Jak skrze sebe změnit svět?


Souvislost změny v nás a ve světě rozpoznali moudří lidé všech kultur a náboženství.

 

Na tomto setkání se s pomocí vděčnosti a přátelství naučíme vyrovnat s tím, co nás v okolním světě štve a děsí a možná to i začneme měnit. Mohou to být globální problémy jako války, ničení přírody a lidé na útěku, ale i problémy znevýhodněných lidí v naší společnosti. Často je ale nejtěžší vyrovnat se s neporozuměním a bezohledností ve vztazích s lidmi, se kterými se potkáváme doma nebo v práci.

Inspirací pro nás budou čtyři kroky propojení s našimi vnitřními zdroji, které vytvořila buddhismem inspirovaná aktivistka Joanna Macy. Základem bude mindfulness (všímavost) – schopnost plně prožívat přítomnost, ať už je příjemná či nepříjemná.

 

Vděčnost – nejprve se spojíme se s tím, co nám v životě dává radost, smysl, čeho si vážíme, co je pro nás to nejdůležitější

Zármutek – dáme prostor i našemu zármutku, bolesti, frustraci, hněvu i nejhorším strachům, které v nás vzbuzuje to, co se ve světě děje

Přátelství – propojíme sebe a ostatní živé bytosti skrze meditaci přátelství - přání bezpečí, zdraví a míru pro všechny

Změna – se získanou moudrostí budeme společně a hledat praktické kroky pro změnu a léčení sebe i světa kolem nás

 

Těší se na Vás průvodci:

Honza Burian - učí mindfulness a empatickou komunikaci, mimo jiné i ve vězení. Jako dobrovolník pomáhá rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

Tony Ackerman - je americký hudebník žijící už více než 30 let v České Republice, vede hudební katedru na pražské pobočce New York University. Praktikuje již 40 let meditace v různých tradicích a poslední desetiletí se zaměřuje na využití mindfulness ve vzdělávání u všech věkových skupin.

Alice Buehler - medituje již dvacet let, vedla meditační programy pro rodiny a děti a přes pět let koordinuje pravidelná meditační setkávání žen. Věnuje se problematice klimatických změn a spolupořádala mezináboženská setkání.

 

Kdy: 24. května 2017, 19:30

Kde: Centrum Lotus, Dlouhá 2 (4. patro), Praha

Vstupné: Dobrovolné

Setkání se koná v rámci pravidelných Večerů v přítomnosti.