doporučil již dříve vydanou knihu  "Nenásilná komunikace". Mnoho informací o NK najdete i na tomto webu.

V několika dalších tematicky zaměřených kapitolách najdeme příklady konkrétní komunikace a řešení konfliktů v oblasti partnerských vztahů, vyrovnání se s minulými křivdami, zvládání (a prospěšné využívání) hněvu, výchovy dětí i praktické spirituality. Pro podrobnější popis jednotlivých kapitol doporučuji recenzi Petra Sucháčka.

NK není jen o komunikaci. Rosenberg představuje NK jako životní styl nebo postoj k životu, který nabízí místo posuzování a obviňování (včetně obviňování sebe sama) respektující a empatický zájem. Zájem o to, co prožíváme, pochopení, co potřebujeme a konkrétní návrhy, jak naplnit potřeby všech. Cílem jsou zdravé vztahy, ve kterých je nám spolu dobře.

 

Marshall Rosenberg: Nenásilná komunikace v praxi, vydal Portál v roce 2020

Tags: 

Meditace v chůzi

Při chůzi můžeme být plně přítomní krok za krokem.

Meditace v chůzi je stejně důležitým pomocníkem při rozvíjení všímavosti jako např. sledování nádechu a výdechu. A má i podobné přínosy - tj. snížení stresu, odstup od myšlenek, regulace emocí a plnější prožívání života. Je možné, že při chůzi nedosáhnete takového klidu a uvolnění, jako při meditaci v sedě nebo vleže, zato je ale všímavost rozvinutá v chůzi mnohem živější, trvalejší a lépe se využívá každodenních situacích.

Tags: 

Recenze: MBSR - Zbavte se stresu pomocí všímavosti

Autorky jsou zkušené učitelky všímavosti, které nás s německou důkladností uvádějí do praxe všímavosti a popisují krok za krokem nejznámější a nejstarší na osmitýdenní mindfulness program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) vytvořený Jonem Kabat-Zinnem.

V češtině již před několika lety vyšla klasická knížka Kabat-Zinnova kniha Život samá pohroma, která také popisuje program MBSR, ale kromě toho obsahuje rozsáhlé myšlenkové exkurzy do historického, filosofického a lékařského kontextu ve kterém se sekulární mindfulness programy vytvářeli. Kniha německých autorek je mnohem více zaměřená na praxi, rozsah má ani ne poloviční. Ale to vůbec není na škodu, protože obsahuje velké množství postřehů z praxe a samotný program MBSR popisuje natolik důkladně, že čtenář může programem sám projít. Autorky ovšem upozorňují, že ideální je projít programem ve skupině, kde je možné čerpat inspirace nejen z přímé interakce s učiteli, ale je možné se leccos naučit i se sdílení ostatních účastníků.

MBSR – Zbavte se stresu pomocí všímavosti, Linda Lehrhaupt a Petra Meibert, Vydala Alferia v roce 2020

Tags: 

Pět překážek, které nám brání být v přítomnosti

V tradičních buddhistických textech o meditaci všímavosti se rozlišuje pět překážek, které nám brání být v přítomnosti jak při meditaci, tak i v každodenním životě. 

Tags: 

Minfulness a emoce

I s nepříjemnými emocemi se časem můžete spřátelit :)  (picture by Alex Noriega)

 

V tomto článku najdete nahrávky tří částí workshopu o práci s emocemi.

Tags: 

Všímavost v mezilidských vztazích

Všímavost je schopnost uvědomovat si s lehkostí a zájmem, co se mnou děje. Mohu zachytit, jak mne začínají ovlivňovat naučené automatické emoční a myšlenkové vzorce. Díky tomu hned automaticky nereaguji, ale získám větší nadhled a mohu si vybrat nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

Tak, například vidím, že někdo nechal po sobě neuklizený stůl a napadne mě: "No to mi snad dělá naschvál." Pokud jsem všímavý, tak si uvědomím, že je to jen myšlenka, které nemusím hned věřit. Může být spousta důvodů, proč ten stůl není uklizený.

 
Tags: 

Mindfulness ve vězení


Kurz Mindfulness ve věznici Vinařice

 

Na vrátnici je celkem přívětivý personál, procházíme kontrolou jako na letišti, ve skříňce je třeba nechat zbraně, mobily, datové nosiče, pak sundat klíče, pásek a někdy i boty, aby člověk prošel detektorem.

Tags: 

Mindfulness a psychoaktivní látky

V říjnu 2016 proběhla v rámci Večerů v přítomnosti diskuse o možných souvislostech mezi mindfulness (všímavostí) a některými psychoaktivními látkami (zmíněny byly například ayahuasca, psilocibyn, MDMA, ibogain). Diskuse se zúčastnil pracovník Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Mgr. Jan Kozák, a psychonaut Maks. Diskusi moderoval Honza Burian.

Inspirací pro diskusi bylo buddhistické etické předsevzetí, které varuje před užíváním omamných látek. V diskusi byla zmíněna jak možná rizika užívání psychoaktivních látek, tak i možné přínosy pro sebepoznání.

Některé zajímavé názory, které zazněly v průběhu diskuse:

  • Cesta meditační praxe může vést k podobným vhledům jako psychoaktivní látky, pomalejší, ale mnohem bezpečnější cestou. Bezpečí je zprostředkované právě všímavostí - schopností vědět, co se se mnou právě děje.
  • Mezi rizika psychoaktivních látek patří možný rozvoj psychického onemocnění, změny osobnosti, vznik psychických závislostí a egocentrického lpění.

Vyšší míra všímavosti umožňuje lépe využít zkušenost změněného stavu vědomí a integrovat ji do běžného života.

 

Tags: 

Přátelství - v malých i větších dávkách :)

Photo: Ben Benowski

I oni chtějí být v bezpečí a zdraví, mít domov, nebýt osamělí, mít respekt od druhých ...

 

Přátelský zájem o druhé je podle vědeckých výzkumů spojený s větší životní pohodou, optimismem a odolností. Přátelství nemusíte rozvíjet jen k Vašim blízkým a k těm, které osobně znáte. Dal jsem dohromady pár tipů, jak využít pro rozvíjení přátelství i letmá setkání s druhými lidmi.

Tags: 

Stránky

Subscribe to RSS - blog