Víkend Mindfulness ve vztazích

 

Společně s mým kamarádem a kolegou Markem Vichem vás zveme na netradiční víkend v přírodě, který se bude věnovat rozvoji všímavosti (mindfulness) ve vztazích.

Udržování všímavosti ve vztahu k druhému člověku přináší větší porozumění sobě a empatii k druhým. Můžeme rozvíjet prospěšné a omezovat neprospěšné komunikační návyky, a postupně vyjasňovat a uzdravovat mezilidské vztahy.

Díky všímavosti můžeme získat vhled do své zranitelnosti - jak lpíme na tom, aby nás druzí ocenili, a jak se obáváme, že nás odmítnou. Díky vhledu můžeme zvládnout své obavy, být méně závislí na názorech druhých a přijmout svoji nedokonalost. Lpění na vztazích je postupně nahrazováno otevřeností a přátelstvím a zároveň i schopností jasně vyjádřit, co je pro mne důležité.

Nejedná se pouze o cvičení v komunikačních dovednostech. Někdy ani není nutné mluvit. Stačí si jen všímat toho, co právě teď prožívám spolu s druhým clověkem v přítomném okamžiku. Během víkendu bude prostor i pro drobná meditační cvičení a hry, vhodné pro každodenní život. Ráno si můžeme vyzkoušet meditaci při (nenáročném) pohybu a bude čas i na meditační procházku v přírodě. Zbyde také dostatek volného času pro zábavu a odpočinek.

Víkend je součástí širšího programu Relational Mindfuleness Training (RMT), který jsme společně s Markem vyvinuli,  abychom využili potenciálu všímavosti při zvládání každodenních společenských situací v osobním i pracovním životě.

Praktická cvičení, která jsou jádrem RMT, pomáhají lépe vnímat vlastní pocity a myšlenky během mezilidské interakce, empaticky vnímat druhého člověka a lépe si uvědomovat dynamiku vztahů mezi jednotlivci i ve větších skupinách.

Rozvoj metody RMT je od svého začátku úzce spojen s vědeckým výzkumem. Dle první úspěšně realizované studie na VŠE v Praze účast v 8- týdenním RMT výcviku vedla k vyšší bdělosti v každodenních situacích, lepšímu zvládání náročných životních situací, ke zlepšení komunikačních dovedností a zvýšení empatie.

Účastníci kurzů RMT také často uvádí, že jim kurz pomohl cítit více sebedůvěry a bezpečí v mezilidských vztazích.

Těšíme se na Vás,

Honza a Marek

 
.
Dvůr a meditační místnost
 

Místo konání: Bývala fara, Skála u Humpolce, mapa, více na www.skalnifara.cz

Začátek: pátek 21. října , začínáme večeří v 18 hodin

Ukončení: neděle 23. října, odjezd cca v 15 hodin

Cena: 1800 Kč  - Příspěvek pokrývá náklady za dvě noci ubytování, veškeré jídlo a organizaci.
Příspěvek nezahrnuje odměnu pro lektory. Příspěvek pro lektory je opravdu dobrovolný! Jde nám o to, aby peníze nebyly překážkou pro účast na kurzu. Pokud budete chtít přispět, tak orientačně 500 - 2000Kč.

Lektoři: Honza Burian a Marek Vich.

Kontakt a přihláška: Závaznou přihlášku obsahující Vaše jméno a telefon zašlete prosím na mailovou adresu:
honzaburian zavináč seznam.cz
Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy. V případě nutnosti můžete volat Honzovi na telefon: +420 608 214 854 Budeme vděční, když s přihláškou nebudete čekat na poslední chvíli, abychom měli přehled, kolik je zájemců. Kapacita objektu je omezena na 15 míst a může se rychle naplnit.

Pravidla: Abychom se vzájemně nerušili a vytvořili bezpečné prostředí, budou na víkendu platit tato pravidla:

 • Účast na všech aktivitách je dobrovolná.
 • Ušlechtilé mlčení:
  • Dopoledne budeme mluvit pouze, pokud to bude nezbytně nutné. Výjimkou jsou ovšem bloky všímavého rozhovoru.
 • Budeme dodržovat Pět etických předsevzetí:
  1. Nezraňovat živé bytosti
  2. Nebrat, co není dáváno
  3. Zdržet se smyslové nestřídmosti (sexualita, přejídání, lenost apod.)
  4. Nemluvit nepravdivě nebo zraňujícím způsobem
  5. Nezatemňovat mysl drogami (včetně alkoholu)

Vezměte si s sebou: spacák nebo prostěradlo a deku na spaní, podložku na sezení (stačí deka), meditační polštář, nepromokavou bundu, pevné boty a přezůvky .

     

Marek Vich

Na začátku vysokoškolského studia jsem se začal věnovat osobnímu rozvoji a manažerskému vzdělávání. Jako kouč a konzultant jsem měl možnost spolupracovat se stovkami lidí z nejrůznějších oborů ziskového i neziskového sektoru. Postupem času jsem odhalil, že jedním z úskalí dnešních společností je právě nedostatečná dovednost soustředit se, důvěřovat svým spolupracovníkům, dávat i přijímat zpětnou vazbu a zvládat emočně náročné situace. Právě z toho důvodu jsme vytvořili metodu Relational Mindfulness Training (RMT) která má za cíl pomáhat lidem lépe zvládat každodenní výzvy, které mohou při interakci s ostatními nastat.

Na katedře psychologie na VŠE v Praze se věnuji vědeckému zkoumání mindfulness a metody RMT. Zároveň jsem zapálený praktikující Mahajánového a Vajrajánového buddhismu a Dzogchenu.

 


Honza Burian

Vedu kurzy všímavosti (mindfulness) zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím také psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci.

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v satiterapii a trénink pro lektory MBCT organizovaný Oxfordským centrem pro mindfulness. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Vedu meditační skupinu v pražském Centru Lotus a meditační ústraní. Jako dobrovolník pomáhám rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

 
Louka před farou
 
Těšíme se na Vás :-)