Vděčnost


Jak snadno přehlížíme bohatství skryté i v těch nejobyčejnějších okamžicích.

 

Žijeme pouze tady a teď – právě v tomto okamžiku. Včerejšek a zítřek jsou jen představy. A proto prožívejte přítomnost naplno. Nevíte kolik máte času. A to je dobrá zpráva. Pomáhá Vám s vděčností prožívat to, co se děje právě teď.
Jak snadno míjíme krásné věci. Když se objeví příjemný okamžik, můžete se na chvíli zastavit a vychutnat ho. Může Vám pomoci, když si při tom uvědomíte:

  • co právě vnímáte v těle
  • o čem přemýšlíte
  • jaké emoce či nálady prožíváte

Abyste dokázali lépe ocenit i malé události Vašeho života můžete zkusit jednoduché cvičení vděčnosti. Jednou denně si uvědomíte alespoň pět věcí, za které jste vděční. Můžete je počítat na prstech. Je důležité najít jich opravdu alespoň pět (ale zkuste i deset), i když to třeba začne být po třech či čtyřech obtížné. To je právě cíl tohoto cvičení – záměrně si začít uvědomovat, drobné, dříve nepovšimnuté součásti běžného dne. Můžete také toto cvičení sdílet s někým blízkým a střídavě počítat věci, za které jste vděční.
Udělejte si čas na jednoduché, běžné věci, které v životě potkáváte. Můžete věnovat více pozornosti i zdánlivě obyčejným každodenním činnostem a událostem. Při jaké činnosti nebo se kterými lidmi je Vám dobře? Můžete věnovat těmto činnostem a lidem trochu více vděčné pozornosti a času? Můžete Vám pomoci, když si vezmete papír a tužku a několik takových situací si napíšete.

 

Upraveno podle knihy Marka Williamse, Všímavost: Jak najít klid v uspěchaném světe