Meditace Prostor k nadechnutí

Prostoru k nadechnutí Vám pomůže zastavit se uprostřed stresujících situací, získat odstup od emocí a nutkavých myšlenek. Díky tomu se postupně rozpouští navyklé stresující vzorce myšlení (např. vnitřní kritik) a emocí (např. úzkost, podráždění, únava, smutek). Prostor k nadechnutí můžete používat dvěma způsoby:

  • Jako prevenci stresu - dělejte ho pravidelně několikrát za nebo prostě, když si vzpomenete, i když zrovna výrazný stres nevnímáte.
  • Jako rychlou pomoc v případě nouze, kdy jste pod tlakem a potřebujete jasně vidět, co se právě děje. Umožňuje Vám zklidnit se, když myšlenky začnou vířit stále dokola, a pomůže Vám znovu získat přátelský postoj zakotvený v přítomném okamžiku.

Prostor k nadechnutí shrnuje všechny základní prvky meditace všímavosti do tří kroků, každý z nich trvá zhruba minutu, ale je možné je případně prodloužit či zkrátit na pár sekund. Můžete využít nahrané instrukce, ale můžete samozřejmě meditovat i bez vnějšího vedení. Měli byste přitom zachovat třídílnou strukturu meditace a věnovat každé části zhruba stejnou dobu. Určitě se vyplatí přečíst si detailní instrukce uvedené níže, které Vám pomohou blíže se seznámit se strukturou meditace. Nicméně není až tak důležité udělat vše, co je v instrukcích. Nejdůležitější je správný postoj k meditaci - všimnout si zda se při meditaci objevuje chtivost, odpor či zmatek. Můžete si přečíst i podrobnější instrukce o vhodné poloze při meditaci.

Mnozí účastníci kurzů Mindfulness považují meditaci Prostor k nadechnutí za to nejdůležitější, co se na kurzu naučili.

První krok: obnovení pozornosti S jasným záměrem zaujměte vzpřímenou, důstojnou pozici. Nezáleží na tom, zda sedíte či stojíte. Pokud je Vám to příjemné, zavřete oči nebo sklopte zrak. Uvědomte si, co právě prožíváte. Můžete se sami sebe zeptat: „Co prožívám právě teď?“ Jaké myšlenky se objevují v mysli. Pozorujte myšlenky, právě takové jaké jsou, to jest jako děje probíhající v mysli. Jaké prožíváte pocity? Přijímejte jakékoliv i nepříjemné či nepohodlné pocity právě takové, jaké jsou, nesnažte se je změnit nebo od nich utéci. Jaké prožíváte tělesné počitky? Můžete rychle projít tělo a zaznamenat napětí či ztuhlost, přijímejte tyto počitky, právě takové jaké jsou, nesnažte je změnit nebo od nich utéci.

Druhý krok: posílení a zaměření pozornosti Nyní zaměřte pozornost na tělesné počitky na břišní stěně spojené s nádechem a výdechem. Vnímejte jak se břicho zvedá, když se nadechujete, a klesá, když vydechujete. Následujte dech po celou dobu nádechu i výdechu. Každý nádech a výdech je příležitost spojit se s přítomným okamžikem. A pokud se mysl zatoulá, jemně ji přiveďte zpět k dechu.

Třetí krok: rozšíření pozornosti Nyní rozšiřte svoji pozornost tak, že zahrne nejen dech, ale i celé tělo, Vaši pozici a výraz obličeje. Jakoby celé tělo dýchalo. Pokud se objeví jakékoliv nepohodlí či napětí, můžete obrátit pozornost k tomuto počitku a prodýchat ho. Jakoby dech mohl proudit do tohoto počitku i kolem něj. Díky tomu je možné počitky lépe prozkoumat, spřátelit se s nimi a nesnažit se je jakkoliv změnit. Jakmile počitek přestane přitahovat pozornost, obraťte pozornost opět k celému sedícímu a dýchajícímu tělu a všímejte si, jak se okamžikem za okamžikem mění.

Nahrané instrukce v mp3 Autor: Honza Burian