Vděčnost


Jak snadno přehlížíme bohatství skryté i v těch nejobyčejnějších okamžicích.

 

Velkou část svého života trávíme posuzováním toho, co jsme udělali v minulosti špatně nebo obavami z toho, co uděláme špatně v budoucnosti, případně se zaměřujeme na kritizování toho, co je špatného a nedokonalého na nás, na ostatních lidech nebo ve světě kolem. Toto zaměření na chyby, selhání a nebezpečí má svůj význam - umožňuje nám poučit se z chyb v minulosti a vyvarovat se chyb v budocnosti. Na druhé straně se nám ale může stát, že přestaneme vnímat to, co je v životě v pořádku, co funguje, co můžemem ocenit a za co můžeme být vděční. Cvičení Vděčnosti vyrovnává naši tendenci zaměřovat se hlavně na to co bylo špatně v minulosti nebo by mohlo být špatně v budoucnosti. 

Jednou denně si uvědomíte alespoň pět věcí, za které jste vděční. Můžete je počítat na prstech. Je důležité najít jich alespoň pět (nejlépe deset), i když to třeba začne být po třech či čtyřech obtížné. To je právě cíl tohoto cvičení – záměrně si začít uvědomovat, drobné, dříve nepovšimnuté součásti běžného dne. Můžete také toto cvičení sdílet s někým blízkým a střídavě počítat věci, za které jste vděční.

Udělejte si čas na jednoduché, běžné věci, které v životě potkáváte. Žijeme pouze tady a teď – právě v tomto okamžiku. Včerejšek a zítřek jsou jen představy. A proto prožívejte přítomnost naplno. Nevíte kolik máte času. A to je dobrá zpráva. Pomáhá Vám s vděčností prožívat to, co se děje právě teď.
Jak snadno míjíme krásné věci. Když se objeví příjemný okamžik, můžete se na chvíli zastavit a vychutnat ho. Může Vám pomoci, když si při tom uvědomíte:

  • co právě vnímáte v těle
  • o čem přemýšlíte
  • jaké emoce či nálady prožíváte

Můžete věnovat více pozornosti i zdánlivě obyčejným každodenním činnostem a událostem. Při jaké činnosti nebo se kterými lidmi je Vám dobře? Můžete věnovat těmto činnostem a lidem trochu více vděčné pozornosti a času? Můžete Vám pomoci, když si vezmete papír a tužku a několik takových situací si napíšete