blog

Meditace v chůzi

Při chůzi můžeme být plně přítomní krok za krokem.

Meditace v chůzi je stejně důležitým pomocníkem při rozvíjení všímavosti jako např. sledování nádechu a výdechu. A má i podobné přínosy - tj. snížení stresu, odstup od myšlenek, regulace emocí a plnější prožívání života. Je možné, že při chůzi nedosáhnete takového klidu a uvolnění, jako při meditaci v sedě nebo vleže, zato je ale všímavost rozvinutá v chůzi mnohem živější, trvalejší a lépe se využívá každodenních situacích.

Tags: 

Recenze: MBSR - Zbavte se stresu pomocí všímavosti

Autorky jsou zkušené učitelky všímavosti, které nás s německou důkladností uvádějí do praxe všímavosti a popisují krok za krokem nejznámější a nejstarší na osmitýdenní mindfulness program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) vytvořený Jonem Kabat-Zinnem.

V češtině již před několika lety vyšla klasická knížka Kabat-Zinnova kniha Život samá pohroma, která také popisuje program MBSR, ale kromě toho obsahuje rozsáhlé myšlenkové exkurzy do historického, filosofického a lékařského kontextu ve kterém se sekulární mindfulness programy vytvářeli. Kniha německých autorek je mnohem více zaměřená na praxi, rozsah má ani ne poloviční. Ale to vůbec není na škodu, protože obsahuje velké množství postřehů z praxe a samotný program MBSR popisuje natolik důkladně, že čtenář může programem sám projít. Autorky ovšem upozorňují, že ideální je projít programem ve skupině, kde je možné čerpat inspirace nejen z přímé interakce s učiteli, ale je možné se leccos naučit i se sdílení ostatních účastníků.

MBSR – Zbavte se stresu pomocí všímavosti, Linda Lehrhaupt a Petra Meibert, Vydala Alferia v roce 2020

Tags: 

Pět překážek, které nám brání být v přítomnosti

V tradičních buddhistických textech o meditaci všímavosti se rozlišuje pět překážek, které nám brání být v přítomnosti jak při meditaci, tak i v každodenním životě. 

Tags: 

Minfulness a emoce

I s nepříjemnými emocemi se časem můžete spřátelit :)  (picture by Alex Noriega)

 

V tomto článku najdete nahrávky tří částí workshopu o práci s emocemi.

Tags: 

Všímavost v mezilidských vztazích

Všímavost je schopnost uvědomovat si s lehkostí a zájmem, co se mnou děje. Mohu zachytit, jak mne začínají ovlivňovat naučené automatické emoční a myšlenkové vzorce. Díky tomu hned automaticky nereaguji, ale získám větší nadhled a mohu si vybrat nejvhodnější způsob, jak se v dané situaci zachovat.

Tak, například vidím, že někdo nechal po sobě neuklizený stůl a napadne mě: "No to mi snad dělá naschvál." Pokud jsem všímavý, tak si uvědomím, že je to jen myšlenka, které nemusím hned věřit. Může být spousta důvodů, proč ten stůl není uklizený.

 
Tags: 

Mindfulness ve vězení


Kurz Mindfulness ve věznici Vinařice

 

Na vrátnici je celkem přívětivý personál, procházíme kontrolou jako na letišti, ve skříňce je třeba nechat zbraně, mobily, datové nosiče, pak sundat klíče, pásek a někdy i boty, aby člověk prošel detektorem.

Tags: 

Mindfulness a psychoaktivní látky

V říjnu 2016 proběhla v rámci Večerů v přítomnosti diskuse o možných souvislostech mezi mindfulness (všímavostí) a některými psychoaktivními látkami (zmíněny byly například ayahuasca, psilocibyn, MDMA, ibogain). Diskuse se zúčastnil pracovník Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Mgr. Jan Kozák, a člen České psychedelické společnosti, Maks Houbit. Diskusi moderoval Honza Burian.

Inspirací pro diskusi bylo buddhistické etické předsevzetí, které varuje před užíváním omamných látek. V diskusi byla zmíněna jak možná rizika užívání psychoaktivních látek, tak i možné přínosy pro sebepoznání.

Některé zajímavé názory, které zazněly v průběhu diskuse:

  • Cesta meditační praxe může vést k podobným vhledům jako psychoaktivní látky, pomalejší, ale mnohem bezpečnější cestou. Bezpečí je zprostředkované právě všímavostí - schopností vědět, co se se mnou právě děje.
  • Mezi rizika psychoaktivních látek patří možný rozvoj psychického onemocnění, změny osobnosti, vznik psychických závislostí a egocentrického lpění.

Vyšší míra všímavosti umožňuje lépe využít zkušenost změněného stavu vědomí a integrovat ji do běžného života.

 

Tags: 

Přátelství - v malých i větších dávkách :)

Photo: Ben Benowski

I oni chtějí být v bezpečí a zdraví, mít domov, nebýt osamělí, mít respekt od druhých ...

 

Přátelský zájem o druhé je podle vědeckých výzkumů spojený s větší životní pohodou, optimismem a odolností. Přátelství nemusíte rozvíjet jen k Vašim blízkým a k těm, které osobně znáte. Dal jsem dohromady pár tipů, jak využít pro rozvíjení přátelství i letmá setkání s druhými lidmi.

Tags: 

Sekulární nirvána - Jak západní medicína objevila jádro Buddhova učení

„A kolik těch lidí s chronickou bolestí vyléčíte?“

„Upřímně řečeno, je to menší část, zbytek má bolesti dál, menší nebo větší.“

Takhle nějak začal rozhovor Jona Kabat-Zinna, tehdy mladého biochemika, s jedním z lékařů, kteří se zabývali léčbou chronické bolesti na University of Massachusetts.

Bylo to koncem sedmdesátých let minulého století a Jon Kabat-Zinn se již několik let věnoval buddhistické meditaci všímavosti (též zvané meditace vhledu, vipassana). Hlavním cílem této meditace není dosažení stavů extáze, ale cvičení všímavosti (anglicky mindfulness) – schopnosti plně prožívat přítomnost. Díky rozvinuté všímavosti je pak možné lépe porozumět příčinám psychické bolesti. Mladého vědce tehdy napadlo, že by buddhistická meditace mohla prospět i lidem trpícím fyzickou bolestí. Vždyť fyzická bolest vyvolává bolest psychickou.

Jon Kabat-Zinn, zakladatel sekulárního přístupu k meditaci všímavosti (mindfulness)

Zdroj: mindful.org

Tags: 

Recenze: Meditace pro zdraví

Indiánský stařešina byl povolán, aby urovnal hádku mezi dvěma muži. Jeho vnuk se ho zeptal, proč se lidé hádají.
Stařešina odpověděl: „Všichni máme v sobě dva vlky. Jeden je šedý a plný hněvu, strachu, hořkosti, závisti, žárlivosti, chamtivosti a arogance. Druhý je bílý a plný lásky, míru naděje, odvahy, pokory, soucitu a naděje. A ti dva se spolu neustále perou.“

A já mám v sobě ty dva vlky také?“ ptá se malý indián.
Ano, každý je v sobě má“.
A který vyhraje?“
Ten kterého nakrmíš“, odvětil stařešina.

 

Vybral jsem na úvod tento úryvek, protože krásně ilustruje záměr této knihy– respektovat šedého vlka hněvu a strachu a zároveň se naučit krmit i bílého vlka. Protože, když se musíte vyrovnat s chronickou bolestí ať fyzickou či psychickou, nepomůže Vám, když se na na svou bolest či na sebe sama budete hněvat, nebo budete svou bolest ignorovat, či se jí bát. Nepomůže Vám ani to, když se kvůli strachu a hněvu, který bolest vzbuzuje, začnete izolovat od druhých lidí a zahořkle se uzavírat do sebe.

 

Autoři: Vidyamala Burch a Danny Penman, Vydala Grada v roce 2016

 

Stránky

Subscribe to RSS - blog