Velikonoční víkend v přítomnosti pro rodiče a děti

 

Tento velikonoční víkend je příležitostí pro rodiče, kteří se věnují všímavosti a mají chuť ji zabydlet ve svých rodinných životech.
Současně i příležitostí potkat se s podobně naladěnými lidmi. Vytváří prostor pro vzájemnou inspiraci a přátelství.
Všímavost ( mindfulness)  budeme moci rozvíjet nejen během formálních meditací, ale i při běžných denních činnostech – společném jídle, pomáhání v kuchyni, procházkách v přírodě, hrách, rozhovorech. A díky termínu víkendu  budeme mít šanci všímavě prožít také velikonoční rituály.

Všech aktivit se mohou účastnit rodiče a děti společně ( v mezích vzájemné ohleduplnosti). Souběžně se společnými formálními meditacemi bude probíhat i alternativní, dětem bližší, program.
Víkend se ponese v duchu vzájemné tolerance. Včetně respektování různých náboženských a duchovních cest.

 

 

Děti, tady a teď :)

 
.
Dvůr a meditační místnost
 

Místo konání: Bývala fara, Skála u Humpolce, mapa, více na www.skalnifara.cz

Začátek: pátek 14. dubna, začínáme v 16 hodin (přijeďte prosím včas, ať se děti mají čas rozkoukat)

Ukončení: pondělí (Velikonoční) 17. dubna, odjezd cca v 15 hodin

Cena: 2200 Kč  dospělí, 1400 Kč děti - Příspěvek pokrývá náklady za tři noci ubytování, veškeré jídlo a organizaci.

Lektoři: Honza Burian a Dana Buriánová.

Kontakt a přihláška: Závaznou přihlášku obsahující Vaše jméno, telefon, jména dalších účastníků + věk dětí zasílejte, prosím, na mailovou adresu :
dana.burianova@gmail.com
Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy. V případě nutnosti můžete volat Daně (777974733) nebo Honzovi (608 214 854). Budeme vděční, když s přihláškou nebudete čekat na poslední chvíli, abychom vyladili program pro konkrétní zájemce. Kapacita objektu je omezena na 15 míst a může se rychle naplnit.

Vezměte si s sebou: spacák nebo prostěradlo a deku na spaní, podložku na sezení (stačí deka), meditační polštář, nepromokavou bundu, pevné boty a přezůvky .

Pravidla: Abychom se vzájemně nerušili a vytvořili bezpečné prostředí, budou na víkendu platit tato pravidla:

 • Účast na všech aktivitách je dobrovolná.
 • Budeme dodržovat Pět etických předsevzetí:
  1. Nezraňovat živé bytosti
  2. Nebrat, co není dáváno
  3. Zdržet se smyslové nestřídmosti (sexualita, přejídání, lenost apod.)
  4. Nemluvit nepravdivě nebo zraňujícím způsobem
  5. Nezatemňovat mysl drogami (včetně alkoholu)
 • Ušlechtilé mlčení: Během víkendu bude čas, kratší či delší ( souladně s účastnícími se dětmi :-)) určený pro tichou meditaci. V časech vyhrazených tiché meditaci budeme mluvit pouze, pokud to bude nezbytně nutné.
     

Dana Buriánová

Na tomto mimořádném víkendu budu pro Vaše děti. I pro Vás :-).

Těším se na společné hry a další činnosti podporující prožívání přítomnosti. Ráda budu sdílet své zkušenosti a naslouchat Vašim.

Můj kontakt s dětmi utváří vždy jedinečná přítomnost a mnohaleté soubytí s dětmi ( včetně čtyř mých vlastních). Dvě desítky let se věnuji alternativním formám výchovy a vzdělávání (homeschooling, intuitivní pedagogika, Lesní a Waldorfská pedagogika,...). Založila jsem a šestým rokem koordinuji nestátní „Lesní“ mateřskou školku.

Poskytuji podporu rodičům v náročných výchovných situacích, zejména prostřednictvím tělesně zakotveného prožívání. Vedu sebepodpůrnou skupinu lidí se zájmem o rozvíjení Všímavosti. Vedu též kurzy a nabízím individuální fyzioterapie pánevného dna.

 


Honza Burian

Na víkendu Vás budu provázet meditací všímavosti v klidu i při pohybu, v tichu i při rozhovoru. Organizuji kurzy všímavosti (mindfulness) zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci.

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v satiterapii a trénink pro lektory MBCT organizovaný Oxfordským centrem pro mindfulness. Od roku 2012 jsem vedl již desítky kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Vedu meditační skupinu v pražském Centru Lotus a meditační ústraní. Jako dobrovolník pomáhám rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

 
Louka před farou
 
Těšíme se na Vás :-)