Uvědomování nezávislé na tradici


... Zpět na stránku o Toni Packer


Milá Toni,

i když jsi mi osobně velmi blízká, rozhodl jsem se nepokračovat v práci s tebou. Chci pracovat s lidmi, kteří se hlásí k buddhismu.
Vím, že jsi na loňském meditačním ústraní prohlásila, že nejsi buddhistka, a že tvá organizace možná vypustí ze svého jména slovo Zen. Říkal jsem si, že to nevadí, protože se mi zdálo, že učíš opravdový buddhismus.
Přes veškerou pohostinnost lidí ve Springwateru, jsem se v průběhu letošního ústraní cítil podrážděný něčím, co nemohu identifikovat. Myslím, že za to částečně mohly rozpory, které jsem vnímal. Tak například Springwater odmítá jakýkoliv vztah k buddhismu a přitom je forma ústraní z větší části převzata ze zenové tradice.
Zjistil jsem, hlavně poté co ústraní skončilo, že nevím jaké jsou tvé základní předpoklady, zkušenosti a cíle. V rámci jaké tradice učíš práci s uvědomováním? Například by mne opravdu zajímalo, jestli považuješ následující učení za pravdivé: Čtyři vznešené pravdy, Osmidílnou stezku, etická předsevzetí, povahu formy a prázdnoty, jak je vyjádřena v Sůtře srdce.
Můj vztah k tobě se také změnil, když jsem přijal fakt, že nechceš být identifikována s buddhismem či jinou tradicí. Minulý rok jsem si do tebe promítl svoji touhu po buddhistickém učiteli a pokoušel se na tebe svoji projekci napasovat. Zvláštní je, že jiní lidé při poslechu tvých nahrávek zažívali podobný zmatek jako já. Mysleli si, že jsi buddhistka, i když to popíráš.
Nemyslím si, že to všechno je důsledkem „zkreslených vnitřních představ“, ale částečně možná ano. Také cítím jistou změnu v tobě a v tom co učíš, ve srovnání s minulým létem a nahrávkami z dřívějších let.
Tím vším chci říci, že i když nebudu již nadále členem Centra Springwater, cením si vztahu s tebou a rád bych zůstal v kontaktu.
Díky za práci, kterou jsme spolu udělali.

Milý …,

ve svém dopise se zmiňuješ o svém podráždění z jakýchsi rozporů ve Springwateru: na jedné straně odmítání jakýchkoliv vztahů k buddhismu a na druhé straně jsou zde polštáře, čas je signalizován úderem na dřevěný blok (v současnosti už se nepoužívá) a program dne zahrnuje setkání a rozhovory, všechno z toho je součástí vnější formy tradičních zenových sesshinů.
Nejsem si jistá, jestli ode mne očekáváš vysvětlení, ale kladeš tuto otázku. Opustila jsem tradiční zenové centrum, protože bylo nemožné zkoumat uvnitř této tradice plnou šíři našeho podmínění, včetně tradičních forem víry a praxe. Ve Springwateru zkoumáme formu ústraní a opouštíme nebo měníme to, co se ukázalo jako zbytečné nebo nutné změnit.
Ptáš se: „V jakém kontextu učíš práci s uvědomováním?“ Uvědomování se nedá naučit a pokud je přítomno, není závislé na žádné tradici. Všechny tradice jsou vytvořeny myšlením a jsou proto závislé na myšlení. Uvědomování jednoduše osvětluje vše, co je, aniž by cokoliv vylučovalo.
Chceš vědět jestli považuji za pravdivé Čtyři vznešené pravdy, Osmidílnou stezku, etická předsevzetí, povahu formy a prázdnoty, jak jsou vyjádřeny v Sůtře srdce. Žádné výroky, jakkoliv jasné či vznešené, nejsou Skutečnost. Skutečnost není možno vyjádřit pomocí symbolů.
Důležité je, zda může lidská bytost přímo uvidět, bezprostředně porozumět (tj. porozumět bez zprostředkování) odkud se v něm nebo v ní bere utrpení? Můžeme přímo a bezprostředně vidět a porozumět, co v nás i v druhých udržuje konflikty a rozpory? Můžeme přímo, bez jakéhokoliv zprostředkování, porozumět jak v nás utrpení zaniká?
Není prvním krokem na Osmidílné stezce správné porozumění, osvobození se od dojmu, že existuje oddělené já, které prožívá nebo myslí? Jak může bez správného porozumění existovat správné mluvení, jednání, meditace a tak dále? Dokud nás odděluje dojem, že máme já, pak následování nějaké stezky nebo dodržování předsevzetí udržuje právě toto já.
Proč řekl Buddha těsně před smrtí řekl: „Buďte sami sobě světlem – hledejte útočiště pouze ve Skutečnosti. Proč hledáme útočiště v tom, co vytváří myšlení a paměť?
Možná se mýlím, ale lidské bytosti si mohou navzájem porozumět, svobodně a laskavě spolu sdílet, pouze pokud jejich mysl není svázána se žádným systémem – když se spolu setkáváme a nedržíme se přitom žádné tradice.
Přeji Ti vše nejlepší.

... Zpět na stránku o Toni Packer